23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 135-332572
Offentliggjort
16.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
25.10.2019 Kl. 23:59

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vindere

Delaftale 1 Nordjylland

(26.03.2020)
BJERG Arkitektur A/S
Kongensgade 7
9800 Hjørring

Delaftale 5 Vestsjælland

(26.03.2020)
RUBOW Arkitekter A/S
Skt. Annæ Passage Bredgade 25X
1260 København K

Delaftale 3 Vestsjælland

(26.03.2020)
MOE A/S
Buddingevej 272
2860 Søborg

Delaftale 2 Midtjylland

(26.03.2020)
P+P Arkitekter A/S
Kystvejen 17, 5. sal
8000 Aarhus C

Delaftale 5 Vestsjælland

(26.03.2020)
Strunge Jensen A/S, Rådgivende Ingeniører F.R.I.
Solrød Center 29, 2. sal
2680 Solrød Strand

Delaftale 4 Sydjylland

(26.03.2020)
BJERG Arkitektur A/S
Kongensgade 7
Hjørring Hjørring

Delaftale 6 Østsjælland og Bornholm

(26.03.2020)
NIRAS A/S
Sortemosevej 19
3450 Allerød

Delaftale 1 Nordjylland

(26.03.2020)
COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

Delaftale 2 Midtjylland

(26.03.2020)
RUBOW Arkitekter A/S
Fredensgade 28B, 3.sal
8000 Aarhus C

Delaftale 4 Sydjylland

(26.03.2020)
Viborg Ingeniørerne A/S
Fabrikvej 4
8800 Viborg

Delaftale 3 Vestjylland

(26.03.2020)
P+P Arkitekter A/S
Kystvejen 17, 5. sal
8000 Aarhus C

Delaftale 6 Østsjælland og Bornholm

(26.03.2020)
Fogh & Følner Arkitekter A/S
Kulsviervej 150
2800 Kgs. Lyngby

Opdateringer

Rettelse
(20.09.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 27-09-2019
Time: 23:59
Læses:
Dato: 18-10-2019
Time: 23:59

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 28-09-2019
Time: 07:30
Læses:
Dato: 21-10-2019
Time: 07:00


Yderligere oplysninger
Idet evalueringen af tilbud på Rammeaftale for bygherrerådgivning, byggeledelse og fagtilsyn ikke er nået inden for den oprindeligt fastsatte frist, sker der hermed udsættelse af tilbudsfristen for Rammeaftale for Totalrådgivning. Dette sker for at sikre, at evalueringen af rammeaftalen for bygherrerådgivning, byggeledelse og fagtilsyn er afsluttet, før udløb af tilbudsfristen for rammeaftalen for totalrådgivning.

Rettelse
(08.10.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 18-10-2019
Time: 23:59
Læses:
Dato: 25-10-2019
Time: 23:59

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 21-10-2019
Time: 07:00
Læses:
Dato: 28-10-2019
Time: 07:00


Yderligere oplysninger
Tilbudsfristen udskydes for at imødekomme tilbudsgivernes behov for at indrette sig i forhold til resultatet af udbudsforretningen vedr. Rammeaftale for Bygherrerådgivning, Byggeledelse og Fagtilsyn.

Rammeaftale for totalrådgivning


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Udbudsjurist Christian Norup
Telefon: +45 25425886
E-mail: FES-UES06@MIL.DK
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=etnhxxnqrd
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale for totalrådgivning

 

Sagsnr.: 2018/005826
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) varetager alle bygge- og anlægsprojekter på Forsvarsministeriets etablissementer i Danmark. Udbuddet vedrører således en rammeaftale, der har til formål at dække FES' behov for totalrådgivning i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter.

Rammeaftalen struktureres i 3 geografisk opdelte områder indeholdende 2 delaftaler pr. område.

Aftalegrundlaget for nærværende rammeaftale er ABR 18 med FES' tilføjelser og fravigelser samt Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018 (YBL18). FES forbeholder sig retten til at kræve fremtidige rådgivningsopgaver udført efter ydelsesbeskrivelser, der udgives i rammeaftalens løbetid, ligesom FES forbeholder sig retten til at foretage tilføjelser og/eller fravigelser til disse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 380 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1 Nordjylland

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71500000
71311000
71530000
71240000
71320000
71220000
71420000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Ved direkte tildelinger er udførelsesstedet Nordjylland.

Ved miniudbud er udførelsesstedet Nordjylland eller Midtjylland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregivers bygningsportefølje består af ca. 6.500 bygninger, herunder bl.a.:

Kontorer og administration, auditorium og undervisning, indkvarteringsbygning, laboratorium, musikøvelokale, arkivfaciliteter, værksted (standard), værksted (specialværksted), værksted (hangar), garageringshangar/vask, garage (standard), lager (opvarmet, indehold arbejdspladser), depot (varmet og uopvarmet), depot opvarmet inkl. vaskefaciliteter mv., stålhal, infirmeri, idrætshal, skydebaner, anlæg, veje og infrastruktur, landingsbaner, kajanlæg og havneudvidelse, fysisk sikkerhed og perimetersikring.

