23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 226-553046
Offentliggjort
22.11.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
20.12.2019

Udbyder

Ishøj Kommune

Vindere

Valgt team

(30.04.2020)
CASA, JJW Arkitekter og EKJ Rådgivende Ingeniører
Havnen 5
8700 Horsens

Opdateringer

Rettelse
(29.11.2019)

IV.2.6
I stedet for:
Læses:
Fristen for vedståelse af tilbud er fastsat til 6 måneder, som regnes fra afgivelsen af første tilbud.

VI.3
I stedet for:
Ansøgere skal udfylde og uploade ESPD’et som beskrevet nedenfor – se også punkt III.1.1 ovenfor:
— Udfyldt og underskrevet eESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil)
— Referencer (se punkt III.1.3 ovenfor)
For konsortiedeltagere skal der afleveres en udfyldt eESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil) for hver økonomisk aktør og støtteerklæring (for ansøgere, der baserer sig på andre enheders formåen). For konsortiedeltagere, der baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen,skal der afleveres en udfyldt eESPD- fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil) for hver økonomisk aktør samt erklæring om fælles befuldmægtiget. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet for opfyldelse af egnethedskriterierne i del IV, skal virksomheden vedlægge et særskilt eESPD med de oplysninger, der anmodesom i del II.A og B, del III og del VI for hver enhed, som ansøgeren baserer sig på.
I den af ansøgeren udfyldte eESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil) skal følgende udfyldes:
— Del II. A Den økonomisk aktør
— Del II. B Den økonomisk aktørs repræsentanter
— Del II. C Udnyttelse af andre enheders kapacitet
— Del II. D Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på
— Del III. A, B og C Udelukkelsesgrunde
— Del IV. B Økonomisk og finansiel (egenkapital og samlede aktiver for seneste 3 års offentliggjorte regnskaberudfyldes i ”øvrige økonomiske og finansielle krav”)
— Del V Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere (afkryds i ja, for at kravene er opfyldt)
— Del VI Afsluttende erklæring/underskrift
EESPD’en udfyldes ved, at prækvalifikationsansøgeren importerer bygherrens eESPD-skabelon-fil(udbudsdokument - eESPD-fil) i iBinders værktøj under fanebladet ESPD og efter udfyldelse eksporteres pdf-fil og xml.-fil, der uploades som en del af anmodningen, gerne både som pdf og xml.
EESPD-filen kan ikke åbnes ved at ”klikke” på den.
Udfyldning af del II.D om underleverandører skal omfatte navnene på de arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektfirmaer, som indgår i entreprenørens team, med mindre disse firmaer indgår i Del II.C som enheder, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle eller tekniske kapacitet på.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en vejledning til eESPD. I forbindelse med prækvalifikationsfasen er det muligt at stille spørgsmål.
Spørgsmål skal stilles på dansk og per e-mail til ordregivers kontaktperson/bygherrerådgiver som anført underpunkt I.1.
Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form blive uploadet på iBinder. Besvarelse af spørgsmål sker på dansk.
Skriftlig besvarelse og eventuelle rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet skal betragtes som en del af detsamlede udbudsmateriale.
Spørgsmål, der modtages senere end seks dage inden fristen for ansøgning, vil som udgangspunkt blivebesvaret efter ansøgningsfristens udløb.
Læses:
Ansøgere skal udfylde og uploade ESPD’et som beskrevet nedenfor – se også punkt III.1.1 ovenfor:
— Udfyldt og underskrevet eESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil)
— Referencer (se punkt III.1.3 ovenfor)
For konsortiedeltagere skal der afleveres en udfyldt eESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil) for hver økonomisk aktør og støtteerklæring (for ansøgere, der baserer sig på andre enheders formåen). For konsortiedeltagere, der baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen,skal der afleveres en udfyldt eESPD- fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil) for hver økonomisk aktør samt erklæring om fælles befuldmægtiget. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet for opfyldelse af egnethedskriterierne i del IV, skal virksomheden vedlægge et særskilt eESPD med de oplysninger, der anmodesom i del II.A og B, del III og del VI for hver enhed, som ansøgeren baserer sig på.
I den af ansøgeren udfyldte eESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil) skal følgende udfyldes:
— Del II. A Den økonomisk aktør
— Del II. B Den økonomisk aktørs repræsentanter
— Del II. C Udnyttelse af andre enheders kapacitet
— Del II. D Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på
— Del III. A, B og C Udelukkelsesgrunde
— Del IV. B Økonomisk og finansiel formåen (egenkapital og samlede aktiver for seneste 3 års offentliggjorte regnskaberudfyldes i ”øvrige økonomiske og finansielle krav”)
— Del IV. C Teknisk og faglig formåen
— Del V Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere (afkryds i ja, for at kravene er opfyldt)
— Del VI Afsluttende erklæring/underskrift
EESPD’en udfyldes ved, at prækvalifikationsansøgeren importerer bygherrens eESPD-skabelon-fil(udbudsdokument - eESPD-fil) i iBinders værktøj under fanebladet ESPD og efter udfyldelse eksporteres pdf-fil og xml.-fil, der uploades som en del af anmodningen, gerne både som pdf og xml.
EESPD-filen kan ikke åbnes ved at ”klikke” på den.
Udfyldning af del II.D om underleverandører skal omfatte navnene på de arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektfirmaer, som indgår i entreprenørens team, med mindre disse firmaer indgår i Del II.C som enheder, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle eller tekniske kapacitet på.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en vejledning til eESPD. I forbindelse med prækvalifikationsfasen er det muligt at stille spørgsmål.
Spørgsmål skal stilles på dansk og per e-mail til ordregivers kontaktperson/bygherrerådgiver som anført underpunkt I.1.
Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form blive uploadet på iBinder. Besvarelse af spørgsmål sker på dansk.
Skriftlig besvarelse og eventuelle rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet skal betragtes som en del af detsamlede udbudsmateriale.
Spørgsmål, der modtages senere end seks dage inden fristen for ansøgning, vil som udgangspunkt blivebesvaret efter ansøgningsfristens udløb.

