23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 174-424295
Offentliggjort
10.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
07.10.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9b15277c-9e16-4d67-9f4a-01f239cc6706/homepage

Udbyder

I/S REFA

Vindere

Valgt firma

(20.12.2019)
Kongsvang Cleaning og Facility A/S
Klamsagervej 2
8230 Åbyhøj

Rengøring hos REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F


I/S REFA

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
I/S REFA
78951818
Energivej 4
Nykøbing F.
4800
Danmark
Kontaktperson: Thomas Thorup Larsen
Telefon: +45 72241212
E-mail: thomas.larsen@twobirds.com
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9b15277c-9e16-4d67-9f4a-01f239cc6706/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9b15277c-9e16-4d67-9f4a-01f239cc6706/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9b15277c-9e16-4d67-9f4a-01f239cc6706/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9b15277c-9e16-4d67-9f4a-01f239cc6706/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rengøring hos REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte kontrakt omfatter alt rengøring af inventar, bygningsdele og sanitære installationer, gulvrengøring, trappevask i I/S REFA's administrations-, drifts- og værkstedsbygning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Energivej 4, 4800 Nykøbing F

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftalen omfatter alt rengøring af inventar, bygningsdele og sanitære installationer, gulvrengøring, trappevask efter INSTA 800-1:2018 rengøringsstandarden af Ordregivers administrations-, drifts- og værkstedsbygning. I ydelsen er inkluderet eventuel genopretning til den ønskede rengøringsstandard.

Tilbudsgiver medbringer alle de til opgaverne krævede remedier, værktøjer og hjælpeudstyr, personlige værnemidler, arbejdstøj, rengøringsvogne, stiger, lifte m.m.

Indeholdt i aftalen er indkøb og levering af alle til rengøringsopgaverne relevante rengøringsmidler, forbrugsmaterialer m.m.

Aftalen omfatter, men er ikke begrænset til, levering af alt personale til alle opgaver og de dertilhørende administrative, egen kontrol, tilsyn og ledelsesmæssige backupfunktioner.

Indeholdt i aftalen er desuden indkøb, levering og opfyldning af alle håndhygiejne- ’madam-’ og aftørringsprodukter i sanitære rum.

Den under pkt. II.2.6) anførte anslåede værdi er baseret på den maksimale kontraktperiode på 6 år og en forventet årlig ydelse på ca. 1 100 000 DKK.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgerens årlige omsætning for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår på minimum 5 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal beskrive op til 5 tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år. Referencerne bør indeholde:

- Beskrivelse af opgaven, herunder om arbejdet er udført efter INSTA 800 standarden, kontraktsum i DKK, tidspunkt for udførelsen (start- og slutdato) og modtager af opgaven.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal påvise mindst 2 rengøringsopgaver på lignende typer af lokaliteter (administrations-, drifts- og værkstedsbygninger) udført efter INSTA 800 standarden.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/10/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/10/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke adgang til at være til stede ved åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Bemærk: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Derudover udelukkes en ansøger fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1., vedrørende tilsidesættelse af forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område mv., § 137, stk. 1, nr. 2, vedrørende konkurs og § 137, stk. 1, nr. 5 vedrørende misligholdelse af en tidligere offentlig kontrakt mv.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/09/2019

Send til en kollega

0.11