23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 214-526299
Offentliggjort
06.11.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Fra
07.11.2019

https://www.odense.dk/udbud

Indlevering af tilbud

Til
10.01.2020 Kl. 10:00

Udbyder

Odense Kommune

Vindere

Kontrakt for vandløbsvedligeholdelse i Odense Kommune 2020-2022, med mulighed for 3 år yderligere, entreprise 1, 3 og 4.

(12.03.2020)
Hededanmark A/S
Odense SØ

Kontrakt for vandløbsvedligeholdelse i Odense Kommune 2020-2022, med mulighed for yderligere 3 år, entreprise 2

(12.03.2020)
Vandløbsservice Aps
Morud

Vandløbsvedligehold 2020-2022


Odense Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Nørregade 36
By: Odense
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Bøg Grue
E-mail: mgrue@odense.dk
Telefon: +45 23998024

Internetadresse(r): </b>

Overordnet internetadresse: www.odense.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.odense.dk/udbud

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.odense.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

 

Vandløbsvedligehold 2020-2022

 

II.1.2)Hoved-CPV-kode
77314000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

 

Dette udbud omfatter vandløbspleje og vedligehold i ialt cirka. 152 km åbne offentlige vandløb i Odense Kommune.

Udbuddet er opdelt i 4 selvstændige entrepriser, der repræsenterer geografiske og naturligt sammenhængende vandløbssystemer:

- Entreprise 1: tilløb til Odense Å, nedre del og Lindved Å systemet, i alt ca. 43 km vandløb,

- Entreprise 2: tilløb til Odense Å, øvre del, i alt ca. 24 km vandløb,

- Entreprise 3: Vejrup Å systemet, Seden Strand systemet og Lumby Strand systemet, i alt ca. 43 km vandløb,

- Entreprise 4: Stavis Å systemet og Ryds Å systemet i alt ca. 42 km vandløb.

En entreprenør kan maksimalt vinde 3 entrepriser.

Arbejdet skal udføres i perioden fra maj 2020 til november 2022, med mulighed for forlængelse i 3 år.

Arbejdet omfatter i hovedtræk:

- Grødeskæring,

- Almindeligt løbende vedligehold, herunder oprydning i og langs vandløbet samt beskæring af generende bevoksning.

Arbejdet omfatter ikke rørlagte strækning.

 

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

 

Odense Kommune vil vælge de tilbud, der samlet giver den laveste pris for Odense Kommune, idet der ikke vil blive overdraget mere end maksimalt 3 entrepriser (delkontrakter) til den samme entreprenør.

 

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

 

Entreprise 1

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77314000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense Kommune

 

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprise 1: tilløb til Odense Å, nedre del og Lindved Å systemet, i alt ca. 43 km vandløb.

 

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 935 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 36
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

 

Entreprise 2

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77314000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense Kommune

 

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprise 2: tilløb til Odense Å, øvre del, i alt ca. 24 km vandløb.

 

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 528 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 36
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

 

Entreprise 3

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77314000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense Kommune

 

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprise 3: Vejrup Å systemet, Seden Strand systemet og Lumby Strand systemet, i alt ca. 43 km vandløb.

 

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 863 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 36
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

 

Entreprise 4

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77314000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense Kommune

 

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprise 4: Stavis Å systemet og Ryds Å systemet i alt ca. 42 km vandløb.

 

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 985 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 36
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Odense Kommune skal udelukke tilbudsgivere, der er omfattet af udbudslovens § 135 stk. 1, 2 og 3 og § 136 med de undladelsesmuligheder, der er anført under § 135 stk. 4 og 5 jf. dog § 138.

Odense Kommune vil udelukke tilbudsgivere, der er omfattet af udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 1-6, jf. dog § 138.

 

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

 

Odense Kommune vil vælge de tilbud, der samlet giver den laveste pris for Odense Kommune, idet der ikke vil blive overdraget mere end maksimalt 3 entrepriser til den samme entreprenør.

 

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 10/01/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://www.odense.dk/udbud fra d. 7.11.2019.

 

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrencestyrelsen, Center for udbudsregler
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2019

Send til en kollega

0.078