23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 114-280990
Offentliggjort
17.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Jönköpings läns landsting

Vindere

(24.10.2019)
DILAX Intelcom GmbH
Alt-Moabit 96B
10559 Berlin

Kundräkningssystem för kollektivtrafik


Jönköpings läns landsting

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Jönköpings läns landsting
232100-0057
BOX 1024
Jönköping
551 11
Sverige
Kontaktperson: Anastasios Tekeoglou
E-post: anastasios.tekeoglou@rjl.se
Nuts-kod: SE211

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lj.se

I.1) Namn och adresser
Hallandstrafiken AB
556225-2998
Falkenberg
Sverige
E-post: andreas.almquist@hlt.se
Nuts-kod: SE231

Internetadress(er):

Allmän adress: http://hlt.se

I.1) Namn och adresser
Region Kalmar Län / Kalmar länstrafik
232100-0073
Högsby
Sverige
E-post: bengt.sturesson@regionkalmar.se
Nuts-kod: SE213

Internetadress(er):

Allmän adress: http://regionkalmar.se

I.1) Namn och adresser
Region Kronoberg
232100-0065
Växjö
Sverige
E-post: greger.gustafsson@kronoberg.se
Nuts-kod: SE212

Internetadress(er):

Allmän adress: http://kronoberg.se

I.2) Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmcetnjns&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmcetnjns&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kundräkningssystem för kollektivtrafik

Referensnummer: RJL 2019/1534
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kundräkningssystem til JLT för att räkna passagerare på bussar/tåg.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34972000
35125100
48813000
48900000
72314000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE211
Nuts-kod: SE213
Nuts-kod: SE212
Nuts-kod: SE231
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kundräkningssystem til JLT för att räkna passagerare på bussar/tåg.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 20/08/2019
Slut: 19/08/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

4 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/07/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 14/10/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 16/07/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/06/2019

Send til en kollega

0.126