Bygningerne er af forskellig alder og stand.

Der henvises til etablissementsoversigten, der oplister størstedelen af Ordregivers etablissementer, herunder type og placering.

Ordregiver ejer endvidere 187 fredede bygninger, der fordeler sig således:

Delaftale 3 Vestjylland: 1

Delaftale 4 Sydjylland: 2

Delaftale 5 Vestsjælland: 2

Delaftale 6 Østsjælland + Bornholm: 182 (82 på Østsjælland og 100 på Bornholm)

Der vil være stor diversitet i opgavetyperne, som forventes at omhandle både nybyg, tilbygning, renovering,modernisering, vedligehold mv. Der må endvidere forventes en større mængde opgaver vedrørende kontor- og uddannelsesfaciliteter samt byggerier med et højt installationsteknisk niveau, sikrede faciliteter (mekanisk og elektronisk) samt byggerier vedrørende miljø- og energioptimering, herunder klimasikring. Opgaverne vil ligeledes være af større og mindre karakter samt kompleksitet, ligesom det må forventes, at projekterne gennemføres i forskellige udbuds- og entrepriseformer.

Delaftalen tildeles til de 2 tilbudsgivere, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Honoraraftaler under rammeaftalen tildeles gennem direkte tildeling eller miniudbud. Kriterierne for valget mellem direkte tildeling og miniudbud fremgår af rammeaftalen pkt. 7. Ved anvendelse af miniudbud sendes honoraraftalen i miniudbudblandt de i alt 4 rådgivere på delaftale 1 og delaftale 2.

Honoraraftaler under rammeaftalen vil indeholde de i bilag 4 (Ydelsesskema) afkrydsede ydelser. Indholdet af de enkelte honoraraftaler kan dog variere i art og omfang, og Ordregiver er ikke underlagt et krav om, at alle de afkrydsede ydelser i ydelsesbeskrivelsen skal indgå i hver enkelt honoraraftale.

Såfremt tilbudsgiver anvender underrådgivere, forbeholder Ordregiver sig retten til at kræve, at visse centrale opgaver udføres direkte af tilbudsgiveren selv. En opgave kan karakteriseres som central, når opgaven fordrer et intensivt og vedvarende samarbejde mellem Ordregiver og tilbudsgiver, eller når opgaven kræver en særlig grad af fortrolighed. Det vil fremgå af den konkrete honoraraftale, hvis Ordregiver udnytter denne adgang.

Ordregiver har opstillet en række begrænsninger i forhold til, hvilke og hvor mange delaftaler, en tilbudsgiver kan vinde.

1) En tilbudsgiver kan maksimalt tildeles plads på én delaftale pr. område samt kun tildeles plads på to ud af tre områder på rammeaftalen.

2) Tilbudsgiver kan alene blive rangeret som nr. 1 på én delaftale ud af 6 delaftaler på nærværende rammeaftale.

3) En rådgivningsvirksomhed kan ikke (i) optræde som henholdsvis totalrådgiver og støttende enhed eller underrådgiver til en anden totalrådgiver på den samme delaftale og/eller begge delaftaler i samme område eller (ii) optræde som støttende enhed eller underrådgiver til to totalrådgivere på en delaftale og/eller begge delaftaler i samme område.

4) Ordregiver udbyder ligeledes en rammeaftale for bygherrerådgivning, byggeledelse og fagtilsyn. Tilbudsgiver kan kun tildeles én delaftale pr. område på tværs af de to rammeaftaler. Ydermere kan en tilbudsgiver samlet set kun tildeles tre pladser på tværs af de to rammeaftaler.

5) Ovenstående begrænsninger suspenderes, hvis der kommer for få konditionsmæssige tilbud.

Der henvises til udbudsbetingelserne for en uddybende beskrivelse af ovenstående.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Cases / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge rammeaftalens gyldighedsperiode 3 gange af op til 12 måneder, dog maksimalt 24 måneder i alt, ved skriftlig henvendelse til rådgiveren.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2 Midtjylland

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71500000
71311000
71530000
71240000
71320000
71220000
71420000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Ved direkte tildelinger er udførelsesstedet Midtjylland.