Rettelse
(10.12.2019)

II.1.4
I stedet for:
Ishøj Kommune ønsker at ombygge Brohuset til velfærdsformål og kommunal anvendelse.
Brohuset har tidligere været anvendt til erhvervsskole, og det forventes, at arbejderne ud over ombygning også kan omfatte elementer af modernisering, nedrivning og nybygning, ligesom der udføres en omlægning af udearealerne.
Ombygningen udføres, mens bygningen er i drift.
De eksisterende bygninger ekskl. de bygninger, der nedrives i etape 1 omfatter ca. 8 400 m2 og det samlede fremtidige grundareal udgør ca. 16 300 m2. Den udbudte kontrakt omfatter i første omgang etape 1, som udgør ombygning af eksisterende bygninger til lokaler for Foreningsliv og netværksområde på ca. 2 800 m2, samt nedrivning af ca. 2 900 m2 eksisterende bygning. Etaperne 2, 3 og 4 indgår, som optioner som bygherren kan
tilkøbe enkeltvis, jf. pkt. II.2.11.
Læses:
Ishøj Kommune ønsker at ombygge Brohuset til velfærdsformål og kommunal anvendelse.
Brohuset har tidligere været anvendt til erhvervsskole, og det forventes, at arbejderne ud over ombygning også kan omfatte elementer af modernisering, nedrivning og nybygning, ligesom der udføres en omlægning af udearealerne.
Ombygningen udføres, mens bygningen er i drift.
De eksisterende bygninger ekskl. de bygninger, der nedrives i etape 1 omfatter ca. 8 400 m2 og det samlede fremtidige grundareal udgør ca. 16 300 m2. Den udbudte kontrakt omfatter i første omgang etape 1, som udgør ombygning af eksisterende bygninger til lokaler for Foreningsliv og netværksområde på ca. 2 800 m2, samt nedrivning af ca. 3 900 m2 eksisterende bygning. Etaperne 2, 3 og 4 indgår, som optioner som bygherren kan
tilkøbe enkeltvis, jf. pkt. II.2.11.

