23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 135-333962
Offentliggjort
16.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

SFO och vibrationsdämpande åtgärder, för Avtalsområde 1 och 4


Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
232100-0016
Box 225 50
Stockholm
104 22
Sverige
Kontaktperson: Peter Malmsten
E-post: peter.malmsten@sll.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://nyatunnelbanan.sll.se/sv

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

SFO och vibrationsdämpande åtgärder, för Avtalsområde 1 och 4

Referensnummer: FUT 2018-0161
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Beställaren är i behov av syneförrättningsorganisationer som har som huvudsakligt uppdrag att kontrollera utbyggnaden av tunnelbanans omgivningspåverkan i de olika geografiska projekten.

Konsulten ansvarar för erforderliga säkerhetsåtgärder, behörigheter till tillträde, trafikanordningsplaner och godkännande av densamma, samt tillhandahåller all erforderlig utrustning och material för utförande av säkerhetsskydd.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71300000
71310000
71315300
71353000
71355000
71600000
71630000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Beställaren är i behov av syneförrättningsorganisationer som har som huvudsakligt uppdrag att kontrollera utbyggnaden av tunnelbanans omgivningspåverkan i de olika geografiska projekten.

Konsulten ansvarar för erforderliga säkerhetsåtgärder, behörigheter till tillträde, trafikanordningsplaner och godkännande av densamma, samt tillhandahåller all erforderlig utrustning och material för utförande av säkerhetsskydd.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 195-442090
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/12/2018
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/07/2019

Send til en kollega

0.078