23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 140-345630
Offentliggjort
23.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Enköpings kommun

Förstudie och projektering Nya Gymnasiet, Enköping


Enköpings kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Enköpings kommun
212000-0282
Kungsgatan 42
Enköping
745 36
Sverige
Kontaktperson: Anna-Maria Vikström
Telefon: +46 171625254
E-post: anna-maria.vikstrom@enkoping.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://enkoping.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Förstudie och projektering Nya Gymnasiet, Enköping

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71210000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser kontrakt för genomförande av förstudie och projektering till ett nytt gymnasium i Enköping för ca 1 600 elever. Uppdraget består av att utifrån redan genomförda workshops och utredningar ta fram en grov kalkyl som underlag för hyresindikation och politiska beslut för fortsatt process.

Upphandlingen och kontraktet är uppdelat i två etapper.

Etapp 1: Förstudie genomförs. Beräknat värde är ca 500 000 SEK.

Etapp 2: Projektering genomförs när erforderliga politiska besluts fattats att projekteringen ska utföras. Beställaren har full rätt att avbeställa etapp 2 kostnadsfritt om det beslutas om att inte den ska genomföras. Beräknat värde är ca 7-8 MSEK.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71210000
71313000
71600000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser kontrakt för genomförande av förstudie och projektering till ett nytt gymnasium i Enköping för ca 1 600 elever. Uppdraget består av att utifrån redan genomförda workshops och utredningar ta fram en grov kalkyl som underlag för hyresindikation och politiska beslut för fortsatt process.

Upphandlingen och kontraktet är uppdelat i två etapper.

Etapp 1: Förstudie genomförs. Beräknat värde är ca 500 000 SEK.

Etapp 2: Projektering genomförs när erforderliga politiska besluts fattats att projekteringen ska utföras. Beställaren har full rätt att avbeställa etapp 2 kostnadsfritt om det beslutas om att inte den ska genomföras. Beräknat värde är ca 7-8 MSEK.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 117-265934
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Förstudie och projektering Nya Gymnasiet, Enköping

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/07/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 13
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
White Arkitekter Aktiebolag
556140-1018
Östgötagatan 100
Stockholm
116 92
Sverige
E-post: anbud.sthlm@white.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress: www.white.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 8 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 119 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Kungsgatan 49
Uppsala
753 21
Sverige
Telefon: +46 184316300
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18100034

Internetadress: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/07/2019

Send til en kollega

0.14