Ved miniudbud er udførelsesstedet Nordjylland eller Midtjylland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregivers bygningsportefølje består af ca. 6.500 bygninger, herunder bl.a.:

Kontorer og administration, auditorium og undervisning, indkvarteringsbygning, laboratorium, musikøvelokale, arkivfaciliteter, værksted (standard), værksted (specialværksted), værksted (hangar), garageringshangar/vask, garage (standard), lager (opvarmet, indehold arbejdspladser), depot (varmet og uopvarmet), depot opvarmet inkl. vaskefaciliteter mv., stålhal, infirmeri, idrætshal, skydebaner, anlæg, veje og infrastruktur, landingsbaner, kajanlæg og havneudvidelse, fysisk sikkerhed og perimetersikring.

Bygningerne er af forskellig alder og stand.

Der henvises til etablissementsoversigten, der oplister størstedelen af Ordregivers etablissementer, herunder type og placering.

Ordregiver ejer endvidere 187 fredede bygninger, der fordeler sig således:

Delaftale 3 Vestjylland: 1

Delaftale 4 Sydjylland: 2

Delaftale 5 Vestsjælland: 2

Delaftale 6 Østsjælland + Bornholm: 182 (82 på Østsjælland og 100 på Bornholm)

Der vil være stor diversitet i opgavetyperne, som forventes at omhandle både nybyg, tilbygning, renovering,modernisering, vedligehold mv. Der må endvidere forventes en større mængde opgaver vedrørende kontor- og uddannelsesfaciliteter samt byggerier med et højt installationsteknisk niveau, sikrede faciliteter (mekanisk og elektronisk) samt byggerier vedrørende miljø- og energioptimering, herunder klimasikring. Opgaverne vil ligeledes være af større og mindre karakter samt kompleksitet, ligesom det må forventes, at projekterne gennemføres i forskellige udbuds- og entrepriseformer.

Delaftalen tildeles til de 2 tilbudsgivere, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Honoraraftaler under rammeaftalen tildeles gennem direkte tildeling eller miniudbud. Kriterierne for valget mellem direkte tildeling og miniudbud fremgår af rammeaftalen pkt. 7. Ved anvendelse af miniudbud sendes honoraraftalen i miniudbudblandt de i alt 4 rådgivere på delaftale 1 og delaftale 2.

Honoraraftaler under rammeaftalen vil indeholde de i bilag 4 (Ydelsesskema) afkrydsede ydelser. Indholdet af de enkelte honoraraftaler kan dog variere i art og omfang, og Ordregiver er ikke underlagt et krav om, at alle de afkrydsede ydelser i ydelsesbeskrivelsen skal indgå i hver enkelt honoraraftale.

Såfremt tilbudsgiver anvender underrådgivere, forbeholder Ordregiver sig retten til at kræve, at visse centrale opgaver udføres direkte af tilbudsgiveren selv. En opgave kan karakteriseres som central, når opgaven fordrer et intensivt og vedvarende samarbejde mellem Ordregiver og tilbudsgiver, eller når opgaven kræver en særlig grad af fortrolighed. Det vil fremgå af den konkrete honoraraftale, hvis Ordregiver udnytter denne adgang.

Ordregiver har opstillet en række begrænsninger i forhold til, hvilke og hvor mange delaftaler en tilbudsgiver kan vinde.

1) En tilbudsgiver kan maksimalt tildeles plads på én delaftale pr. område samt kun tildeles plads på to ud af tre områder på rammeaftalen.

2) Tilbudsgiver kan alene blive rangeret som nr. 1 på én delaftale ud af 6 delaftaler på nærværende rammeaftale.

3) En rådgivningsvirksomhed kan ikke (i) optræde som henholdsvis totalrådgiver og støttende enhed eller underrådgiver til en anden totalrådgiver på den samme delaftale og/eller begge delaftaler i samme område eller (ii) optræde som støttende enhed eller underrådgiver til to totalrådgivere på en delaftale og/eller begge delaftaler i samme område.

4) Ordregiver udbyder ligeledes en rammeaftale for bygherrerådgivning, byggeledelse og fagtilsyn. Tilbudsgiver kan kun tildeles én delaftale pr. område på tværs af de to rammeaftaler. Ydermere kan en tilbudsgiver samlet set kun tildeles tre pladser på tværs af de to rammeaftaler.

5) Ovenstående begrænsninger suspenderes, hvis der kommer for få konditionsmæssige tilbud.

Der henvises til udbudsbetingelserne for en uddybende beskrivelse af ovenstående.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Cases / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge rammeaftalens gyldighedsperiode 3 gange af op til 12 måneder, dog maksimalt 24 måneder i alt, ved skriftlig henvendelse til rådgiveren.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3 Vestjylland

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71500000
71311000
71530000
71240000
71320000
71220000
71420000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
NUTS-kode: DK032
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Ved direkte tildelinger er udførelsesstedet Vestjylland.

