23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 116-285579
Offentliggjort
19.06.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
31.07.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d10363cf-82fa-411c-a7a7-a630deba6c57/homepage

Udbyder

Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S

Affaldskraner til et affaldsforbrændingsanlæg i Hjørring


Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S
23 26 47 57
Mandøvej 4
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Lars Overgaard Lisberg
Telefon: +45 41764685
E-mail: loli@cowi.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d10363cf-82fa-411c-a7a7-a630deba6c57/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d10363cf-82fa-411c-a7a7-a630deba6c57/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d10363cf-82fa-411c-a7a7-a630deba6c57/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d10363cf-82fa-411c-a7a7-a630deba6c57/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Affaldsforbrænding

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Affaldskraner til et affaldsforbrændingsanlæg i Hjørring

 

Sagsnr.: A104530
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Anskaffelse af 1 traverskran ekskl. kranbaner og som option 1 nødfyringskran for håndtering og indfyring af affald på et affaldsforbrændingsanlæg.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42414200
42414100
42420000
44212210
51511000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Mandøvej 8, DK-9800 Hjørring

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udskiftning af 1 traverskran ekskl. kranbaner og som option 1 nødfyringskran for håndtering og indfyring af affald på et affaldsforbrændingsanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 24/09/2019
Slut: 13/11/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der vil blive lagt vægt på, hvilke ansøgere, der har beskrevet den mest relevante erfaring i henhold til den udbudte opgave.

Ordregiver vil i den forbindelse vurdere følgende positivt:

- at ansøger har velbeskrevet og relevant erfaring med projektering og etablering af traverskraner og nødfyringsanlæg til affaldsforbrændingsanlæg.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

1 ekstra hydraulisk affaldsgrab, servicekontrakt, strategiske reservedele, slidedele, nødfyringssystem.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Soliditetsgrad, defineret som (egenkapital) / (aktiver i alt) x 100.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Soliditetsgrad på mindst 20% i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Beskrivelse af ansøgers referencer med projektering og etablering af traverskraner for affaldsforbrændingsanlæg;

2) Beskrivelse af ansøgers referencer med projektering og etablering af nødfyringssystemer /-kraner for affaldsforbrændingsanlæg.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ad 1) Minimum 2 referencer,

- Ad 2) Intet mindstekrav.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Forudbetalingsgarantier og gennemførelsesgaranti (se dok. nr. A104530-041 ABT 93 m. kommentarer § 6).

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Se dok. nr. A104530-041 ABT 93 m. kommentarer § 22.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/07/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/08/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2019

Send til en kollega

0.102