23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 205-500642
Offentliggjort
23.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trafikverket

Utförandeentreprenad Opto 2.0 Harrträsk - Kiruna C1 (1)


Trafikverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Trafikverket
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Rödavägen 1
Ort: Borlänge
Nuts-kod: SE3
Postnummer: 781 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Constantin Vencu
E-post: constantin.vencu@trafikverket.se
Telefon: +46 771921921

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Utförandeentreprenad Opto 2.0 Harrträsk - Kiruna C1 (1)

Referensnummer: 2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Objektet avser utförande av förläggning av multidukt inkl. blåsning av mikrokabel på följande sträckor: Harrträsk – Kiruna C1 Gällivare - Koskoskulle Kojiuvaara – Aitik Råtsi - Svappavaara

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 66 440 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
31000000
71000000
71300000
71500000
71700000
72000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE3
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Objektet avser utförande av förläggning av multidukt inkl. blåsning av mikrokabel på följande sträckor: Harrträsk – Kiruna C1 Gällivare - Koskoskulle Kojiuvaara – Aitik Råtsi - Svappavaara

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Projekt-ERTMS

II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande
Den upphandlande enheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående periodiska meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Utförandeentreprenad Opto 2.0 Harrträsk - Kiruna C1

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: NYAB AB
Nationellt registreringsnummer: 556394-6267
Ort: Luleå
Nuts-kod: SE3
Postnummer: 973 45
Land: Sverige
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 66 440 000.00 SEK
Lägsta anbud: 66 440 000.00 SEK / Högsta anbud: 66 440 000.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Box 45
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Ort: Box 45
Land: Sverige
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/10/2019

Send til en kollega

0.078