23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 139-343007
Offentliggjort
22.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Munkfors kommun

Maskintjänster och transporter


Munkfors kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Munkfors kommun
212000-1801
Smedsgatan 16
Munkfors
684 30
Sverige
Kontaktperson: Petra Karlsson
Telefon: +46 563541208
E-post: petra.karlsson@munkfors.se
Nuts-kod: SE311

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.munkfors.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Maskintjänster och transporter

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45112000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ni inbjuds att lämna anbud på hyvling, transporter och maskintjänster. Observera att det är flera anbudsområden, lämna på ett eller flera.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 5 600 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Maskintjänster och transporter

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45112000
45112200
45112400
45112500
60000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE311
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ni inbjuds att lämna anbud på hyvling, transporter och maskintjänster. Observera att det är flera anbudsområden, lämna på ett eller flera.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 102-247450
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Maskintjänster och transporter

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/07/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Värmlandsschakt Ekonomisk Förening
773200-3079
Säterivägen 3
Karlstad
653 41
Sverige
E-post: jonas.stromberg@varmlandsschakt.se
Nuts-kod: SE311

Internetadress: www.varmlandsschakt.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 5 600 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Karlstad
Rådhuset Stora torget
Karlstad
652 24
Sverige
Telefon: +46 54148500
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Fax: +46 54148530

Internetadress: www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/07/2019

Send til en kollega

0.094