23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 200-487288
Offentliggjort
16.10.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Trollhättans kommun

Lastväxlartjänster 2019


Trollhättans kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Trollhättans kommun
212000-1546
Gärdhemsvägen 9
TROLLHÄTTAN
461 83
Sverige
Kontaktperson: Stefan Griwall
E-post: stefan.griwall@trollhattan.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trollhattan.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Lastväxlartjänster 2019

Referensnummer: 18TE203
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60180000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna förfrågan avser lastning, lossning och transport av gasflak av lastväxlartyp lastat med fordonsgas (97 % metan) mellan samhällena Trollhättan, Brålanda, Grästorp och Lilla Edet samt transport av flis och aska.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60100000
90512000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna förfrågan avser lastning, lossning och transport av gasflak av lastväxlartyp lastat med fordonsgas (97 % metan) mellan samhällena Trollhättan, Brålanda, Grästorp och Lilla Edet samt transport av flis och aska.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 173-422999
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Anbudspriset var för högt i förhållande till den budget som finns.

Visma annons: https://opic.com/id/afmmvcchlm

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/10/2019

Send til en kollega

0.063