23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 179-435185
Offentliggjort
17.09.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Statens fastighetsverk

El och teleinstallationer


Statens fastighetsverk

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Statens fastighetsverk
202100-4474
Box 2263
Stockholm
103 16
Sverige
Kontaktperson: Bo Stålhammar
E-post: bo.stalhammar@sfv.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sfv.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

El och teleinstallationer

Referensnummer: 0494/19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45262700
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser utförande av ombyggnation samt renovering av kv. Rosenbad i Stockholm.

När SFV ingått avtal med entreprenörer i entreprenader kommer samordning till generalentreprenad att ske. Generalentreprenören kommer då överta SFV:s samtliga rättigheter och skyldigheter enligt avtalen med övriga ovan angivna entreprenörer och svarar därefter för de övertagna entreprenaderna på samma sätt som för eget arbete.

Denna upphandling avser el-/teleentreprenaden.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 81 500 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45111000
45232300
45311200
45313100
45315100
45331000
45343230
51900000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser utförande av ombyggnation samt renovering av kv. Rosenbad i Stockholm.

När SFV ingått avtal med entreprenörer i entreprenader kommer samordning till generalentreprenad att ske. Generalentreprenören kommer då överta SFV:s samtliga rättigheter och skyldigheter enligt avtalen med övriga ovan angivna entreprenörer och svarar därefter för de övertagna entreprenaderna på samma sätt som för eget arbete.

Denna upphandling avser el-/teleentreprenaden.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Pris / Viktning: 70
Kostnadskriterium - Namn: Kompetens och erfarenhet / Viktning: 20
Kostnadskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 10
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 043-096967
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Bravida Sverige AB
556197-4188
STOCKHOLM
126 81
Sverige
E-post: hakan.eriksson@bravida.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress: http://www.bravida.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 81 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/09/2019

Send til en kollega

0.11