VI.3
I stedet for:
Ansøgere skal udfylde og uploade ESPD’et som beskrevet nedenfor – se også punkt III.1.1 ovenfor:
— Udfyldt og underskrevet eESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil),
— Referencer (se punkt III.1.3 ovenfor).
For konsortiedeltagere skal der afleveres en udfyldt eESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil) for hver økonomisk aktør og støtteerklæring (for ansøgere, der baserer sig på andre enheders formåen). For konsortiedeltagere, der baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen, skal der afleveres en udfyldt eESPD- fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil) for hver økonomisk aktør samt erklæring om fælles befuldmægtiget. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet for opfyldelse af egnethedskriterierne i del IV, skal virksomheden vedlægge et særskilt eESPD med de oplysninger, der anmodes om i del II.A og B, del III og del VI for hver enhed, som ansøgeren baserer sig på.
I den af ansøgeren udfyldte eESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil) skal følgende udfyldes:
— Del II. A Den økonomisk aktør,
— Del II. B Den økonomisk aktørs repræsentanter,
— Del II. C Udnyttelse af andre enheders kapacitet,
— Del II. D Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på,
— Del III. A, B og C Udelukkelsesgrunde,
— Del IV. B Økonomisk og finansiel (egenkapital og samlede aktiver for seneste 3 års offentliggjorte regnskaber udfyldes i ”øvrige økonomiske og finansielle krav”),
— Del V Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere (afkryds i ja, for at kravene er opfyldt),
— Del VI Afsluttende erklæring/underskrift.
EESPD’en udfyldes ved, at prækvalifikationsansøgeren importerer bygherrens eESPD-skabelon-fil (udbudsdokument - eESPD-fil) i iBinders værktøj under fanebladet ESPD og efter udfyldelse eksporteres pdf-fil og xml.-fil, der uploades som en del af anmodningen, gerne både som pdf og xml.
EESPD-filen kan ikke åbnes ved at ”klikke” på den.
Udfyldning af del II.D om underleverandører skal omfatte navnene på de arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektfirmaer, som indgår i entreprenørens team, med mindre disse firmaer indgår i Del II.C som enheder, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle eller tekniske kapacitet på.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en vejledning til eESPD. I forbindelse med prækvalifikationsfasen er det muligt at stille spørgsmål.
Spørgsmål skal stilles på dansk og per e-mail til ordregivers kontaktperson/bygherrerådgiver som anført under punkt I.1.
Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form blive uploadet på iBinder. Besvarelse af spørgsmål sker på dansk.
Skriftlig besvarelse og eventuelle rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet skal betragtes som en del af det samlede udbudsmateriale.
Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden fristen for ansøgning, vil som udgangspunkt blive besvaret efter ansøgningsfristens udløb.
Læses:
Ansøgere skal udfylde og uploade eESPDèt som beskrevet nedenfor – se også punkt III.1.1 ovenfor:
Udfyldt og underskrevet ESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil).
Deltagere i et evt. konsortie/sammenslutning skal hæfte solidarisk. For konsortiedeltagere skal der afleveres en udfyldt eESPD-fil for hver økonomisk aktør samt erklæring om fælles befuldmægtiget. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet eller tekniske og faglige kapacitet, skal ansøger udover støtteerklæring iht. udbudslovens § 144, stk. 2 vedlægge et særskilt eESPD med de oplysninger, der anmodes om i ESPDèt del II.A og B, del III og del VI for hver enhed, som ansøger støtter sig på.
I den af ansøgeren udfyldte eESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil) skal følgende udfyldes:
— Del II. A Den økonomisk aktør,
— Del II. B Den økonomisk aktørs repræsentanter,
— Del II. C Udnyttelse af andre enheders kapacitet,
— Del II. D Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på,
— Del III. A, B og C Udelukkelsesgrunde,
— Del IV. B Økonomisk og finansiel (egenkapital og samlede aktiver for seneste 3 års offentliggjorte regnskaber udfyldes i ”øvrige økonomiske og finansielle krav”),
— Del V Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere (afkryds i ja, for at kravene er opfyldt),
— Del VI Afsluttende erklæring/underskrift.
EESPD’en udfyldes ved, at prækvalifikationsansøgeren importerer bygherrens eESPD-skabelon-fil (udbudsdokument - eESPD-fil) i iBinders værktøj under fanebladet ESPD og efter udfyldelse eksporteres pdf-fil og xml.-fil, der uploades som en del af anmodningen, gerne både som pdf og xml.
EESPD-filen kan ikke åbnes ved at ”klikke” på den.
Udfyldning af del II.D om underleverandører skal omfatte navnene på de arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektfirmaer, som indgår i entreprenørens team, med mindre disse firmaer indgår i Del II.C som enheder, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle eller tekniske kapacitet på.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en vejledning til eESPD. I forbindelse med prækvalifikationsfasen er det muligt at stille spørgsmål.
Spørgsmål skal stilles på dansk og per e-mail til ordregivers kontaktperson/bygherrerådgiver som anført under punkt I.1.
Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form blive uploadet på iBinder. Besvarelse af spørgsmål sker på dansk.
Skriftlig besvarelse og eventuelle rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet skal betragtes som en del af det samlede udbudsmateriale.
Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden fristen for ansøgning, vil som udgangspunkt blive besvaret efter ansøgningsfristens udløb.

