23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 196-475178
Offentliggjort
10.10.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
08.11.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=txstairarx

Udbyder

Brabrand Boligforening, afd. 2

Renovering af 21 etageblokke med 374 boliger, 20 fritlæggende huse og 50 rækkehuse samt opførelse af nyt beboerhus


Brabrand Boligforening, afd. 2

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Brabrand Boligforening, afd. 2
36098511
Rymarken 2, Hasle
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Morten Meldgaard Christensen
Telefon: +45 89317152
E-mail: moch@bbbo.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bbbo.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=txstairarx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=txstairarx
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Renovering af 21 etageblokke med 374 boliger, 20 fritlæggende huse og 50 rækkehuse, i alt 34 000 m2 samt opførelse af nyt beboerhus på 600 m2.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Begrænset udbud af renovering af 21 etageblokke med 374 boliger, 20 fritlæggende huse og 50 rækkehuse, i alt 34 000 m2 samt opførelse af nyt beboerhus på 600 m2. Opgaven udbydes i 3 storentrepriser benævnt A, B og C. Storentreprise A omfatter nedbrydningsarbejde, sanerings- og miljøarbejde, jordarbejde, kloakarbejde, smed for så vidt angår konstruktion, murer- og betonarbejde og anlægsgartnerarbejde samt etablering af fælles byggeplads. Storentreprise B omfatter ventilation, VVS- og el-installationer. Storentreprise C omfatter tømrerarbejde, tagdækning, blikkenslager, køkken og inventar samt malerarbejde. For alle 3 storentrepriserne gælder, at projektet er betinget af skema A og B for de respektive etaper i projektet, og at Brabrand Boligforening både har ret til at udskyde eller forlænge byggeperioden for hver etape, samt i øvrigt at standse projektet eller en etape, såfremt boligforeningen mod forventning ikke måtte opnå skema B i henhold til tidsplanen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 330 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Storentreprise A

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45211000
45262690
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Louisevej 2-62, Birgittevej 1-31 og Anettevej 1-36, 8220 Brabrand

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

For beskrivelse af udbuddet se pkt. II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, er afskåret fra at afgive tilbud.Tilsvarende er ansøgere, der befinder sig i de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, afskåret fra at afgive tilbud.

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere, der ikke er omfattet af de anførte udelukkelsesgrunde og som opfylder de angivne mindstekrav til Økonomisk og finansiel kapacitet henholdsvis Teknisk og faglig kapacitet, jf. pkt. III.1.2) og pkt. III 1.3) nedenfor.

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere konditionsmæssige og egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer. Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke 5 ansøgere for hver af delaftalerne, Storentreprise A, Storentreprise B og Storentreprise C, der har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. "Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på renovering af alment boligbyggeri i storentreprise.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Storentreprise B

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45211000
45262690
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Louisevej 2-62, Birgittevej 1-31 og Anettevej 1-36, 8220 Brabrand

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

For beskrivelse af udbuddet se pkt. II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, er afskåret fra at afgive tilbud.Tilsvarende er ansøgere, der befinder sig i de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, afskåret fra at afgive tilbud.

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere, der ikke er omfattet af de anførte udelukkelsesgrunde og som opfylder de angivne mindstekrav til Økonomisk og finansiel kapacitet henholdsvis Teknisk og faglig kapacitet, jf. pkt. III.1.2) og pkt. III 1.3) nedenfor.

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere konditionsmæssige og egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer. Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke 5 ansøgere for hver af delaftalerne, Storentreprise A, Storentreprise B og Storentreprise C, der har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. "Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på renovering af alment boligbyggeri i storentreprise.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Storentreprise C

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45211000
45262690
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Louisevej 2-62, Birgittevej 1-31 og Anettevej 1-36, 8220 Brabrand

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

For beskrivelse af udbuddet se pkt. II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, er afskåret fra at afgive tilbud.Tilsvarende er ansøgere, der befinder sig i de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, afskåret fra at afgive tilbud.

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere, der ikke er omfattet af de anførte udelukkelsesgrunde og som opfylder de angivne mindstekrav til Økonomisk og finansiel kapacitet henholdsvis Teknisk og faglig kapacitet, jf. pkt. III.1.2) og pkt. III 1.3) nedenfor.

