23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 201-489325
Offentliggjort
17.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Nordjylland

Udbud af indledende undersøgelser i Region Nordjylland


Region Nordjylland

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
29 19 09 41
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Ann Steen Nikolajsen
Telefon: +45 97648550
E-mail: asj@rn.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af indledende undersøgelser i Region Nordjylland

Sagsnr.: 2019-024338B
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90732000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udførelse af indledende forureningsundersøgelser på muligt forurenede ejendomme i Region Nordjylland.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland skal i henhold til Jordforureningsloven kortlægge arealer, hvor der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til indgåelse af tre (3) parallelle rammeaftaler, med tre (3) forskellige leverandører, om udarbejdelse af indledende undersøgelser.

Region Nordjylland forventer, at de samlede indkøb af rådgivningsydelser på de 3 rammeaftaler tilsammen pr. år vil udgøre mellem 150-225 indledende undersøgelser (lokaliteter), beregnet i forhold til Regionens nuværende budgetramme.

Antallet af lokaliteter afhænger af Regionens budgetter og de under udbuddet opnåede priser. Da budgettet for 2020 og frem endnu ikke er kendt, er der tale om en uforpligtende fremskrivning på baggrund af budgettet for 2019 på ca. 10 000 000 DKK pr. år for de udbudte forureningsundersøgelser (inklusive udlæg og analyser).

Uanset ovenstående estimat indeholder udbuddet en udvidelse af rammen for træk på rammeaftalen, hvorefter ordregiver, udover ovenstående estimerede værdi, kan foretage yderligere indkøb på rammeaftalerne på op til 5 000 000 DKK pr. år. Den af Regionen fastsatte udvidelse er alene udtryk for en nødvendig ramme som følge af den nuværende usikkerhed af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018 i sag C-216/17 vedrørende mængdeangivelse og angivelse af maksimal værdi.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 113-277435
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale om indledende undersøgelser i Region Nordjylland

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
09/10/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Antal tilbud modtaget elektronisk: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S
78268328
Jelshøjvænget 11
Højbjerg
8270
Danmark
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 30 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 30 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Rammeaftale om indledende undersøgelser i Region Nordjylland

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
09/10/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Antal tilbud modtaget elektronisk: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
KlarMiljø ApS
38142879
Mysundevej 50
Holstebro
7500
Danmark
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Nordiq Group A/S
37500186
Rentemestervej 23A
København NV
2400
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 18 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 18 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Betegnelse:

Rammeaftale om indledende undersøgelser i Region Nordjylland

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
09/10/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Antal tilbud modtaget elektronisk: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Dansk Miljørådgivning A/S
14249141
Fanøgade 17
Jerslev
9740
Danmark
NUTS-kode: DK05
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 12 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 12 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævn for Udbud
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere om tildelingsbeslutningen. Senest samtidigt med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiverens om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Erhvervsstyrelsen
København Ø
2100
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2019

Send til en kollega

0.078