23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 218-536417
Offentliggjort
12.11.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trafikselskabet Movia

Tilbudsfase: Udbud af rengøring i Valby & Herlev


Trafikselskabet Movia

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Trafikselskabet Movia
CVR-nummer: 29896569
Postadresse: GL. Køge Landevej 3
By: Valby
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Jannik Krag
E-mail: jka@moviatrafik.dk
Telefon: +45 51307118

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/108601032.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.moviatrafik.dk/omos/Pages/Omos.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tilbudsfase: Udbud af rengøring i Valby & Herlev

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Movia udbyder nærværende aftale med ønske om at den nye aftale træder i kraft den 1.1.2020.

Den nye aftale er en 4-årig aftale med mulighed for 12 måneders forlængelse.

Der er i aftalen beskrevet mulighed for optioner på bl.a. økologisk frugtservice.

Movia ønsker at indgå en aftale med 1 leverandør.

Der skal rengøres omkring 6 297 m2 i Valby og 709 m2 i Herlev.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911100
90911300
90919100
90919200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Movia udbyder nærværende aftale med ønske om at den nye aftale træder i kraft den 1.1.2020.

Den nye aftale er en 4-årig aftale med mulighed for 12 måneders forlængelse.

Der er i aftalen beskrevet mulighed for optioner på bl.a. økologisk frugtservice.

II.2.5) Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Økonomi / Vægtning: 50 %
Omkostningskriterium - Navn: Løsning af opgaven / Vægtning: 40 %
Omkostningskriterium - Navn: Implementering / Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Hovedrengøring:

- Robotstøvsugning 5 gange ugentligt,

- Registrering af udført service på toiletter,

- Håndtering af pp & plast fra kælder,

- Toiletsognering i Valby fra kl. 11:00-13:00,

- Ekstra tømning af affald fra køkkener alle hverdage fra kl. 11:00-13:00,

- Kommunikation om rengøring på skriveborde,

- Bioposer og tilhørende beholder til køkkenerne,

- Frugtservice - økologisk frugt.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 118-290657
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Tilbudsfase: Udbud af rengøring i Valby & Herlev

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
05/11/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ISS Facility Services A/S
Postadresse: Gyngemose Parkvej 50
By: Søborg
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 2860
Land: Danmark
E-mail: kundeservice@dk.issworld.com
Telefon: +45 38171717
Fax: +45 38332311
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil begrænse antallet af ansøgere til 4 aktører. I tilfælde af at antallet af egnede ansøgende aktører overstiger ovenstående antal, vil ordregiver udvælge de bedste aktører ud fra ansøgernes tekniske og økonomiske formåen, som dokumenteret ved fremsendte 3 referencer samt nøgletal - soliditetsgrad.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/11/2019

Send til en kollega

0.078