Ombygning af Brohuset - Teamentreprise med partnering


Ishøj Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ishøj Kommune
Postadresse: Ishøj Store Torv 20
By: Ishøj
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2635
Land: Danmark
Kontaktperson: Lasse Bergmann
E-mail: lb@lilholmogpartnere.dk
Telefon: +45 29249707

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ishoj.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=aaqfcwfwmp
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Velfærdsformål og kommunal anvendelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ombygning af Brohuset - Teamentreprise med partnering

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 - IA01
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ishøj Kommune ønsker at ombygge Brohuset til velfærdsformål og kommunal anvendelse.

Brohuset har tidligere været anvendt til erhvervsskole, og det forventes, at arbejderne ud over ombygning også kan omfatte elementer af modernisering, nedrivning og nybygning, ligesom der udføres en omlægning af udearealerne.

Ombygningen udføres, mens bygningen er i drift.

De eksisterende bygninger ekskl. de bygninger, der nedrives i etape 1 omfatter ca. 8 400 m2 og det samlede fremtidige grundareal udgør ca. 16 300 m2. Den udbudte kontrakt omfatter i første omgang etape 1, som udgør ombygning af eksisterende bygninger til lokaler for Foreningsliv og netværksområde på ca. 2 800 m2, samt nedrivning af ca. 2 900 m2 eksisterende bygning. Etaperne 2, 3 og 4 indgår, som optioner som bygherren kan tilkøbe enkeltvis, jf. pkt. II.2.11.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 109 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71220000
71320000
71421000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Brohuset

Vejlebrovej 45

2635 Ishøj

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven udføres i teamentreprise med partnering med entreprenøren som tilbudsgiver og kontrakthaver overfor Ishøj Kommune, hvor teamet bestående af entreprenør-, arkitekt- ingeniør- og landskabsarkitektkompetencer gennemfører programmering, projektering og udførelse i et tæt og værdibaseret samarbejde, herunder også i forhold til bygherren og brugere.

Kontrakten indgås som en partneringaftale, der underskrives af alle teamets parter, men hvor alene entreprenøren hæfter for teamets ydelser. Aftalen udføres med ABT18 som aftalegrundlag (totalentreprise) og omfatter endvidere en økonomisk incitamentsaftale.

Etape 1 opdeles i 2 faser:

- Fase 1: Udarbejdelse af byggeprogram og projektering frem til godkendt projektforslag, myndighedsprojekt samt indsendelse af byggeandragende,

- Fase 2: Færdigprojektering, udførelse og idriftsættelse.