Ved miniudbud er udførelsesstedet Vestjylland eller Sydjylland + Fyn.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregivers bygningsportefølje består af ca. 6.500 bygninger, herunder bl.a.:

Kontorer og administration, auditorium og undervisning, indkvarteringsbygning, laboratorium, musikøvelokale, arkivfaciliteter, værksted (standard), værksted (specialværksted), værksted (hangar), garageringshangar/vask, garage (standard), lager (opvarmet, indehold arbejdspladser), depot (varmet og uopvarmet), depot opvarmet inkl. vaskefaciliteter mv., stålhal, infirmeri, idrætshal, skydebaner, anlæg, veje og infrastruktur, landingsbaner, kajanlæg og havneudvidelse, fysisk sikkerhed og perimetersikring.

Bygningerne er af forskellig alder og stand.

Der henvises til etablissementsoversigten, der oplister størstedelen af Ordregivers etablissementer, herunder type og placering.

Ordregiver ejer endvidere 187 fredede bygninger, der fordeler sig således:

Delaftale 3 Vestjylland: 1

Delaftale 4 Sydjylland: 2

Delaftale 5 Vestsjælland: 2

Delaftale 6 Østsjælland + Bornholm: 182 (82 på Østsjælland og 100 på Bornholm)

Der vil være stor diversitet i opgavetyperne, som forventes at omhandle både nybyg, tilbygning, renovering,modernisering, vedligehold mv. Der må endvidere forventes en større mængde opgaver vedrørende kontor- og uddannelsesfaciliteter samt byggerier med et højt installationsteknisk niveau, sikrede faciliteter (mekanisk og elektronisk) samt byggerier vedrørende miljø- og energioptimering, herunder klimasikring. Opgaverne vil ligeledes være af større og mindre karakter samt kompleksitet, ligesom det må forventes, at projekterne gennemføres i forskellige udbuds- og entrepriseformer.

Delaftalen tildeles til de 2 tilbudsgivere, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Honoraraftaler under rammeaftalen tildeles gennem direkte tildeling eller miniudbud. Kriterierne for valget mellem direkte tildeling og miniudbud fremgår af rammeaftalen pkt. 7. Ved anvendelse af miniudbud sendes honoraraftalen i miniudbudblandt de i alt 4 rådgivere på delaftale 3 og delaftale 4.

Honoraraftaler under rammeaftalen vil indeholde de i bilag 4 (Ydelsesskema) afkrydsede ydelser. Indholdet af de enkelte honoraraftaler kan dog variere i art og omfang, og Ordregiver er ikke underlagt et krav om, at alle de afkrydsede ydelser i ydelsesbeskrivelsen skal indgå i hver enkelt honoraraftale.

Såfremt tilbudsgiver anvender underrådgivere, forbeholder Ordregiver sig retten til at kræve, at visse centrale opgaver udføres direkte af tilbudsgiveren selv. En opgave kan karakteriseres som central, når opgaven fordrer et intensivt og vedvarende samarbejde mellem Ordregiver og tilbudsgiver, eller når opgaven kræver en særlig grad af fortrolighed. Det vil fremgå af den konkrete honoraraftale, hvis Ordregiver udnytter denne adgang.

Ordregiver har opstillet en række begrænsninger i forhold til, hvilke og hvor mange delaftaler en tilbudsgiver kan vinde.

1) En tilbudsgiver kan maksimalt tildeles plads på én delaftale pr. område samt kun tildeles plads på to ud af tre områder på rammeaftalen.

2) Tilbudsgiver kan alene blive rangeret som nr. 1 på én delaftale ud af 6 delaftaler på nærværende rammeaftale.

3) En rådgivningsvirksomhed kan ikke (i) optræde som henholdsvis totalrådgiver og støttende enhed eller underrådgiver til en anden totalrådgiver på den samme delaftale og/eller begge delaftaler i samme område eller (ii) optræde som støttende enhed eller underrådgiver til to totalrådgivere på en delaftale og/eller begge delaftaler i samme område.

4) Ordregiver udbyder ligeledes en rammeaftale for bygherrerådgivning, byggeledelse og fagtilsyn. Tilbudsgiver kan kun tildeles én delaftale pr. område på tværs af de to rammeaftaler. Ydermere kan en tilbudsgiver samlet set kun tildeles tre pladser på tværs af de to rammeaftaler.

5) Ovenstående begrænsninger suspenderes, hvis der kommer for få konditionsmæssige tilbud.

Der henvises til udbudsbetingelserne for en uddybende beskrivelse af ovenstående.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Cases / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge rammeaftalens gyldighedsperiode 3 gange af op til 12 måneder, dog maksimalt 24 måneder i alt, ved skriftlig henvendelse til rådgiveren.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 4 Sydjylland + Fyn

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71500000
71311000
71530000
71240000
71320000
71220000
71420000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
NUTS-kode: DK032
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Ved direkte tildelinger er udførelsesstedet Sydtjylland + Fyn.

