23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 204-497709
Offentliggjort
22.10.2019

Udbyder

E-HÄLSOMYNDIGHETEN

Facility Management genom reserverad upphandling


E-HÄLSOMYNDIGHETEN

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: E-HÄLSOMYNDIGHETEN
Nationellt registreringsnummer: 202100-6552
Postadress: Sankt Eriksgatan 117
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE
Postnummer: 113 43
Land: Sverige
E-post: denise.larsson@ehalsomyndigheten.se
Telefon: +46 701988756

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.ehalsomyndigheten.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/ehalsomyndigheten/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=48015
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/ehalsomyndigheten/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=48015
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Facility Management genom reserverad upphandling

Referensnummer: 2019/04291
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90910000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Beställaren önskar upphandla och ingå/teckna avtal med en (1) leverantör genom reserverad upphandling som tillhandahåller en integrerad internservicelösning (Facility Management) i Kalmar. Idag är det ca 220 anställda som arbetar i lokalerna på kontoret.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90910000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Beställaren önskar upphandla och ingå/teckna avtal med en (1) leverantör genom reserverad upphandling som tillhandahåller en integrerad internservicelösning (Facility Management) i Kalmar. Idag är det ca 220 anställda som arbetar i lokalerna på kontoret.

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Start: 01/02/2020
Slut: 31/01/2022
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.10) Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 20/11/2019
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Växjö
Postadress: Box 42
Ort: Växjö
Postnummer: 351 03
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se
Telefon: +46 470-560200
Fax: +46 470-25502

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019

Send til en kollega

0.094