23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 203-495370
Offentliggjort
21.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trafikverket

Löpande akuta och tidskritiska uppdrag avseende ban-, el- och signalprojektering av indatakaraktär inom verksamhetsområdet för underhåll av järnväg


Trafikverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Kontaktperson: Jan Eliasson
Telefon: +46 101238124
E-post: jan.eliasson@trafikverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Löpande akuta och tidskritiska uppdrag avseende ban-, el- och signalprojektering av indatakaraktär inom verksamhetsområdet för underhåll av järnväg

Referensnummer: 2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71311230
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Objektet är avsedd för nationell användning inom Trafikverkets hela verksamhetsområde för underhåll av järnväg avseende löpande (frekventa) akuta och tidskritiska projekteringsupp-drag av indatakaraktär. Förekommande uppdrag inom ramen för uppdragskontraktet kommer mestadels vara av enkel (standard) art inom teknikområdena ban-, linjebunden el och icke linjebunden el, samt signal), vars såväl osäkerhet som värden oftast är låga (≤ 400 000 kr). Objektets avtalstid kommer sträcka sig fram till 2020-12-31 med option för beställaren att på befintliga villkor förlänga avtalstiden med upp till maximalt tre år.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Lägsta anbud: 8 000 000.00 SEK / Högsta anbud: 28 000 000.00 SEK som har beaktats
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71300000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Objektet är avsedd för nationell användning inom Trafikverkets hela verksamhetsområde för underhåll av järnväg avseende löpande (frekventa) akuta och tidskritiska projekteringsupp-drag av indatakaraktär. Förekommande uppdrag inom ramen för uppdragskontraktet kommer mestadels vara av enkel (standard) art inom teknikområdena ban-, linjebunden el och icke linjebunden el, samt signal), vars såväl osäkerhet som värden oftast är låga (≤ 400 000 SEK). Objektets avtalstid kommer sträcka sig fram till 31.12.2020 med option för beställaren att på befintliga villkor förlänga avtalstiden med upp till maximalt tre år.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Löpande akuta och tidskritiska uppdrag avseende ban-, el- och signalprojektering av indatakaraktär inom verksamhetsområdet för underhåll av järnväg

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/09/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
ÅF-INFRASTRUCTURE AB
556185-210301
Frösundaleden 2 A,
Stockholm
169 99
Sverige
Telefon: +46 105050156
E-post: ulrika.radne@afconsult.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 12 000 000.00 SEK
Lägsta anbud: 12 000 000.00 SEK / Högsta anbud: 12 000 000.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Löpande akuta och tidskritiska uppdrag avseende ban-, el- och signalprojektering av indatakaraktär inom verksamhetsområdet för underhåll av järnväg

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/09/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Crabat AB
5567762645
Sverige, Reningsverksgatan 14
Västra Frölunda
421 47
Sverige
Telefon: +46 706127005
E-post: christer.bergstrom@crabat.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 12 000 000.00 SEK
Lägsta anbud: 12 000 000.00 SEK / Högsta anbud: 12 000 000.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Löpande akuta och tidskritiska uppdrag avseende ban-, el- och signalprojektering av indatakaraktär inom verksamhetsområdet för underhåll av järnväg

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/09/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
MyVi AB
556880-3216
Sveagränd 1
Borlänge
784 33
Sverige
Telefon: +46 24361030
E-post: daniel.ekstrom@myvi.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 8 000 000.00 SEK
Lägsta anbud: 8 000 000.00 SEK / Högsta anbud: 8 000 000.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Löpande akuta och tidskritiska uppdrag avseende ban-, el- och signalprojektering av indatakaraktär inom verksamhetsområdet för underhåll av järnväg

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/09/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Sweco Rail AB
556767-9849
Box 34044
Stockholm
100 26
Sverige
Telefon: +46 104846824
E-post: michaela.winter@sweco.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.sweco.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 28 000 000.00 SEK
Lägsta anbud: 28 000 000.00 SEK / Högsta anbud: 28 000 000.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
Sverige
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
Sverige
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019

Send til en kollega

0.094