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere konditionsmæssige og egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer. Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke 5 ansøgere for hver af delaftalerne, Storentreprise A, Storentreprise B og Storentreprise C, der har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. "Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på renovering af alment boligbyggeri i storentreprise.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse om sin egenkapital og omsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår samt oplyse om sin soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD-dokumentet.

Ansøger kan basere sig på andre enheders kapacitet (f.eks. en underleverandør eller et selskab i samme koncern som ansøger). Den anden enhed skal i så fald også selvstændigt udfylde et ESPD.

Har ansøger baseret sig på andre enheders økonomiske kapacitet, skal den pågældende enhed påtage sig solidarisk hæftelse for ansøgers opfyldelse af den udbudte kontrakt.

Er ansøger et konsortium skal hver konsortiedeltager aflevere et ESPD indeholdende de efterspurgte oplysninger.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet for nærmere beskrivelse af dokumentationskravene.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav storentreprise A:

- Virksomhedens omsætning minimum 300 000 000 DKK pr. år de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Virksomhedens soliditetsgrad er mindst 10% det seneste afsluttede regnskabsår.

Virksomhedens egenkapital mindst 15 000 000 DKK de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav storentreprise B:

- Virksomhedens omsætning minimum 80 000 000 DKK pr. år de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Virksomhedens soliditetsgrad er mindst 10% det seneste afsluttede regnskabsår,

- Virksomhedens egenkapital mindst 3 000 000 DKK de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav storentreprise C:

- Virksomhedens omsætning minimum 150 000 000 DKK pr. år de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Virksomhedens soliditetsgrad er mindst 10% det seneste afsluttede regnskabsår,

- Virksomhedens egenkapital mindst 5 000 000 DKK de seneste 3 afsluttede regnskabsår

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal indlevere referencer udført inden for de seneste 5 år, der belyser de mest relevante opgaver af samme eller lignende art som den udbudte. Ansøger skal som minimum kunne fremlægge 3 og maksimalt 5 referencer fra de seneste 5 år, der belyser de mest relevante opgaver af samme eller lignende art som det udbudte. For referencerne skal angives en kort beskrivelse af opgaven, udførelsessted, kontraktsum og tidspunkt for udførelse. De mest relevante opgaver af samme eller lignende art som det udbudte forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på renovering af alment boligbyggeri i storentreprise.

Referencer fremlægges ved at indskrive disse i ESPD-dokumentet.

Ansøger skal derudover angive oplysninger om virksomhedens antal beskæftigede inden for det aktuelle fagområde. Årligt antal beskæftige skal oplyses for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Antal beskæftigede fremlægges ved at indskrive disse i ESPD-dokumentet.

Ansøger kan basere sig på andre enheders kapacitet (f.eks. en underleverandør eller et selskab i samme koncern som ansøger). Den anden enhed skal i så tilfælde udfylde et ESPD.

Er ansøger et konsortium, skal hver konsortiedeltager aflevere et ESPD indeholdende de efterspurgte oplysninger.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet for nærmere beskrivelse af dokumentationskravene.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der skal indleveres mindst 3 referencer, der belyser de mest relevante opgaver af samme eller lignende art som det udbudte. De mest relevante opgaver af samme eller lignende art som det udbudte forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på renovering af alment boligbyggeri i storentreprise.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Storentrepriserne A, B og C indgås i henhold til kontrakter baseret på AB92 med de tilføjelser, fravigelser og ændringer, der fremgår af udbudsmaterialet, der findes her, https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=txstairarx

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/11/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgere, der befinder sig i én af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, er afskåret fra at afgive tilbud. Tilsvarende er ansøgere, der befinder sig i de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, afskåret fra at afgive tilbud.

Ansøger skal derfor i ESPD´en erklære, at ansøger ikke er omfattet af nogle af de anførte udelukkelsesgrunde. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet for nærmere beskrivelse af dokumentationskravene.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/kontakt/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud. Se i øvrigt nærmere her, https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/om-os/kontakt/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2019

Send til en kollega

0.078