23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 223-545966
Offentliggjort
19.11.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
17.12.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Slots- og Kulturstyrelsen

Vindere

Tømrerentreprisen

(01.04.2020)
Dreier & Co. Nyborg A/S

VVS-entreprise og ventilationsentreprisen

(01.04.2020)
Ole Hemmingsen VVS ApS

Murerentreprisen

(01.04.2020)
Murermestre Aage Pedersen & Søn

El-entreprisen

(01.04.2020)
Nyborg El ApS

Malerentreprisen

(01.04.2020)
Fynske Farver A/S

Konservator

(04.05.2020)
Hørninggaarden ved konservator Ornella Maria Marin Scarpa
Randers

Snedkerentreprisen

(04.05.2020)
S. Guldfeldt Nielsen A/S
Odense

Opdateringer

Rettelse
(26.11.2019)

II.2.6
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået værdi
I stedet for:
- Delkontrakt 1 - 2.1 Murerentreprisen: Anslået værdi eksklusive moms: 5 900 EUR,
- Delkontrakt 2 - 2.2 Tømrerentreprisen: Anslået værdi eksklusive moms 15 700 EUR,
- Delkontrakt 3 - 2.7 El-entreprisen: Anslået værdi eksklusive moms 4 700 EUR.
Læses:
- Delkontrakt 1 - 2.1 Murerentreprisen: Anslået værdi er forkert og oplyses ikke,
- Delkontrakt 2 - 2.2 Tømrerentreprisen: Anslået værdi er forkert og oplyses ikke,
- Delkontrakt 3 - 2.7 El-entreprisen: Anslået værdi er forkert og oplyses ikke.

Nyborg Slot - Kongefløj - etape 2


Slots- og Kulturstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Slots- og Kulturstyrelsen
CVR-nummer: 34072191
Postadresse: H. C. Andersens Boulevard 2
By: København V
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 1553
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Falbe-Hansen
E-mail: mfh@slks.dk
Telefon: +45 33926265

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slks.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk/udbudsportal/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Nyborg Slot - Kongefløj - etape 2

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Slots- og Kulturstyrelsen udbyder 3 entrepriseaftaler i forbindelse med Nyborg Slot - Kongefløj - etape 2. Nyborg Slot, Slotsgade 34, 5800 Nyborg

2.1 Murerentreprisen omfatter i hovedtræk: terrændæk, teglgulve, ildsteder, udvendig trappe, istandsættelse af murværk, volclay membran og kalkede overflader.

2.2 Tømrerentreprisen omfatter i hovedtræk: byggepladsarbejder, nedbrydning af trappe, CLT-dæk, enkelte stål bjælker/ søjler, isolering af tagrum, plankegulve og nye brædder i lofter.

2.7 El-entreprisen omfatter i hovedtræk: hovedledning, gruppekabler, tavler, potentialudligning, føringsveje, 230/ 400 V installationer, belysning, lysinstallationer, sikkerhedsbelysning, UPS-anlæg, datainstallationer, byggepladsstrøm.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på en enkelt delkontrakt
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

2.1 Murerentreprisen

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Nyborg Slot - Kongefløj - etape 2, Slotsgade 34, 5800 Nyborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører 2.1 Murerentreprisen udført i fagentreprise.

2.1 Murerentreprisen omfatter i hovedtræk: terrændæk, teglgulve, ildsteder, udvendig trappe, istandsættelse af murværk, volclay membran og kalkede overflader.

Der henvises til det samlede udbudsmateriale med tegninger, beskrivelser og øvrige dokumenter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 900.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 04/03/2020
Slut: 20/08/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Slots- og Kulturstyrelsen vælge 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen samt tilstrækkelig økonomisk styrke til at opfylde kontrakten. Det er en betingelse for at opnå prækvalifikation, at ansøgerne via referencer kan dokumenterer at have de nødvendige kompetencer i forbindelse med restaureringsarbejder.

