23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 138-341000
Offentliggjort
19.07.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Höörs kommun

Upphandling av Om och Tillbyggnad av Ormanäs ARV


Höörs kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Höörs kommun
212000-1116
Box 53
Höör
Sverige
Kontaktperson: Bo Kristensson
Telefon: +46 413286156
E-post: bo.kristensson@mittskanevatten.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hoor.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av Om och Tillbyggnad av Ormanäs ARV

Referensnummer: H6048
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45252127
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av samverkans entreprenad, FAS 1 vilket är framtagande av handlingar för FAS 2 - genomförande.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45262700
45262800
71310000
71318000
71500000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av samverkans entreprenad, FAS 1 vilket är framtagande av handlingar för FAS 2 - genomförande.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 135-333731
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Upphandlingen avbrytes och läggas ut senare.

Visma annons: https://opic.com/id/affibqsapc

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/07/2019

Send til en kollega

0.094