Ved miniudbud er udførelsesstedet Sydjylland + Fyn eller Vestjylland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregivers bygningsportefølje består af ca. 6.500 bygninger, herunder bl.a.:

Kontorer og administration, auditorium og undervisning, indkvarteringsbygning, laboratorium, musikøvelokale, arkivfaciliteter, værksted (standard), værksted (specialværksted), værksted (hangar), garageringshangar/vask, garage (standard), lager (opvarmet, indehold arbejdspladser), depot (varmet og uopvarmet), depot opvarmet inkl. vaskefaciliteter mv., stålhal, infirmeri, idrætshal, skydebaner, anlæg, veje og infrastruktur, landingsbaner, kajanlæg og havneudvidelse, fysisk sikkerhed og perimetersikring.

Bygningerne er af forskellig alder og stand.

Der henvises til etablissementsoversigten, der oplister størstedelen af Ordregivers etablissementer, herunder type og placering.

Ordregiver ejer endvidere 187 fredede bygninger, der fordeler sig således:

Delaftale 3 Vestjylland: 1

Delaftale 4 Sydjylland: 2

Delaftale 5 Vestsjælland: 2

Delaftale 6 Østsjælland + Bornholm: 182 (82 på Østsjælland og 100 på Bornholm)

Der vil være stor diversitet i opgavetyperne, som forventes at omhandle både nybyg, tilbygning, renovering,modernisering, vedligehold mv. Der må endvidere forventes en større mængde opgaver vedrørende kontor- og uddannelsesfaciliteter samt byggerier med et højt installationsteknisk niveau, sikrede faciliteter (mekanisk og elektronisk) samt byggerier vedrørende miljø- og energioptimering, herunder klimasikring. Opgaverne vil ligeledes være af større og mindre karakter samt kompleksitet, ligesom det må forventes, at projekterne gennemføres i forskellige udbuds- og entrepriseformer.

Delaftalen tildeles til de 2 tilbudsgivere, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Honoraraftaler under rammeaftalen tildeles gennem direkte tildeling eller miniudbud. Kriterierne for valget mellem direkte tildeling og miniudbud fremgår af rammeaftalen pkt. 7. Ved anvendelse af miniudbud sendes honoraraftalen i miniudbudblandt de i alt 4 rådgivere på delaftale 3 og delaftale 4.

Honoraraftaler under rammeaftalen vil indeholde de i bilag 4 (Ydelsesskema) afkrydsede ydelser. Indholdet af de enkelte honoraraftaler kan dog variere i art og omfang, og Ordregiver er ikke underlagt et krav om, at alle de afkrydsede ydelser i ydelsesbeskrivelsen skal indgå i hver enkelt honoraraftale.

Såfremt tilbudsgiver anvender underrådgivere, forbeholder Ordregiver sig retten til at kræve, at visse centrale opgaver udføres direkte af tilbudsgiveren selv. En opgave kan karakteriseres som central, når opgaven fordrer et intensivt og vedvarende samarbejde mellem Ordregiver og tilbudsgiver, eller når opgaven kræver en særlig grad af fortrolighed. Det vil fremgå af den konkrete honoraraftale, hvis Ordregiver udnytter denne adgang.

Ordregiver har opstillet en række begrænsninger i forhold til, hvilke og hvor mange delaftaler en tilbudsgiver kan vinde.

1) En tilbudsgiver kan maksimalt tildeles plads på én delaftale pr. område samt kun tildeles plads på to ud af tre områder på rammeaftalen.

2) Tilbudsgiver kan alene blive rangeret som nr. 1 på én delaftale ud af 6 delaftaler på nærværende rammeaftale.

3) En rådgivningsvirksomhed kan ikke (i) optræde som henholdsvis totalrådgiver og støttende enhed eller underrådgiver til en anden totalrådgiver på den samme delaftale og/eller begge delaftaler i samme område eller (ii) optræde som støttende enhed eller underrådgiver til to totalrådgivere på en delaftale og/eller begge delaftaler i samme område.

4) Ordregiver udbyder ligeledes en rammeaftale for bygherrerådgivning, byggeledelse og fagtilsyn. Tilbudsgiver kan kun tildeles én delaftale pr. område på tværs af de to rammeaftaler. Ydermere kan en tilbudsgiver samlet set kun tildeles tre pladser på tværs af de to rammeaftaler.

5) Ovenstående begrænsninger suspenderes, hvis der kommer for få konditionsmæssige tilbud.

Der henvises til udbudsbetingelserne for en uddybende beskrivelse af ovenstående.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Cases / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge rammeaftalens gyldighedsperiode 3 gange af op til 12 måneder, dog maksimalt 24 måneder i alt, ved skriftlig henvendelse til rådgiveren.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 5 Vestsjælland

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71500000
71311000
71530000
71240000
71320000
71220000
71420000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
NUTS-kode: DK032
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Ved direkte tildelinger er udførelsesstedet Vestsjælland.

