23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 179-437094
Offentliggjort
17.09.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Länsstyrelsen i Stockholms Län

Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal av konsultjänster inom krisberedskap och civilt försvar


Länsstyrelsen i Stockholms Län

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 154-379979)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Länsstyrelsen i Stockholms Län
202100-2247
Box 22067
Stockholm
10422
Sverige
Kontaktperson: Penny Skinner
E-post: penny.skinner@lansstyrelsen.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lansstyrelsen.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal av konsultjänster inom krisberedskap och civilt försvar

Referensnummer: 114-23762-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
75222000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal av konsulttjänster inom området krisberedskap och civilt försvar.

Inbjudan

Härmed inbjuds leverantörer att inkomma med anbud gällande upphandling av konsulttjänster inom krisberedskap och civilt försvar.

Upphandlingen omfattar ramavtal för konsulttjänster inom området krisberedskap och civilt försvar. I detta ingår t.ex. risk- och sårbarhetsanalys, skydd av samhällsviktig verksamhet, ledning och samverkan, utbildning, övning inom krisledning samt civilt försvar.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/09/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 154-379979

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
I stället för:
Datum: 20/11/2019
Ska det stå:
Datum: 06/12/2019
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Slutdatum
I stället för:
Datum: 19/11/2021
Ska det stå:
Datum: 05/12/2021
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 23/09/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 07/10/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 24/09/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 08/10/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.078