23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 199-483714
Offentliggjort
15.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
12.11.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=252150&B=FORS

Udbyder

Fors A/S

Vindere

Vinduespolering

(06.02.2020)
SMP ApS
4600 Køge

Rengøring

(06.02.2020)
Danren Bogdol
5000 Odense

Rengøring og vinduespolering


Fors A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fors A/S
33032838
Tåstrup Møllevej 5
Holbæk
4300
Danmark
Kontaktperson: Erol Koc
Telefon: +45 30786137
E-mail: eko@fors.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.fors.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/368386

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=252150&B=FORS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=252150&B=FORS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rengøring og vinduespolering

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90911100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved nærværende udbud ønsker Fors A/S at indhente tilbud på følgende ydelser/delkontrakter:

— Rengøring,

— Vinduespolering.

Aftalen indgås for en periode på 2 år med mulighed for forlængelse i op til 24 måneder (2 x 12 måneder).

Ordregiver gennemfører udbuddet på vegne af følgende driftsselskaber:

— Fors Vand Holbæk A/S (cvr. 33033346),

— Fors Spildevand Holbæk A/S (cvr. 32765572),

— Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S (cvr. 33033125),

— Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S (cvr. 33033079),

— Fors Vand Lejre A/S (cvr. 33054211),

— Fors Spildevand Lejre A/S (cvr. 33055072),

— Fors Vand Roskilde A/S (cvr. 32837859),

— Fors Spildevand Roskilde A/S (cvr. 32837832),

— Fors Varme Roskilde A/S (cvr. 32837425),

— Fors Affald Holbæk A/S (cvr. 33033192),

— Fors A/S Roskilde (cvr. 33032838).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rengøring

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90919200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rengøringsydelserne omhandler blandt andet gulvvask, støvsugning, aftørring, desinficering af kontor og andre arealer, samt afkalkning og renholdning af kaffeautomater.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i op til 24 måneder (2x12 måneder).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Vinduespolering

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ydelserne omhandler vask og polering af indvendige og udvendige rudepartier.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i op til 24 måneder (2 x 12 måneder).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Det er et krav, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3, § 136, stk. 1, nr. 1-3.

Derudover må tilbudsgiver heller ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1- 6.

Tilbudsgiver, som befinder sig i en af disse udelukkelsesgrunde, vil således blive udelukket fra deltagelse og vil ikke blive taget i betragtning, medmindre tilbudsgiver fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig. Oplysninger om udelukkelsesgrunde udfyldes i ESPD-dokumentet, del III, afsnit A-C.

På hver kontrakt vil den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, skulle fremlægge serviceattest som dokumentation.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142;

— Samlet årsomsætning,

— Soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

For kontrakt om rengøring:

— Tilbudsgivers årsomsætning skal udgøre minimum 10 000 000 DKK (ekskl. moms) i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 12% i hvert af de 3 seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

For kontrakt om vinduespolering:

— Tilbudsgivers årsomsætning skal udgøre minimum 2 000 000 DKK (ekskl. moms) i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 10% i hvert af de 3 seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/11/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver skal i sit tilbud vedlægge et fælles europæisk udbudsdokument (udfyldes via EU-Supply) med følgende oplysninger:

— Den økonomiske aktør (del II.A),

— Den økonomiske aktørs repræsentanter (del II.B),

— Egnethed baseret på andre økonomiske aktørers formåen (del II.C),

— Udelukkelsesgrunde vedrørende straffedomme i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 1 (del III.A),

— Betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3 (del III.B),

— Interessekonflikter, tilsidesættelse af visse forpligtigelser, insolvens, eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet i henhold til Udbudslovens § 136, nr. 1-3 og § 137, stk. 1, nr. 1-6 (del III.C),

— Økonomisk og finansiel formåen (del IV.B).

Tilbudsgivers oplysninger i det fælles europæiske udbudsdokument skal være ajourførte og gældende på tidspunktet for tilbudsfristens udløb.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører, eller hvis tilbudsgiver baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, så skal der vedlægges et særskilt fælles europæisk udbudsdokument for hver økonomisk aktør.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

Klage over tildelingen af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (mini-udbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 30 dage efter Ordregiver har givet besked til de berørte tilbudsgivere om tildeling af kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter denne underretning.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/10/2019

Send til en kollega

0.094