23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 169-414273
Offentliggjort
03.09.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/533

Anmodning om deltagelse

Til
24.09.2019 Kl. 12:00

Udbyder

Aarhus Vand A/S

Slamdisponering


Aarhus Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Vand A/S
32562361
Gunnar Clausens Vej 34
Viby J
8260
Danmark
Kontaktperson: Trine Bech Fruergaard
Telefon: +45 89471402
E-mail: tfr@shared.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://tender.konnect.dk/invite/533

Internetadresse for køberprofilen: www.aarhusvand.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/533
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af slamdisponering

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90513800
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter afhentning, transport, mellemlagring og slutdisponering (bortskaffelse) og genanvendelse af slam fra Aarhus Vands 4 renseanlæg.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 26 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 4
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1, Egå Renseanlæg

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513600
90513800
90513700
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Afhentning og disponering af slam fra Egå Renseanlæg, Mosevej 57, 8240 Risskov.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Fosfor genanvendelse og beskrivelse af slamdisponeringspraksis / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: CO2 / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der vil være option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan således forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 31.12.2024.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis mere end 3 ansøgere opfylder egnethedskriterierne beskrevet ovenfor, udvælger Ordregiver de 3 ansøgere, der vurderes til at have de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. I udvælgelsen lægges der hovedsageligt vægt på bortskaffelsesmetode og omfang. Der lægges ligeledes højde for tidspunktet for referencens udførelse. Disse 3 udvalgte ansøgere, vil blive opfordret til at afgive bud.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2, Marselisborg Renseanlæg

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513600
90513800
90513700
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Afhentning og disponering af slam fra Marselisborg Renseanlæg, Sumatravej 4, 8000 Aarhus C.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Fosfor genanvendelse og beskrivelse af slamdisponeringspraksis / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: CO2 / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der vil være option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan således forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 31.12.2024.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis mere end 3 ansøgere opfylder egnethedskriterierne beskrevet ovenfor, udvælger Ordregiver de 3 ansøgere, der vurderes til at have de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. I udvælgelsen lægges der hovedsageligt vægt på bortskaffelsesmetode og omfang. Der lægges ligeledes højde for tidspunktet for referencens udførelse. Disse 3 udvalgte ansøgere, vil blive opfordret til at afgive bud.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3, Viby Renseanlæg

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513600
90513800
90513700
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Afhentning og disponering af slam fra Viby Renseanlæg, Ormslevvej 155, 8260 Viby J.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Fosfor genanvendelse og beskrivelse af slamdisponeringspraksis / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: CO2 / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der vil være option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan således forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 31.12.2024.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis mere end 3 ansøgere opfylder egnethedskriterierne beskrevet ovenfor, udvælger Ordregiver de 3 ansøgere, der vurderes til at have de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. I udvælgelsen lægges der hovedsageligt vægt på bortskaffelsesmetode og omfang. Der lægges ligeledes højde for tidspunktet for referencens udførelse. Disse 3 udvalgte ansøgere, vil blive opfordret til at afgive bud.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 4, Åby Renseanlæg

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513600
90513800
90513700
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Afhentning og disponering af slam fra Åby Renseanlæg, Søren Frichs Vej 41, 8230 Åbyhøj

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Fosfor genanvendelse og beskrivelse af slamdisponeringspraksis / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: CO2 / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der vil være option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan således forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 31.12.2024.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis mere end 3 ansøgere opfylder egnethedskriterierne beskrevet ovenfor, udvælger Ordregiver de 3 ansøgere, der vurderes til at have de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. I udvælgelsen lægges der hovedsageligt vægt på bortskaffelsesmetode og omfang. Der lægges ligeledes højde for tidspunktet for referencens udførelse. Disse 3 udvalgte ansøgere, vil blive opfordret til at afgive bud.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Specifik årsomsætning: En årlig omsætning på min. 3 600 000 DKK i 2 ud af de 3 seneste regnskabsår,

