23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 179-437014
Offentliggjort
17.09.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Stockholms stad, Fastighetskontoret

Ramavtal Myndighetsbesiktningar


Stockholms stad, Fastighetskontoret

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 130-319634)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms stad, Fastighetskontoret
212000-0142
Box 8312
Stockholm
104 20
Sverige
Kontaktperson: Jonas Maache
E-post: jonas.maache@stockholm.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se/fastighetskontoret

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Myndighetsbesiktningar

Referensnummer: FSK 2019/158
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71630000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling avseende ramavtal för myndighetsbesiktningar inom områdena;

— OVK

— Brandskyddsanordningar och sprinkler

— Maskin- och hissdirektivet

— Kylmaskiner, tryckbärande anordningar, tankar/cisterner samt gasanläggningar

— Idrottsutrustning

— Lekplatser

Avropsberättigade för ramavtalet kommer att vara Fastighetskontoret, Idrottsförvaltningen och AB Familjebostäder.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/09/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 130-319634

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 13/09/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 20/09/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 14/09/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 21/09/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.063