Ved miniudbud er udførelsesstedet Vestsjælland eller Østsjælland + Bornholm

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregivers bygningsportefølje består af ca. 6.500 bygninger, herunder bl.a.:

Kontorer og administration, auditorium og undervisning, indkvarteringsbygning, laboratorium, musikøvelokale, arkivfaciliteter, værksted (standard), værksted (specialværksted), værksted (hangar), garageringshangar/vask, garage (standard), lager (opvarmet, indehold arbejdspladser), depot (varmet og uopvarmet), depot opvarmet inkl. vaskefaciliteter mv., stålhal, infirmeri, idrætshal, skydebaner, anlæg, veje og infrastruktur, landingsbaner, kajanlæg og havneudvidelse, fysisk sikkerhed og perimetersikring.

Bygningerne er af forskellig alder og stand.

Der henvises til etablissementsoversigten, der oplister størstedelen af Ordregivers etablissementer, herunder type og placering.

Ordregiver ejer endvidere 187 fredede bygninger, der fordeler sig således:

Delaftale 3 Vestjylland: 1

Delaftale 4 Sydjylland: 2

Delaftale 5 Vestsjælland: 2

Delaftale 6 Østsjælland + Bornholm: 182 (82 på Østsjælland og 100 på Bornholm)

Der vil være stor diversitet i opgavetyperne, som forventes at omhandle både nybyg, tilbygning, renovering,modernisering, vedligehold mv. Der må endvidere forventes en større mængde opgaver vedrørende kontor- og uddannelsesfaciliteter samt byggerier med et højt installationsteknisk niveau, sikrede faciliteter (mekanisk og elektronisk) samt byggerier vedrørende miljø- og energioptimering, herunder klimasikring. Opgaverne vil ligeledes være af større og mindre karakter samt kompleksitet, ligesom det må forventes, at projekterne gennemføres i forskellige udbuds- og entrepriseformer.

Delaftalen tildeles til de 2 tilbudsgivere, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Honoraraftaler under rammeaftalen tildeles gennem direkte tildeling eller miniudbud. Kriterierne for valget mellem direkte tildeling og miniudbud fremgår af rammeaftalen pkt. 7. Ved anvendelse af miniudbud sendes honoraraftalen i miniudbudblandt de i alt 4 rådgivere på delaftale 5 og delaftale 6.

Honoraraftaler under rammeaftalen vil indeholde de i bilag 4 (Ydelsesskema) afkrydsede ydelser. Indholdet af de enkelte honoraraftaler kan dog variere i art og omfang, og Ordregiver er ikke underlagt et krav om, at alle de afkrydsede ydelser i ydelsesbeskrivelsen skal indgå i hver enkelt honoraraftale.

Såfremt tilbudsgiver anvender underrådgivere, forbeholder Ordregiver sig retten til at kræve, at visse centrale opgaver udføres direkte af tilbudsgiveren selv. En opgave kan karakteriseres som central, når opgaven fordrer et intensivt og vedvarende samarbejde mellem Ordregiver og tilbudsgiver, eller når opgaven kræver en særlig grad af fortrolighed. Det vil fremgå af den konkrete honoraraftale, hvis Ordregiver udnytter denne adgang.

Ordregiver har opstillet en række begrænsninger i forhold til, hvilke og hvor mange delaftaler en tilbudsgiver kan vinde.

1) En tilbudsgiver kan maksimalt tildeles plads på én delaftale pr. område samt kun tildeles plads på to ud af tre områder på rammeaftalen.

2) Tilbudsgiver kan alene blive rangeret som nr. 1 på én delaftale ud af 6 delaftaler på nærværende rammeaftale.

3) En rådgivningsvirksomhed kan ikke (i) optræde som henholdsvis totalrådgiver og støttende enhed eller underrådgiver til en anden totalrådgiver på den samme delaftale og/eller begge delaftaler i samme område eller (ii) optræde som støttende enhed eller underrådgiver til to totalrådgivere på en delaftale og/eller begge delaftaler i samme område.

4) Ordregiver udbyder ligeledes en rammeaftale for bygherrerådgivning, byggeledelse og fagtilsyn. Tilbudsgiver kan kun tildeles én delaftale pr. område på tværs af de to rammeaftaler. Ydermere kan en tilbudsgiver samlet set kun tildeles tre pladser på tværs af de to rammeaftaler.

5) Ovenstående begrænsninger suspenderes, hvis der kommer for få konditionsmæssige tilbud.

