23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 156-386243
Offentliggjort
14.08.2019
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

Midttrafik

Herning Bybusser - drift med nulemmisionsbusser


Midttrafik

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Midttrafik
29943176
Søren Nymarks Vej 3
Højbjerg
8270
Danmark
Kontaktperson: Jette Schelderup Mathiassen
Telefon: +45 21259302
E-mail: jsn@midttrafik.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f9d65b92-200a-4a04-bac9-960dbed7db6e/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f9d65b92-200a-4a04-bac9-960dbed7db6e/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Herning Bybusser - drift med nulemmisionsbusser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Midttrafik og Herning Kommune er ved at forberede genudbuddet af kontrakten vedr. Herning Bybusser. Der er truffet politisk beslutning om, at busserne i bybussystemet fremover skal være nulemissions busser, dvs. elbusser eller brintbusser. Udbuddet omfatter driften af alle bybuslinjer i Herning. Dette omfatter ca. 41 000 køreplantimer om året fordelt på 12 kontraktbusser.

Med henblik på at tilrettelægge udbuddet på den mest hensigtsmæssige måde afholder Midttrafik og Herning Kommune et fælles dialogmøde, hvor både busoperatører, busproducenter, elforsyningsselskaber og andre interessenter får mulighed for at deltage. Dialogmødet afholdes den 10.9.2019, kl. 14:00 – 16:00 – Mødet afholdes i Herning. Oplysning om mødested fremsendes efter tilmelding, der skal ske til ordregivers kontaktperson: Jette Schelderup Mathiassen jsn@midttrafik.dk

Tilmelding skal ske senest tirsdag den 3.9.2019.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000
60112000
34121000
34121100
34144910
65320000
24111600
63712600
50113000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Herning

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Midttrafik og Herning Kommune er ved at forberede genudbuddet af kontrakten vedr. Herning Bybusser. Der er truffet beslutning om, at busserne i bybussystemet fremover skal være nulemissions busser, dvs. elbusser eller brintbusser. Udbuddet omfatter driften af alle bybuslinjer i Herning. Dette omfatter ca. 41 000 køreplantimer om året fordelt på 12 kontraktbusser. Busselskaber, der ønsker at opnå prækvalifikation til at afgive tilbud i udbuddet, forventes at skulle kunne opfylde følgende minimumskrav:

— Omsætning på minimum 100 000 000 DKK ekskl. moms i hvert af de senest disponible regnskabsår,

— Soliditetsgrad på minimum 10% i det senest disponible regnskabsår,

— Engekapital på minimum 25 000 000 DKK i det senest disponible regnskabsår,

— Minimum én reference (én kontrakt) på udførelse af bybuskørsel i Danmark inden for de senest 3 år. Referencens omfang skal minimum have et omfang, der er sammenligneligt med bybuskørslen i Herning.

Med henblik på at tilrettelægge udbuddet på den mest hensigtsmæssige måde afholder Midttrafik og Herning Kommune et fælles dialogmøde, hvor både busoperatører, busproducenter, elforsyningsselskaber og andre interessenter får mulighed for at deltage. Dialogmødet afholdes den 10.9.2019, kl. 14:00 – 16:00 – Mødet afholdes i Herning. Oplysning om mødested fremsendes efter tilmelding, der skal ske til ordregivers kontaktperson: Jette Schelderup Mathiassen jsn@midttrafik.dk

Tilmelding skal ske senest tirsdag den 3.9.2019.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Midttrafik forventer at lægge køreplaner for K19 samt kontraktgrundlag baseret på køreplanerne for K19 tilgængelige i Ethics forud for dialogmødet.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
02/12/2019

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Midttrafik forventer at lægge køreplaner for K19 samt kontraktgrundlag baseret på køreplanerne for K19 tilgængelige i Ethics forud for dialogmødet.

Med henblik på at tilrettelægge udbuddet på den mest hensigtsmæssige måde afholder Midttrafik og Herning Kommune et fælles dialogmøde, hvor både busoperatører, busproducenter, elforsyningsselskaber og andre interessenter får mulighed for at deltage. Dialogmødet afholdes den 10.9.2019, kl. 14:00 – 16:00 – Mødet afholdes i Herning. Oplysning om mødested fremsendes efter tilmelding, der skal ske til ordregivers kontaktperson: Jette Schelderup Mathiassen jsn@midttrafik.dk

Tilmelding skal ske senest tirsdag den 3.9.2019.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/08/2019

Send til en kollega

0.079