Opgavens økonomi vil blandt andet blive styret ved hjælp af åbne kalkulationer og en tilhørende incitamentsaftale, der er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Samarbejdet kan ophøre efter afslutningen af fase 1.

Faseopdeling forventes ligeledes at finde anvendelse for optionerne (etaperne 2, 3 og 4).

Der henvises i øvrigt til udbudsdokumenterne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen finder sted på grundlag af en vurdering af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter udført indenfor de seneste 5 år. Ved sammenlignelige projekter forstås byggeopgaver, der indeholder følgende elementer:

1) Opgaver vedr. ombygning af kommunal ejendom med tidlig entreprenørinddragelse eller totalentreprise;

2) Opgaver vedr. byggeri med incitamentsstrukturer og/eller åbne kalkulationer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet omfatter følgende optioner, der af bygherren kan bestilles enkeltvis. Såfremt optioner udnyttes, udføres opgaven efter samme principper jf. pkt. II.2.4 samt på samme vilkår som for partneringsaftalen for etape 1 tilpasset øvrige etaper.

Etape 2 omfatter nedrivning og ombygning af eksisterende bygninger til rehabiliterings- og træningsfaciliteter samt nybygning af rehabliteringspladser. Derudover etableres tilstødende udearealer og tilgængelighedsrampe i terræn. Nedrivning omfatter ca. 800 m2 og ny- og ombygningen omfatter ca. 1 900 m2.

Etape 3 omfatter ombygning af eksisterende bygninger til hjælpemiddelcentral, lokaler til foreningsliv og netværksområde samt et public service-område med værksted og ejendomsservice. Ombygningen omfatter ca. 2 000 m2 inkl. kælder samt ca. 150 m2 nedrivning.

Etape 4 omfatter etablering af udearealer som parkeringsarealer samt øvrige befæstede og grønne arealer og udgør ca. 10 000 m2.

Værdien af optionerne er ca. 80 000 000 DKK ekskl. moms i alt for de 3 optionelle etaper, som indgår i den anslåede samlede værdi jf. afsnit II.1.5 ovenfor.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 eller de i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde.

Ansøgeren skal aflevere ESPD’et som en del af ansøgningen. ESPD’et indeholder ansøgers erklæring i henhold til de opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet. Erklæringer, som er givet på anden vis end via ESPD’et, tages ikke i betragtning, se punkt VI.3.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal i relation til økonomisk og finansiel kapacitet udfylde følgende afsnit B i del IV i ESPD’et:

Finansielle nøgletal:

Under dette punkt i ESPD’et skal ansøger oplyse soliditetsgraden for de seneste 3 disponible regnskabsår. Soliditetsgraden skal fremgå af boksen ”Nøgletal”. I boksen ”Beskrivelse” skal ansøger oplyse både egenkapital og værdien af de samlede aktiver, således at ordregiver kan se soliditetsgradens beregningsgrundlag.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 10% i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således: (samlet egenkapital/samlede aktiver) * 100 = soliditetsgrad.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktivet udregnet i procent. De støttende enheder skal i dette tilfælde afgive en støtteerklæring, som desuden bekræfter, at de støttende enheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver udregnet i procent.

Hvis ansøgeren direkte eller indirekte har ejerandele i en støttede enhed eller vice versa, beregnes soliditetsgraden på grundlag af virksomhedernes konsoliderede regnskabstal. Det samme gælder, hvis en sammenslutningsdeltager har direkte eller indirekte ejerandele i en anden sammenslutningsdeltager. De pågældende virksomheder skal i dette tilfælde afgive de oplysninger i ESPD’et, der er nødvendige for at foretage en korrekt beregning.

