23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 175-427040
Offentliggjort
11.09.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Österåkers kommun

Ramavtal Miljö, Geoteknik, Buller, Vibration och Dagvatten


Österåkers kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 122-298606)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Österåkers kommun
212000-2890
Hackstavägen 22
Åkersberga
184 86
Sverige
Kontaktperson: Linnea Spång
E-post: linnea.spang@osteraker.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.osteraker.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Miljö, Geoteknik, Buller, Vibration och Dagvatten

Referensnummer: 2018-60
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71313000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtalets målsättning är att komplettera Upphandlande Myndighets (UM) egna utförande av de efterfrågade tjänsterna i form av konsult som kan agera beställarstöd vid planering, beställning, granskning, riskvärdering eller utförande av undersökning och riskbedömning.

Konsultens uppdrag kan innefatta både internt expertstöd samt utförande enligt uppdrag från beställaren. Utöver detta förväntas konsulten utföra projektspecifika miljöutredningar i samråd med UM och tillsynsmyndighet (TM).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
09/09/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 122-298606

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 12/09/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 16/09/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 13/09/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 17/09/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.127