23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 136-335760
Offentliggjort
17.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Åstorps Kommun

MBK tjänster


Åstorps Kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Åstorps Kommun
2120000936
Storgatan 7
Åstorp
265 80
Sverige
Kontaktperson: Pamela Ciardella
Telefon: +46 43528135
E-post: pamela.ciardella@klippan.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: https://permalink.mercell.com/104027169.aspx

Upphandlarprofil: http://www.astorp.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

MBK tjänster

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71250000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Åstorps kommun behöver tillgodose sitt behov av aktuella underlag i plan- och bygglovsprocessen m.m i form av MBK tjänster. Karthantering och ajourhålla densamma.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 600 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71353000
71354000
71355000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Åstorps kommun behöver tillgodose sitt behov av aktuella underlag i plan- och bygglovsprocessen m.m i form av MBK tjänster. Karthantering och ajourhålla densamma.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Pris / Viktning: 25 %
Kvalitetskriterium - Namn: Tillträdesmöjlighet / Viktning: 25 %
Kvalitetskriterium - Namn: Erfararenhet/kompetens tilltänkt personal / Viktning: 25 %
Kvalitetskriterium - Namn: Intervju / Viktning: 25 %
Pris - Viktning: 25 %
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

För samtliga angivna varor och tjänster skall det även vara möjligt för kommunen att teckna kontrakt om utökning av dessa samt därtill närliggande varor och tjänster.

Även om omfattningen eller kostnaden för dessa kontrakt ej är fastställd skall de kunna avropas som en del av denna anbudsförfrågan upp till ett belopp som motsvarar hela förfrågan (100 % utökning, option, se även D 3.2).

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 073-173019
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

MBK tjänster

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Metria AB
Lantmäterigatan 2
Gävle
801 83
Sverige
Nuts-kod: SE224
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 600 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö
Kalendegatan 6
Malmö
211 35
Sverige
Telefon: +46 40353500
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/07/2019

Send til en kollega

0.126