23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 94-155579
Offentliggjort
21.05.2012
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Til
24.07.2012 Kl. 12:00

Addresse
Randers Kommune, Laksetorvet 1, Att: Britt Appelon, 8900 Randers C, Telefon: +45 89151673, Mailadresse: Britt.appelon@randers.dk, Fax: +45 98151660

Indlevering af tilbud

Til
07.08.2012 Kl. 12:00

Addresse
Randers Kommune, Laksetorvet 1, Att: Britt Appelon, 8900 Randers C, Telefon: +45 89151673, Mailadresse: Britt.appelon@randers.dk, Fax: +45 98151660

Udbyder

Randers Kommune

Opdateringer

Resultat
(16.10.2012)

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: Stikort6
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27.8.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 1

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
VAM A/S
Limevej 5
8963 Auning
DANMARK
Telefon: +45 86492300

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 242 000,00 EUR
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal år: 2

V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Kontrakt nr.: Stikort8
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27.8.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 2

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Anlægsgartner Torben Jensen
Mariagervej 245
8920 Randers
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 239 600,00 DKK
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal år: 2

V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Kontrakt nr.: Stikort10
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27.8.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 1

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Hededanmark
Jellingvej 3
9230 Svenstrup J
DANMARK
Telefon: +45 87281000

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 292 500,00 DKK
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal år: 2

V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Kontrakt nr.: Stikort13
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27.8.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 1

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
VAM A/S
Limevej 5
8963 Auning
DANMARK
Telefon: +45 86492300

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 231 500,00 DKK
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal år: 2

V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Kontrakt nr.: Stikort14
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27.8.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 3

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Anlægsgartner Torben Jensen
Mariagervej 245
8920 Randers
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 232 530,00 EUR
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal år: 2

V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Kontrakt nr.: Stikort16
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27.8.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 2

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Brdr. Andersen
Agerskellet 24
8920 Randers
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 281 650,00 DKK
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal år: 2

V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Kontrakt nr.: Stikort17
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27.8.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 1

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Haslundkær Maskinstation
Haslundkærvej 38
8940 Randers
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 259 850,00 DKK
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal år: 2

V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Kontrakt nr.: Stikort20
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27.8.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 1

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Haslundkær Maskinstation
Haslundkærvej 38
8940 Randers
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 223 600,00 DKK
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal år: 2

V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Kontrakt nr.: Stikort21
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27.8.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 3

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Haslundkær Maskinstation
Haslundkærvej 38
8940 Randers
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 187 350,00 DKK
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal år: 2

V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Kontrakt nr.: Stikort22
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27.8.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 3

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
CM-Anlæg A/S
Lundagervej 13
8870 Langå
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 108 145,00 DKK
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal år: 2

V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Vintertjeneste 2012 - 2014 - Stiruter (Resultat)


Randers Kommune

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Randers Kommune
Laksetorvet 1
Att: Britt Appelon
8900 Randers C
DANMARK
Telefon: +45 89151673
Mailadresse: Britt.appelon@randers.dk
Fax: +45 98151660

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.randers.dk/

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Vintertjeneste 2012 - 2014 - Stiruter.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 1: Vedligeholdelse og reparation
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Randers Kommune.
DANMARK.

NUTS-kode DK042

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Vintertjeneste på stier, cykelstier og fortov i Randers Kommune, snerydning og glatførebekæmpelse.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90620000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Vintertjeneste på ca. 145 km cykelstier, stier og fortove fordelt på 13 ruter.

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.10.2012. Færdiggørelse 1.5.2014

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Stikort6A+B
1)Kort beskrivelse
Vintertjeneste på cykelstier, stier og fortove.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90620000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Påbegyndelse 1.10.2012. Færdiggørelse 1.5.2014

5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Stikort8A+B
1)Kort beskrivelse
Vintertjeneste på cykelstier, stier og fortove.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90620000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Påbegyndelse 1.10.2012. Færdiggørelse 1.5.2014

5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Stikot10A+B
1)Kort beskrivelse
Vintertjeneste på cykelstier, stier og fortove.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90620000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Påbegyndelse 1.10.2012. Færdiggørelse 1.5.2014

5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Stikort13B
1)Kort beskrivelse
Vintertjeneste på cykelstier, stier og fortove.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90620000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Påbegyndelse 1.10.2012. Færdiggørelse 1.5.2014

5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 5 Betegnelse: Stikort14A+B
1)Kort beskrivelse
Vintertjeneste på cykelstier, stier og fortove.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90620000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Påbegyndelse 1.10.2012. Færdiggørelse 1.5.2014

5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 6 Betegnelse: Stikort15A+B
1)Kort beskrivelse
Vintertjeneste på cykelstier, stier og fortove.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90620000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Påbegyndelse 1.10.2012. Færdiggørelse 1.5.2014

5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 7 Betegnelse: Stikort16A+B
1)Kort beskrivelse
Vintertjeneste på cykelstier, stier og fortove.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90620000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Påbegyndelse 1.10.2012. Færdiggørelse 1.5.2014

5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 8 Betegnelse: Stikort17A+B
1)Kort beskrivelse
Vintertjeneste på cykelstier, stier og fortove.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90620000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Påbegyndelse 1.10.2012. Færdiggørelse 1.5.2014

5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 9 Betegnelse: Stikort18B
1)Kort beskrivelse
Vintertjeneste på cykelstier, stier og fortove.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90620000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Påbegyndelse 1.10.2012. Færdiggørelse 1.5.2014

5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 10 Betegnelse: Stikort19B
1)Kort beskrivelse
Vintertjeneste på cykelstier, stier og fortove.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90620000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Påbegyndelse 1.10.2012. Færdiggørelse 1.5.2014

5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 11 Betegnelse: Stikort20A+B
1)Kort beskrivelse
Vintertjeneste på cykelstier, stier og fortove.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90620000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Påbegyndelse 1.10.2012. Færdiggørelse 1.5.2014

5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 12 Betegnelse: Stikort21A
1)Kort beskrivelse
Vintertjeneste på cykelstier.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90620000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Påbegyndelse 1.10.2012. Færdiggørelse 1.5.2014

5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 13 Betegnelse: Stikort22A+B
1)Kort beskrivelse
Vintertjeneste på cykelstier, stier og fortove.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90620000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Påbegyndelse 1.10.2012. Færdiggørelse 1.5.2014

5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Se udbudsdokumenter.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Se udbudsdokumenter.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se udbudsdokumenter.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se udbudsdokumenter.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Se udbudsdokumenter.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 24.7.2012 - 12:00
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
7.8.2012 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
dage: 40 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 8.8.2012 - 12:00
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævn for udbud
Adr. Erhvervs og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Mailadresse: klfu@lkfu.dk
Telefon: +45 33307321
Internetadresse: http://www.klfu.dk
Fax: +45 33307799

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Det danske voldgiftsinsitut
Børsen
1217 København V
DANMARK
Mailadresse: office@voldgiftsinstituttet.dk
Telefon: +45 72255730
Internetadresse: http://www.voldgiftsinstituttet.dk
Fax: +45 72255731

VI.4.2)Indgivelse af klager
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Klagenævn for udbud
Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Mailadresse: klfu@klfu.dk
Telefon: +45 33307621
Internetadresse: http://www.klfu.dk
Fax: +45 33307799

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14.5.2012

Send til en kollega

0.078