23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 226-554472
Offentliggjort
22.11.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/567

Indlevering af tilbud

Til
13.12.2019 Kl. 11:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/567

Udbyder

Silkeborg Genbrug og Affald A/S

Vindere

Valgt firma

(17.04.2020)
Anpartsselskabet Arthur Andersen Transport
Endelavevej 3
8700 Horsens

Indsamling af glas/flasker, papir/pap, metal/hård plast, madaffald og restaffald med mere i nedgravede og overjodiske affaldsløsninger ved krantømning


Silkeborg Genbrug og Affald A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Genbrug og Affald A/S
CVR-nummer: 31857791
Postadresse: Tietgensvej 3
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Bang Jensen
E-mail: mail@silkeborgforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.silkeborgforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/567
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/567
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indsamling af glas/flasker, papir/pap, metal/hård plast, madaffald og restaffald med mere i nedgravede og overjodiske affaldsløsninger ved krantømning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Indsamling af madaffald, restaffald og genanvendelige materialer ved krantømning i Silkeborg Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Silkeborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Indsamling af madaffald, restaffald og genanvendelige materialer ved krantømning i Silkeborg Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option for ordregiver på forlængelse af kontraktperioden på uændrede vilkår i et vilkårligt antal måneder op til 2 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option for ordregiver på forlængelse af kontraktperioden på uændrede vilkår i et vilkårligt antal måneder op til 2 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD’en som foreløbigt bevis erklærer at opfylde:

— at have en gennemsnitlig årsomsætning på 12 000 000 DKK over de seneste 3 år, hvor der foreligger årsregnskab, og

— har en soliditetsgrad på mindst 18% i det seneste afsluttede regnskabsår, hvor der foreligger årsregnskab.

Før beslutning om tildeling af kontrakten skal SGA kræve, at den tilbudsgiver, til hvem SGA har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger endelig dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for de i ESPD’en afgivne oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver udgør et konsortium er det konsortiet som helhed der vurderes. Tilsvarende vurderes for underleverandører.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD’en erklære, at tilbudsgiver i løbet af de seneste 3 år har udført mindst én indsamlingsopgave af dagrenovation og/eller genanvendelige materialer ved krantømning i fast rute i blandede by- og landområder.

I ESPD'en skal tilbudsgiver således oplyse minimum én af sådanne referencer efter følgende opskrift:

— beskrivelse af indsamlingsopgaven,

— antal tømningsadresser/mængde omfattet af indsamlingsopgaven,

— kontraktperiode med angivelse af start og sluttidspunkt,

— kundens navn og kontaktoplysninger.

Alternativt kan renovatøren vedlægge en referenceliste, hvori oplysningerne fremgår.

Før beslutning om tildeling af kontrakten skal SGA kræve, at den tilbudsgiver, til hvem SGA har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger endelig dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for de i ESPD’en afgivne oplysninger.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/01/2020
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/01/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

De bydende har ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Efter § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/11/2019

Send til en kollega

0.079