23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 137-338170
Offentliggjort
18.07.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Naturvårdsverket

FM-tjänster till Naturvårdsverket


Naturvårdsverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Naturvårdsverket
202100-1975
Aktuell grupp
Stockholm
106 48
Sverige
Kontaktperson: Anna Nygård
E-post: anna.nygard@naturvardsverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.naturvardsverket.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

FM-tjänster till Naturvårdsverket

Referensnummer: NV-01673-18
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
79500000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av helhetstjänst för fastighets- och kontorsservice till Naturvårdsverkets kontor i Stockholm och Östersund.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
15860000
79630000
79990000
79992000
79996000
90919200
98341130
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Östersund och Stockholm

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av helhetstjänst för fastighets- och kontorsservice till Naturvårdsverkets kontor i Stockholm och Östersund. I uppdraget ingår lokalvård, vaktmästeri, kontorsservice, reception, konferensservice, leverans kaffe, te, vatten och frukt, brandskyddsarbete samt konsulttjänster inom FM.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optioner relaterade till de olika Tjänsterna finns beskrivna i upphandlingsdokumentet.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 196-443548
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

En upphandlande myndighet får om det finns sakligt godtagbara skäl avbryta en upphandling. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens praxis har godtagbara skäl att avbryta upphandling ansetts finnas när den upphandlande myndigheten endast har ett giltigt anbud kvar, se RÅ 2008 ref. 35. Eftersom Sodexo AB:s anbud förkastats återstår endast anbudet från Estate Service Management AB. Med hänsyn till bristande konkurrens ska upphandlingen därmed avbrytas.

Visma annons: https://opic.com/id/afvoftvxnh

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/07/2019

Send til en kollega

0.079