23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 222-545627
Offentliggjort
18.11.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

HMN NATURGAS I/S

Udbud af aftale for løbende indkøb af turbinemålere


HMN NATURGAS I/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HMN NATURGAS I/S
CVR-nummer: 32505821
Postadresse: Gladsaxe Ringvej 11
By: Søborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2860
Land: Danmark
E-mail: udbud@gasnet.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://gasnet.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/364355

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Evida Service Nord A/S
CVR-nummer: 40318941
Postadresse: Vognmagervej 14
By: Viborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: udbud@evida.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gasnet.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af aftale for løbende indkøb af turbinemålere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38551000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

HMN Naturgas I/S (Køber) ønsker at udbyde en aftale for løbende indkøb af turbinemålere PN16 i størrelserne G160, G250, G400, G650, G1000, G1600 og G2500 samt tillægsydelser i form af HF-pulsudgang og seriel aflæsning, forskelligt dynamikområde og kalibreringstryk, samt ANSI-class 150 og PN10 flangesamling.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38421110
38550000
65210000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

HMN Naturgas I/S (Køber) ønsker at udbyde en aftale for løbende indkøb af turbinemålere PN16 i størrelserne G160, G250, G400, G650, G1000, G1600 og G2500 samt tillægsydelser i form af HF-pulsudgang og seriel aflæsning, forskelligt dynamikområde og kalibreringstryk, samt ANSI-class 150 og PN10 flangesamling.

Turbinemålerne anvendes til at måle naturgasforbruget for kunder, primært varmeværker og virksomheder mv., og kan være installeret indendørs såvel som udendørs.

Der anvendes primært turbinemålere i størrelserne fra G160 til G1000 med flangetilslutninger i størrelserne fra DN 80 til DN 200. I meget begrænset omfang anvendes også turbinemålere i G1600 og G2500 med flangetilslutninger i DN 200 og DN 250. Størstedelen af målerne leveres med et driftstryk på min.16 bar(G). Derudover anvendes ganske få målere med PN10 og ANSI-class 150 flanger og med et driftstryk på 10 og 20 bar(G). Alle målerne leveres med dobbelt LF-pulsgivere. Derforuden anvendes flertallet af målere med HF-pulsgiver.

Målere i størrelserne G1600 og G2500 samt målere med ATM kalibreringstryk, udvidet dynamikområde og PN10 flangesamling anvendes i meget begrænset omfang, hvorfor det må understreges, at der er en væsentlig usikkerhed i det opgivne indkøbsgrundlag.

Forholdet mellem antallet af målere, der aftages med/uden seriel aflæsning, er baseret på skøn og afhænger blandt andet af udviklingen i de forretningsmæssige behov og leverandørens prissætning. Såfremt leverandørens prissætning af materialecertifikat er gunstig, forventes det at alle målere aftages inklusiv materialecertifikat.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse af aftalen med 3 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 057-132559
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af aftale for løbende indkøb af turbinemålere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/11/2019
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2019

Send til en kollega

0.078