Såfremt ansøgerne baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter ansøgeren og de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6. De støttende enheder skal i deres støtteerklæring bekræfte denne hæftelsesforpligtelse.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal levere en referenceliste med beskrivelse af op til i alt 4 referencer for hver af de nedenstående 2 kategorier af byggeprojekter, jf. i øvrigt om eESPD’et i afsnit VI.3 nedenfor: Referencerne skal indeholde oplysninger om følgende:

— Projektets betegnelse og adresse samt navn på bygherre,

— Byggeriets funktion og projektets størrelse (m2 og entrepriseudgifter),

— Tidspunkt for opgavens udførelse,

— Ansøgerens rolle i projektet,

— Kort beskrivelse af projektet, herunder karakteristika vedrørende følgende kategorier:

1) Opgaver vedr. ombygning af kommunal ejendom med tidlig entreprenørinddragelse eller totalentreprise

(kategori nr. 1);

2) Opgaver vedr. byggeri med incitamentsstrukturer og/eller åbne kalkulationer (kategori nr. 2).

Hver reference bør maksimalt fylde 1 A4-side (ud over teksten i ESPD’et). Referencerne uploades i iBinder som en supplerende fil. Hvis der angives flere end 4 referencer, indgår kun de 4 førstnævnte referencer i hver kategori i vurderingen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at der afleveres min. 1 reference indenfor hver af de 2 kategorier.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til partneringaftalen, som indgår i udbudsmaterialet, herunder sociale klausuler.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/12/2019
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/01/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgere skal udfylde og uploade ESPD’et som beskrevet nedenfor – se også punkt III.1.1 ovenfor:

— Udfyldt og underskrevet eESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil),

— Referencer (se punkt III.1.3 ovenfor).

For konsortiedeltagere skal der afleveres en udfyldt eESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil) for hver økonomisk aktør og støtteerklæring (for ansøgere, der baserer sig på andre enheders formåen). For konsortiedeltagere, der baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen, skal der afleveres en udfyldt eESPD- fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil) for hver økonomisk aktør samt erklæring om fælles befuldmægtiget. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet for opfyldelse af egnethedskriterierne i del IV, skal virksomheden vedlægge et særskilt eESPD med de oplysninger, der anmodes om i del II.A og B, del III og del VI for hver enhed, som ansøgeren baserer sig på.

I den af ansøgeren udfyldte eESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil) skal følgende udfyldes:

— Del II. A Den økonomisk aktør,

— Del II. B Den økonomisk aktørs repræsentanter,

— Del II. C Udnyttelse af andre enheders kapacitet,

— Del II. D Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på,

— Del III. A, B og C Udelukkelsesgrunde,

— Del IV. B Økonomisk og finansiel (egenkapital og samlede aktiver for seneste 3 års offentliggjorte regnskaber udfyldes i ”øvrige økonomiske og finansielle krav”),

— Del V Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere (afkryds i ja, for at kravene er opfyldt),

— Del VI Afsluttende erklæring/underskrift.

EESPD’en udfyldes ved, at prækvalifikationsansøgeren importerer bygherrens eESPD-skabelon-fil (udbudsdokument - eESPD-fil) i iBinders værktøj under fanebladet ESPD og efter udfyldelse eksporteres pdf-fil og xml.-fil, der uploades som en del af anmodningen, gerne både som pdf og xml.

EESPD-filen kan ikke åbnes ved at ”klikke” på den.

Udfyldning af del II.D om underleverandører skal omfatte navnene på de arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektfirmaer, som indgår i entreprenørens team, med mindre disse firmaer indgår i Del II.C som enheder, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle eller tekniske kapacitet på.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en vejledning til eESPD. I forbindelse med prækvalifikationsfasen er det muligt at stille spørgsmål.

Spørgsmål skal stilles på dansk og per e-mail til ordregivers kontaktperson/bygherrerådgiver som anført under punkt I.1.

Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form blive uploadet på iBinder. Besvarelse af spørgsmål sker på dansk.

Skriftlig besvarelse og eventuelle rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet skal betragtes som en del af det samlede udbudsmateriale.

Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden fristen for ansøgning, vil som udgangspunkt blive besvaret efter ansøgningsfristens udløb.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage skal indgives til Klagenævnet inden bestemte frister. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregivers bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Mere udførlig beskrivelse kan findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2019

Send til en kollega

0.14