23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 137-338629
Offentliggjort
18.07.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Upphandling av hyresmoduler för tillfälligt boende i Stockholms kommun


Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 118-290653)

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
232100-0016
Box 225 50
Stockholm
104 22
Sverige
Kontaktperson: Dragan Svekanski
E-post: dragan.svekanski@sll.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.sll.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av hyresmoduler för tillfälligt boende i Stockholms kommun

Referensnummer: FUT 2019-0319
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45223800
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av hyresmoduler för tillfälligt boende i

Stockholms kommun

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/07/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 118-290653

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 29/08/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 16/09/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 30/08/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 17/09/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.362