- Finansielle nøgletal: Ansøger skal have haft et positivt resultat i 2 af de seneste 3 regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at Ansøger har mindst 1 relevant reference fra lignende opgaver, der omfatter bortskaffelse af slam i min. 2 sammenhængende år. Hver referencerne skal som minimum bestå af en årlig bortskaffelse på 1 000 tons slam. Referencerne må højst være 3 år gammel.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Hvis mere end 3 ansøgere opfylder egnethedskriterierne beskrevet ovenfor, udvælger Ordregiver de 3 ansøgere, der vurderes til at have de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. I udvælgelsen lægges der hovedsageligt vægt på bortskaffelsesmetode og omfang. Der lægges ligeledes højde for tidspunktet for referencens udførelse. Disse 3 udvalgte ansøgere, vil blive opfordret til at afgive bud.

Ansøger skal derfor vedlægge:

- Referenceliste på tilsvarende opgaver, som Ansøger og Ansøgers eventuelle underleverandører har udført inden for de seneste 3 år.

Til referencerne oplyses:

- Ordregiver og kontaktperson ved denne,

- Tidspunktet for udførelsen af referencen,

- Anvendt bortskaffelsesmetode,

- Kort beskrivelse af opgaven samt opgavens omfang herunder mængden af slam der er disponeret for referencen,

- Hvorledes slammet er slutdisponeret (landbrugsjord, kompostering eller anden form for genanvendelse),

- Hvilke krav ansøger stiller til transport af slammet, herunder krav til evt. underleverandørers transport af slammet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at Ansøger har mindst 1 relevant reference fra lignende opgaver, der omfatter bortskaffelse af slam i min. 2 sammenhængende år. Hver referencerne skal som minimum bestå af en årlig bortskaffelse på 1 000 tons slam. Referencerne må højst være 3 år gammel.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Nærværende aftales indgåelse er betinget af, at Leverandøren senest 10 arbejdsdage efter underskrivelse af aftalen stiller et kontant depositum eller en anfordringsgaranti fra et af ordregiver godkendt penge- eller kautionsinstitut svarende til 50% af den årlige kontraktværdi iht. det afgivne tilbud.

Garantien står til sikkerhed for samtlige Leverandørens forpligtigelser i henhold til nærværende aftale og skal være gældende i hele aftalens til løbetid inklusiv optioner og derudover indtil hele den afhændede slammængde er slutdisponeret i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og regler.

Beløbet udbetales til Aarhus Vand på anfordring, uden rettergang, og uden forudgående henvendelse fra bankens side til Leverandøren.

Alle omkostninger i forbindelse med garantien afholdes af Leverandøren.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Faktura skal fremsendes elektronisk, på baggrund af oplyste EAN-nummer og skal indeholde følgende oplysninger:

- Udstedelsesdato (fakturadato),

- Fakturanummer,

- EAN-nummer,

- Ordrenummer/rekvisitionsnummer,

- De leverede ydelser,

- Fakturabeløb,

- Kontaktperson (undlad ’Att.’ foran navn).

Varelinjen skal være entydig, og indeholde følgende oplysninger:

- Varenavn,

- Varenummer,

- Enhedsbetegnelse,

- Enhedspris,

- Antal enheder.

Varelinjen skal være entydig.

Afregning til Leverandør foretages månedsvis med betalingsfrist på 30 dage fra modtagelse af korrekt elektronisk faktura.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der stilles ingen krav til retlig form:

(a) Såfremt brug af underentreprenør(er), jf. afsnit 1.15. i prækvalifikationsbetingelserne.

(a) Såfremt konsortium, jf. afsnit 1.16. i prækvalifikationsbetingelserne.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktvilkår fremgår af det samlede udbudsmateriale. Dog indeholder aftalen klausul om arbejdsvilkår, en klausul om overholdelse af etik og socialt ansvar, samt en klausul om overholdelse af miljø, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/09/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/05/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/08/2019

Send til en kollega

0.094