23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 125-305809
Offentliggjort
02.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
19.08.2019 Kl. 11:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=241786&B=KALUNDBORG

Udbyder

Kalundborg Kommune

Vindere

Valgt firma

(09.09.2019)
City Container CPH A/S
Kraftværksvej 25
København S

Indsamling af rest- og bioaffald samt genanvendeligt affald


Kalundborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Kalundborg Kommune
29189595
Holbækvej 141B
Kalundborg
4400
Danmark
Kontaktperson: Jacques Weirauch
Telefon: +45 59535136
E-mail: jawe@kalundborg.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kalundborg.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193882

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=241786&B=KALUNDBORG
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=241786&B=KALUNDBORG
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indsamling af rest- og bioaffald samt genanvendeligt affald

 

Sagsnr.: 326-2019-5520
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Indsamling af diverse affaldsfraktioner med nedenstående hovedydelser.

- Indsamling af rest- og bioaffald ved ca. 24 500 helårsboliger, inklusiv sommerhuse med helårsbeboelse, samt 7 000 sommerhuse,

- Indsamling af rest- og bioaffald ved 4 400 institutioner, boligforeninger og erhverv,

- Indsamling af rest- og bioaffald i papirsække, papir/karton i papirsæk samt plast/metal i plastsæk ved et begrænset antal helårsboliger med vanskelige adgangsforhold, samt indsamling af sække mærket som ekstrasække.

- Indsamling af papir/karton og metal/plast ved ca. 20 500 helårsboliger, inklusiv sommerhuse med helårsbeboelse,

- Indsamling af papir/karton og metal/plast ved ca. 7 000 sommerhuse,

- Indsamling af papir/karton og metal/plast ved ca. 4 200 institutioner og boligforeninger,

- Indsamling af batterier og småt elektronik i separate klare plastposer eller fra bokse,

- Diverse supplerende ydelser som ekstra tømning udenfor rute, afstandstillæg og lignende,

- Uddele køkkenposer til bioaffald.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Kalundborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kalundborg Kommune udbyder hermed indsamling af diverse affaldsfraktioner med nedenstående hovedydelser.

- Indsamling af rest- og bioaffald ved ca. 24 500 helårsboliger, inklusiv sommerhuse med helårsbeboelse, samt 7 000 sommerhuse,

- Indsamling af rest- og bioaffald ved 4 400 institutioner, boligforeninger og erhverv,

- Indsamling af rest- og bioaffald i henholdsvis 120 og 60 liter papirsække, papir/karton i 120 l papirsæk samt plast/metal i 120 l plastsæk ved et begrænset antal helårsboliger med vanskelige adgangsforhold, samt indsamling af sække mærket som ekstrasække,

- Indsamling af papir/karton og metal/plast ved ca. 20 500 helårsboliger, inklusiv sommerhuse med helårsbeboelse,

- Indsamling af papir/karton og metal/plast ved ca. 7 000 sommerhuse,

- Indsamling af papir/karton og metal/plast ved ca. 4 200 institutioner og boligforeninger,

- Indsamling af batterier og småt elektronik i separate klare plastposer eller fra bokse,

- Diverse supplerende ydelser som ekstra tømning udenfor rute, afstandstillæg og lignende,

- Uddele køkkenposer til bioaffald. Indsamlingsopgaven udbydes for en periode på 5 år med start den 1.11.2020 og med udløb uden yderligere opsigelse den 31.10.2025 med option for udbyder på forlængelse af kontraktperioden på uændrede vilkår et vilkårligt antal gange i et vilkårligt antal måneder op til 2 år. Renovatøren skal afgive et samlet tilbud på indsamling af diverse affaldsfraktioner i Kalundborg Kommune baseret på afgivelse af enhedspriser på samtlige ydelser i tilbudslisterne og hovedtilbudslisten.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges på uændrede vilkår et vilkårligt antal gange i et vilkårligt antal måneder op til 2 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Som optionspris skal Renovatøren give en pris på deltagelse i innovationsprocesser omkring indsamlingsopgaven. Optionen vægtes med 50%.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Renovatøren skal oplyse følgende finansielle nøgletal:

(a) resultat før skat (ekskl. moms) i de 3 seneste godkendte regnskabsår,

(b) soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at Renovatøren enten:

- har haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 år, eller

- har en soliditetsgrad på mindst 10% i det seneste afsluttede årsregnskab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

I ESPD'en skal Renovatøren oplyse følgende for sine betydeligste referencer:

- beskrivelse af indsamlingsopgaven,

- antal tømningsadresser/mængde omfattet af indsamlingsopgaven,

- kontraktperiode,

- kundens navn og kontaktoplysninger.

Alternativt kan Renovatøren vedlægge en referenceliste, hvor oplysningerne fremgår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Renovatøren skal i løbet af de sidste 3 år have udført mindst én indsamlingsopgave af affald og/eller genanvendelige materialer i beholdere i fast rute i blandede by- og landområder fra minimum 15 000 tømningsadresser.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/08/2019
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/08/2019
Tidspunkt: 11:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2019

Send til en kollega

0.094