23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 174-425052
Offentliggjort
10.09.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vindere

Valgt totalrådgiver

(10.09.2019)
Niras A/S
Sortemosevej 19
3450 Allerød

Leveringsaftale vedr. totalrådgivning under Rammeaftale for Byggeteknisk Rådgivning, delaftale 2


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
16287180
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Udbudsjurist Cathrine Gyldenberg Jensen
E-mail: fes-ues04@mil.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Leveringsaftale vedr. totalrådgivning under Rammeaftale for Byggeteknisk Rådgivning, delaftale 2

 

Sagsnr.: 2018/005630
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Leveringsaftalen vedrører totalrådgivning i forbindelse med renovering af garager på Aalborg Kaserne og i Oksbøllejren i henhold til Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM).

Leveringsaftalen er tildelt gennem miniudbud på Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses Rammeaftale for Byggeteknisk Rådgivning, delaftale 2. Miniudbuddet er gennemført i foråret 2019.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 491 600.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Totalrådgivningen vedrører entreprisearbejder på Aalborg Kaserne og i Oksbøllejren.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

I forbindelse med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses projekt Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM) skal der foruden nybyggeri foretages renovering af en række bygninger på de involverede etablissementer. Nærværende udbud relaterer sig totalrådgivningen for renovering af bygning 107 og 108 i Oksbøllejren samt bygning 35, 36, 38, 39 (option) og 40 på Aalborg Kaserne.

Totalrådgiveropgaven indeholder blandt andet udbud af entreprisearbejderne på Aalborg Kaserne og i Oksbøllejren efter udbudslovens afsnit II. Udbuddene skal gennemføres medio 2019, hvorefter entreprisearbejderne påbegyndes ultimo 2019 og forløber i 2020.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

NIRAS' oprindelige honorarsum er en fast pris på 2 491 600 DKK, hvortil NIRAS efterfølgende fremsætter krav om ekstraarbejder for 412 160 DKK på grund af et utvetydigt miniudbudsmateriale. Kravet om ekstraarbejder udgør en overskridelse af den oprindelige honorarsum på 16,5%.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) efterkommer kravet om ekstraarbejder med hjemmel i udbudsloven § 181, idet betingelserne for anvendelse af bestemmelsen er opfyldt, og grænsen for ændringer af kontrakten er således hævet til 50% af den oprindelige honorarsum. I forhold til betingelse nr. 1 vil det være af væsentlig ulempe af både økonomisk og teknisk art, såfremt FES skal udskifte leverandøren på det nuværende stadie af leveringsaftalens udførelse, idet NIRAS har færdigprojekteret renoveringsarbejderne. En ny leverandør skal derfor overtage ansvaret for det af NIRAS projekterede materiale, hvilket med stor sandsynlighed vil medføre en fordyrelse af den nye leverandørs tilbud på opgaven.

I forhold til betingelse nr. 2 vil en udskiftning af leverandøren både medføre betydelige problemer for FES, idet et fornyet udbud af totalrenovering samt en efterfølgende projekteringsperiode/udbudsperiode for den nye leverandør vil forsinke ikke bare driftsprojekterne på Aalborg Kaserne og Oksbøllejren, men det samlede MHMM projekt som helhed. Derudover vil det medføre en væsentlig forøgelse af FES' omkostninger til driftsprojekterne, idet der er væsentlige økonomiske omkostninger og ressourcer forbundet med et nyt udbud af totalrådgivning samt til en ny leverandør for gennemførelse af opgaven.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

 

Leveringsaftale vedr. totalrådgivning, MHMM Fase 2 DRIFT, Aalborg Kaserne og Oksbøllejren

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/09/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
NIRAS A/S
37295728
Sortemosevej 19
Allerød
3450
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 491 600.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klagen skal i henhold til klagenævnsloven § 7, stk. 3 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Ovennævnte frist er ligeledes gældende for indbringelse ved domstolene, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 6.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/09/2019

Send til en kollega

0.078