23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 203-495365
Offentliggjort
21.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Aneby Miljö & Vatten AB

VA-ledningar Vireda-Hultrum


Aneby Miljö & Vatten AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Non empty span 2-->I.1) Namn och adresser
Aneby Miljö & Vatten AB
556621-6650
Box 25
Aneby
578 21
Sverige
Kontaktperson: Jan-Erik Lönn
E-post: jan-erik.lonn@aneby.se
Nuts-kod: SE211

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.amaq.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

VA-ledningar Vireda-Hultrum

Referensnummer: 19/3
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45231300
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Förläggning av överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Vireda och Hultrum i Aneby kommun

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 8 524 792.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45112000
45231100
45231110
45232100
45232420
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE211
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Förläggning av överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Vireda och Hultrum i Aneby kommun

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 068-161005
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/05/2019
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019

Send til en kollega

0.094