23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 205-500832
Offentliggjort
23.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trafikverket

Prefabricering och transport av spårväxlar


Trafikverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Trafikverket
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Rödavägen 1
Ort: Borlänge
Nuts-kod: SE
Postnummer: 781 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Magnus Westerberg
E-post: magnus.westerberg@trafikverket.se
Telefon: +46 243445779
Fax: +46 243445783

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Prefabricering och transport av spårväxlar

Referensnummer: 2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45200000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Prefabricering och transport av spårväxlar på järnväg och väg.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60100000
60200000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Prefabricering och transport av spårväxlar på järnväg och väg.växlar

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Två (2) + två (2) år för prefabricering och transport på järnväg respektive ett (1) år och åtta (8) månader + två (2) + två (2) år för transport på väg.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande
Den upphandlande enheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående periodiska meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Prefabricering, transport och lossning av spårväxlar

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/10/2019
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Vossloh Nordic Switch Systems AB
Nationellt registreringsnummer: 556464-4010
Postadress: Box 1512
Ort: Ystad
Nuts-kod: SE
Postnummer: 271 00
Land: Sverige
E-post: hans.green@vossloh.com
Telefon: +46 101601100

Internetadress: http://www.vosslohnordic.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Box 45
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/10/2019

Send til en kollega

0.094