Ved vurderingen og udvælgelsen blandt ansøgere, der kan dokumentere at have de ovenfor nævnte kompetencer, vil ordregiver lægge vægt på antallet af referencer, der demonstrerer de bedste kompetencer og erfaringer set i forhold til opgavens størrelse og kompleksitet, herunder gennemførelse af bygningsarbejder i kulturhistoriske bygninger.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

2.2 Tømrerentreprisen

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Nyborg Slot - Kongefløj - etape 2, Slotsgade 34, 5800 Nyborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører 2.2 Tømrerentreprisen udført i fagentreprise.

2.2 Tømrerentreprisen omfatter i hovedtræk: byggepladsarbejder, CLT-dæk, enkelte stål bjælker/ søjler, isolering af tagrum, plankegulve og nye brædder i lofter.

Der henvises til det samlede udbudsmateriale med tegninger, beskrivelser og øvrige dokumenter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 700.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 04/03/2020
Slut: 20/08/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Slots- og Kulturstyrelsen vælge 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen samt tilstrækkelig økonomisk styrke til at opfylde kontrakten. Det er en betingelse for at opnå prækvalifikation, at ansøgerne via referencer kan dokumenterer at have de nødvendige kompetencer i forbindelse med restaureringsarbejder.

Ved vurderingen og udvælgelsen blandt ansøgere, der kan dokumentere at have de ovenfor nævnte kompetencer, vil ordregiver lægge vægt på antallet af referencer, der demonstrerer de bedste kompetencer og erfaringer set i forhold til opgavens størrelse og kompleksitet, herunder gennemførelse af bygningsarbejder i kulturhistoriske bygninger.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

2.7 El-entreprisen

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Nyborg Slot - Kongefløj - etape 2, Slotsgade 34, 5800 Nyborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører 2.7 El-entreprisen udført i fagentreprise.

2.7 El-entreprisen omfatter i hovedtræk: hovedledning, gruppekabler, tavler, potentialudligning, føringsveje, 230/ 400 V installationer, belysning, lysinstallationer, sikkerhedsbelysning, UPS-anlæg, datainstallationer, byggepladsstrøm.

Der henvises til det samlede udbudsmateriale med tegninger, beskrivelser og øvrige dokumenter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 700.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 04/03/2020
Slut: 20/08/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Slots- og Kulturstyrelsen vælge 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen samt tilstrækkelig økonomisk styrke til at opfylde kontrakten. Det er en betingelse for at opnå prækvalifikation, at ansøgerne via referencer kan dokumenterer at have de nødvendige kompetencer i forbindelse med restaureringsarbejder.

Ved vurderingen og udvælgelsen blandt ansøgere, der kan dokumentere at have de ovenfor nævnte kompetencer, vil ordregiver lægge vægt på antallet af referencer, der demonstrerer de bedste kompetencer og erfaringer set i forhold ril opgavens størrelse og kompleksitet, herunder gennemførelse af bygningsarbejder i kulturhistoriske bygninger.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal i ESPD`et afgive oplysninger om:

1) samlet nettoomsætning for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der om omsætning fra det tidspunkt hvor virksomheden er etableret;

2) egenkapital for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, gives oplysninger for de år hvor der er aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport angives egenkapital på ansøgningstidspunktet;

3) resultatet før skat for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der om resultat før skat fra det tidspunkt hvor virksomheden er etableret.

En ansøger som ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske og/ eller tekniske formåen (f.eks. en underentreprenør) skal i ansøgerens egen ESPD svare "ja" til del II, litra C og der skal vedlægges udfyldte ESPD`er for de pågældende enheder/ virksomheder.

Dokumentation for oplysninger om økonomisk og finansiel formåen skal fremgå af ansøger(nes) årsregnskaber.

Som udgangspunkt er det kun den vindendende tilbudsgiver, der til sin tid skal fremsende dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD`et.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/01/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Licitationsdagen er i udbudsbetingelserne fastsat til den 7.2.2020 kl. 12:00.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning. Klager over udbud skal indgives 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2019

Send til en kollega

0.094