Der henvises til udbudsbetingelserne for en uddybende beskrivelse af ovenstående.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Cases / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge rammeaftalens gyldighedsperiode 3 gange af op til 12 måneder, dog maksimalt 24 måneder i alt, ved skriftlig henvendelse til rådgiveren.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 6 Østsjælland + Bornholm

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71500000
71311000
71530000
71240000
71320000
71220000
71420000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
NUTS-kode: DK032
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Ved direkte tildelinger er udførelsesstedet Østsjælland + Bornholm.

Ved miniudbud er udførelsesstedet Østsjælland + Bornholm eller Vestsjælland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregivers bygningsportefølje består af ca. 6.500 bygninger, herunder bl.a.:

Kontorer og administration, auditorium og undervisning, indkvarteringsbygning, laboratorium, musikøvelokale, arkivfaciliteter, værksted (standard), værksted (specialværksted), værksted (hangar), garageringshangar/vask, garage (standard), lager (opvarmet, indehold arbejdspladser), depot (varmet og uopvarmet), depot opvarmet inkl. vaskefaciliteter mv., stålhal, infirmeri, idrætshal, skydebaner, anlæg, veje og infrastruktur, landingsbaner, kajanlæg og havneudvidelse, fysisk sikkerhed og perimetersikring.

Bygningerne er af forskellig alder og stand.

Der henvises til etablissementsoversigten, der oplister størstedelen af Ordregivers etablissementer, herunder type og placering.

Ordregiver ejer endvidere 187 fredede bygninger, der fordeler sig således:

Delaftale 3 Vestjylland: 1

Delaftale 4 Sydjylland: 2

Delaftale 5 Vestsjælland: 2

Delaftale 6 Østsjælland + Bornholm: 182 (82 på Østsjælland og 100 på Bornholm)

Der vil være stor diversitet i opgavetyperne, som forventes at omhandle både nybyg, tilbygning, renovering,modernisering, vedligehold mv. Der må endvidere forventes en større mængde opgaver vedrørende kontor- og uddannelsesfaciliteter samt byggerier med et højt installationsteknisk niveau, sikrede faciliteter (mekanisk og elektronisk) samt byggerier vedrørende miljø- og energioptimering, herunder klimasikring. Opgaverne vil ligeledes være af større og mindre karakter samt kompleksitet, ligesom det må forventes, at projekterne gennemføres i forskellige udbuds- og entrepriseformer.

Delaftalen tildeles til de 2 tilbudsgivere, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Honoraraftaler under rammeaftalen tildeles gennem direkte tildeling eller miniudbud. Kriterierne for valget mellem direkte tildeling og miniudbud fremgår af rammeaftalen pkt. 7. Ved anvendelse af miniudbud sendes honoraraftalen i miniudbudblandt de i alt 4 rådgivere på delaftale 5 og delaftale 6.

Honoraraftaler under rammeaftalen vil indeholde de i bilag 4 (Ydelsesskema) afkrydsede ydelser. Indholdet af de enkelte honoraraftaler kan dog variere i art og omfang, og Ordregiver er ikke underlagt et krav om, at alle de afkrydsede ydelser i ydelsesbeskrivelsen skal indgå i hver enkelt honoraraftale.

Såfremt tilbudsgiver anvender underrådgivere, forbeholder Ordregiver sig retten til at kræve, at visse centrale opgaver udføres direkte af tilbudsgiveren selv. En opgave kan karakteriseres som central, når opgaven fordrer et intensivt og vedvarende samarbejde mellem Ordregiver og tilbudsgiver, eller når opgaven kræver en særlig grad af fortrolighed. Det vil fremgå af den konkrete honoraraftale, hvis Ordregiver udnytter denne adgang.

Ordregiver har opstillet en række begrænsninger i forhold til, hvilke og hvor mange delaftaler en tilbudsgiver kan vinde.

1) En tilbudsgiver kan maksimalt tildeles plads på én delaftale pr. område samt kun tildeles plads på to ud af tre områder på rammeaftalen.

2) Tilbudsgiver kan alene blive rangeret som nr. 1 på én delaftale ud af 6 delaftaler på nærværende rammeaftale.

3) En rådgivningsvirksomhed kan ikke (i) optræde som henholdsvis totalrådgiver og støttende enhed eller underrådgiver til en anden totalrådgiver på den samme delaftale og/eller begge delaftaler i samme område eller (ii) optræde som støttende enhed eller underrådgiver til to totalrådgivere på en delaftale og/eller begge delaftaler i samme område.

4) Ordregiver udbyder ligeledes en rammeaftale for bygherrerådgivning, byggeledelse og fagtilsyn. Tilbudsgiver kan kun tildeles én delaftale pr. område på tværs af de to rammeaftaler. Ydermere kan en tilbudsgiver samlet set kun tildeles tre pladser på tværs af de to rammeaftaler.

