23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 139-343008
Offentliggjort
22.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Kalmar läns landsting

Ramavtal avseende arkitektuppdrag


Kalmar läns landsting

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Kalmar läns landsting
232100-0073
Sjöbrings väg 4A plan 2
Kalmar
392 44
Sverige
Kontaktperson: Staffan Carlson
E-post: staffan.carlson@regionkalmar.se
Nuts-kod: SE213

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ltkalmar.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal avseende arkitektuppdrag

Referensnummer: 2019-001
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71200000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling kommer att ligga till grund för ramavtal avseende arkitektuppdrag för successiva avrop till Region Kalmar län.

Uppdragen kan vara alla typer av arkitektarbete inom hälso- och sjukvård, tandvård samt folkhögskolor i Kalmar län. Arbeten varierar från insatser i förstudier, programarbeten, utförandehandlingar och relationshandlingar till lokalstrategiplaner och inredningsarkitektjobb.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 16 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71210000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE213
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling kommer att ligga till grund för ramavtal avseende arkitektuppdrag för successiva avrop till Region Kalmar län.

Uppdragen kan vara alla typer av arkitektarbete inom hälso- och sjukvård, tandvård samt folkhögskolor i Kalmar län. Arbeten varierar från insatser i förstudier, programarbeten, utförandehandlingar och relationshandlingar till lokalstrategiplaner och inredningsarkitektjobb.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: enligt förfrågningsunderlag / Viktning: enligt FFU
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 012-024098
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
ATRIO arkitekter Kalmar AB
556527-4197
Södra Vallgatan 19
Kalmar
392 31
Sverige
E-post: mattias.samby@atrio.se
Nuts-kod: SE213

Internetadress: http://www.atrio.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 16 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 14 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Uulas arkitekter AB
556335-5766
Döbelnsgatan9
Kristianstad
291 31
Sverige
E-post: peter.landin@uulas.com
Nuts-kod: SE213

Internetadress: http://www.uulas.com/

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Tengbomgruppen AB
556329-9113
Box 1230
Stockholm
111 82
Sverige
E-post: avrop@tengbom.se
Nuts-kod: SE213
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Växjö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/07/2019

Send til en kollega

0.094