23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 137-337915
Offentliggjort
18.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Vellinge kommun

Markförhandlingskonsult


Vellinge kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Vellinge kommun
212000-1033
Norrevångsgatan 3
Vellinge
235 81
Sverige
Telefon: +46 723571401
E-post: Anna.Elowson.Ek@Lindahl.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: https://vellinge.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Markförhandlingskonsult

Referensnummer: UH-2019-56
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71240000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Vellinge kommun har, från tid till annan, behov av markförhandlingstjänster i kommunens projekt. I projekten anlitas markförhandlingskonsult för uppdrag under någon del av projekten. Vellinge kommun har redan anlitat markförhandlingskonsult i vissa av beställarens pågående projekt som inte omfattas av denna upphandling, således omfattar denna upphandling endast uppdrag i kommande projekt. Vellinge kommun garanterar ingen uppdragsvolym.

Ett uppdrag som kan bli aktuellt är att utföra markförhandling med ett 100-tal privata fastighetsägare, för kommunens möjlighet att valla in Näset för skydd mot förhöjda vattennivåer.

Uppdrag kommer framförallt att avropas från Vellinge kommuns tillväxtavdelning, men hela kommunen är avropsberättigad. I undantagsfall kan beställaren för vissa specifika projekt komma att genomföra separat upphandling av ett uppdrag som i annat fall hade kunnat omfattas av ramavtalet.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71240000
71248000
71300000
71310000
71530000
79412000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vellinge kommun har, från tid till annan, behov av markförhandlingstjänster i kommunens projekt. I projekten anlitas markförhandlingskonsult för uppdrag under någon del av projekten. Vellinge kommun har redan anlitat markförhandlingskonsult i vissa av beställarens pågående projekt som inte omfattas av denna upphandling, således omfattar denna upphandling endast uppdrag i kommande projekt. Vellinge kommun garanterar ingen uppdragsvolym.

Ett uppdrag som kan bli aktuellt är att utföra markförhandling med ett 100-tal privata fastighetsägare, för kommunens möjlighet att valla in Näset för skydd mot förhöjda vattennivåer.

Uppdrag kommer framförallt att avropas från Vellinge kommuns tillväxtavdelning, men hela kommunen är avropsberättigad. I undantagsfall kan beställaren för vissa specifika projekt komma att genomföra separat upphandling av ett uppdrag som i annat fall hade kunnat omfattas av ramavtalet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 073-172923
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Markförhandlingskonsult

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Compound Interest Sweden AB
559125-3231
Måås byaväg 23
Trelleborg
231 67
Sverige
Telefon: +46 72-1601530
E-post: lina@compoundinterest.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 200 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Markförhandlingskonsult

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Söllscher Lantmäterikonsult AB
559020-9846
Grönegatan 7
Lund
222 24
Sverige
Telefon: +46 70-7308638
E-post: patrik.carlsson@sollscherlantmateri.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 800 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Box 4522
Malmö
203 20
Sverige
Telefon: +46 40-353500
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Fax: +46 40-972490

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/07/2019

Send til en kollega

0.144