23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
14.08.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Ordregivers rådgiver: preben.gramstrup@fm3.dk

Udbyder

Holbæk Boligselskab, Afd 928-25 Ladegårdsparken

Vintervedligeholdelse


Holbæk Boligselskab, Afd 928-25 Ladegårdsparken

Opgavebeskrivelse Ladegårdsparken består af den fælles gårdkarré for Ladegårdsparken Øst og Ladegårdsparken Vest, med flere større grønne arealer samt park-, krat eller skovområder der omkranser hele bebyggelsen. Samlet er matrikelarealet på knap 60.000 m².

Ladegårdsparken ønsker bistand med vintervedligeholdelse. Målsætning for snerydning og glatførebekæmpelse er at beboere, gæster og forbipasserende kan færdes sikkert og frem-kommeligt på veje, stier og gangareal efter snefald og frost. Endvidere at der ifm. snerydning og saltspredning tages mest muligt hensyn til be-plantning, jordbund og terræn.

Udbudsmateriale kan rekvireres ved mail til ordregivers rådgiver: preben.gramstrup@fm3.dk.

I mail anføres i emnelinjen: Vintervedligeholdelse - Ladegårdsparken
Annonceret 14. august 2019 08:00:00 CEST
Deadline 17. september 2019 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Tjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
CPV kode 90620000
Myndighedstype Andet

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier  

Kontaktperson

Navn Preben Gramstrup
Telefon +45 23202745
E-mail preben.gramstrup@fm3.dk

Ordregiver

Navn Holbæk Boligselskab, Afd 928-25 Ladegårdsparken
Adresse Kløverstien 205
4300 Holbæk
DK
Telefon +45 23202745
E-mail preben@fm3.dk
WWW https://holbaekboligselskab.dk/ladegardsparken/

 

Send til en kollega

0.078