23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 158-391507
Offentliggjort
19.08.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Byggkonsulttjänster


Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 156-385397)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
222000-1552
Box 2
Fagersta
737 21
Sverige
Kontaktperson: Maria Backteman NVK
E-post: maria.backteman@fagersta.se
Nuts-kod: SE125

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.nvk@fagersta.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Byggkonsulttjänster

Referensnummer: 2019.43
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71315200
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal för konsultuppdrag inom Bygg i enlighet med vad som beskrivs i förfrågningsunderlaget.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/08/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 156-385397

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.1.2)
Plats där texten ska ändras: Huvudsaklig CPV-kod, Huvudobjekt
I stället för:
71310000
Ska det stå:
71315200
Avsnitt nummer: II.2.2)
Plats där texten ska ändras: Ytterligare CPV-kod(er), Tilläggsobjekt
I stället för:
Ska det stå:
71000000
Avsnitt nummer: II.2.2)
Plats där texten ska ändras: Ytterligare CPV-kod(er), Tilläggsobjekt
I stället för:
Ska det stå:
71200000
Avsnitt nummer: II.2.2)
Plats där texten ska ändras: Ytterligare CPV-kod(er), Tilläggsobjekt
I stället för:
Ska det stå:
71210000
Avsnitt nummer: II.2.2)
Plats där texten ska ändras: Ytterligare CPV-kod(er), Tilläggsobjekt
I stället för:
Ska det stå:
71240000
Avsnitt nummer: II.2.2)
Plats där texten ska ändras: Ytterligare CPV-kod(er), Tilläggsobjekt
I stället för:
Ska det stå:
71310000
Avsnitt nummer: II.2.2)
Plats där texten ska ändras: Ytterligare CPV-kod(er), Tilläggsobjekt
I stället för:
Ska det stå:
71541000
Avsnitt nummer: Rubrik
I stället för:

Sverige-Fagersta: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Ska det stå:

Sverige-Fagersta: Byggkonsulttjänster

VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.081