5) Ovenstående begrænsninger suspenderes, hvis der kommer for få konditionsmæssige tilbud.

Der henvises til udbudsbetingelserne for en uddybende beskrivelse af ovenstående.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Cases / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge rammeaftalens gyldighedsperiode 3 gange af op til 12 måneder, dog maksimalt 24 måneder i alt, ved skriftlig henvendelse til rådgiveren.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge udfyldt ESPD, afsnit IV.B, med angivelse af følgende oplysninger, jf. udbudsloven §§ 142 og 154:

1) Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning for de 3 seneste disponible regnskabsår

2) Tilbudsgivers soliditetsgrad i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår

— (omsætning de seneste tre disponible regnskabsår):

Erklæring om tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underrådgiver) skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

— (soliditetsgrad):

Erklæring om tilbudsgivers soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal oplysningerne gives samlet for sammenslutningen. Kravene skal i så fald være opfyldt af sammenslutningens virksomheder tilsammen. Der skal afgives en erklæring om solidarisk hæftelse, såfremt konsortiet tildeles rammeaftalen.Ordregiver har udarbejdet en skabelon hertil (konsortieerklæring).

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiver og disse andre, skal tilbudsgiver dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af rammeaftalen ved at fremlægge en støtteerklæring. I modsat fald vil Ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders økonomiske og finansielle formåen end tilbudsgivers egen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon hertil (støtteerklæring).

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden Ordregiver tildeler rammeaftalen, skal de tilbudsgivere, som Ordregiverhar til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD'et er korrekte.

Dokumentationen, som vil blive indhentet til verificering af oplysninger afgivet i ESPD’et forud for meddelelse om tildeling, omfatter:

1) årsregnskaber, såfremt Ordregiver ikke af egen drift kan tilgå verifikation af de af tilbudsgiver og eventuelle støttende virksomheder afgivne oplysninger i Del IV, litra B i ESPD via et nationalt, offentligt tilgængeligt register, og såfremt offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

— Såfremt tilbudsgiver ikke er i stand til at fremskaffe årsregnskaber, accepteres tilsvarende andet dokument,der kan godtgøre de i udbudsbekendtgørelsens afsnit III.1.2 fastsatte økonomiske og finansielle krav

2) revisorpåtegnet erklæring vedrørende omsætningen for de seneste tre disponible regnskabsår, såfremt omsætningen ikke direkte fremgår af årsregnskabet eller af lignende dokument som omhandlet ovenfor

3) revisorpåtegnet erklæring vedrørende soliditetsgraden for det seneste disponible regnskabsår, såfremt soliditetsgraden ikke direkte fremgår af årsregnskabet eller af lignende dokument som omhandlet ovenfor

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

(omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår):

Minimumskravet til tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning over de seneste tre disponible regnskabsårer for hver delaftale:

— Delaftale 1 Nordjylland: 10.000.000 DKK,

— Delaftale 2 Midtjylland: 15.000.000 DKK,

— Delaftale 3 Vestjylland: 10.000.000 DKK,

— Delaftale 4 Sydjylland: 10.000.000 DKK,

— Delaftale 5 Vestsjælland: 20.000.000 DKK,

— Delaftale 6 Østsjælland + Bornholm: 30.000.000 DKK.

Hvis der afgives tilbud på flere delaftaler, skal kravet alene være opfyldt for den delaftale med den højeste årlige kontraktværdi.

(soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår):

Som mindstekrav kræves, at tilbudsgiver som minimum kan dokumentere en årlig soliditetsgrad på 10 % i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles ingen krav til teknisk og formåen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Se www.erhvervsstyrelsen.dk

2) Rammeaftalen indeholder en arbejdsklausul

3) Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget

4) Rammeaftalen indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen, skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "Til Tjenestebrug", jf. Statsministerietssikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17.12.2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU og WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelses interesse i øvrigt.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/09/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/09/2019
Tidspunkt: 07:30

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri;

2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være gældende;

3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder;

4) Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudsloven § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på;

5) Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudsloven § § 135-136 nævnte udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138;

6) Forinden meddelelse om opfordring til at afgive tilbud, skal tilbudsgiver fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudsloven § § 151-152, jf. § 153. Dokumentationen, som vil blive indhentet til verificering af oplysninger afgivet i ESPD’et forud for meddelelse om tildeling, omfatter:

— serviceattest eller lignende dokumentation, herunder:

— - uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativmyndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene,

— - certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene,

— - erklæring under ed, eller såfremt en sådan ikke anvendes i tilbudsgivers hjemland, en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation

Dokumentationen skal være udstedt af den kompetente myndighed inden for de seneste 6 måneder før fremsendelse til Ordregiver.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/07/2019

Send til en kollega

0.112