23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 235-576328
Offentliggjort
05.12.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Slots- og Kulturstyrelsen

Udbud af rammeaftaler om bygningsinspektørydelser


Slots- og Kulturstyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Slots- og Kulturstyrelsen
Postadresse: H.C. Andersens Boulevard 2
By: København V
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1553
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Jacobsen
E-mail: mcj@bauherr.dk
Telefon: +45 20324929

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.slks.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftaler om bygningsinspektørydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører 4-årige rammeaftaler om bygningsinspektørydelser. Der udbydes i alt 4 rammeaftaler.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale om bygningsinspektørydelser - inspektorat 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter arkitekt- og ingeniørarbejder i forbindelse med:

1) Teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning ved gennemførelse af byggeopgaver;

2) Gennemførelse af vedligeholdstilsyn (bygningssyn);

3) Statens konsulent i kirkesager (Kirkekonsulentordningen).

De omfattede bygninger og kirker i Inspektorat I fremgår af inspektoratslisten i udbudsmaterialet. Ud over Slots- og Kulturstyrelsen er følgende statslige ordregivere (bygherrer) som med udbydende omfattet af rammeaftalen med lige mulighed for at trække på rammeaftalen og på grundlag heraf indgå konkrete honoraraftaler med den vindende tilbudsgiver:

1) Kulturministeriets kulturejendomme;

2) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse;

3) Kirkeministeriet;

4) Undervisningsministeriet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Opganisation og kompetencer / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 25
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Bygherren har i kontraktperioden option på at forhøje kontrakten på op til 25% af den oprindelige forventede maksimale kontraktsum for hele kontraktperioden.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det samlede udbudsmateriale kan findes på udbudsportalen www.rib-software.dk/udbudsportal - udbudswebben har titlen TN735142A.

Der gøres særligt opmærksom på, at en tilbudsgiver kun kan blive tildelt én rammeaftale, uagtet at tilbudsgiveren er blevet udvalgt til at kunne afgive tilbud på mere end en rammeaftale. Der er i udbudsbetingelserne nærmere redegjort for, hvordan kontrakten tildeles.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale om bygningsinspektørydelser - inspektorat 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter arkitekt- og ingeniørarbejder i forbindelse med:

1) Teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning ved gennemførelse af byggeopgaver;

2) Gennemførelse af vedligeholdstilsyn (bygningssyn);

3) Statens konsulent i kirkesager (Kirkekonsulentordningen).

De omfattede bygninger og kirker i Inspektorat I fremgår af inspektoratslisten i udbudsmaterialet. Ud over Slots- og Kulturstyrelsen er følgende statslige ordregivere (bygherrer) som med udbydende omfattet af rammeaftalen med lige mulighed for at trække på rammeaftalen og på grundlag heraf indgå konkrete honoraraftaler med den vindende tilbudsgiver:

1) Kulturministeriets kulturejendomme;

2) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse;

3) Kirkeministeriet;

4) Undervisningsministeriet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Opganisation og kompetencer / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 25
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Bygherren har i kontraktperioden option på at forhøje kontrakten på op til 25% af den oprindelige forventede maksimale kontraktsum for hele kontraktperioden.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det samlede udbudsmateriale kan findes på udbudsportalen www.rib-software.dk/udbudsportal - Udbudswebben har titlen TN735142A.

Der gøres særligt opmærksom på, at en tilbudsgiver kun kan blive tildelt én rammeaftale, uagtet at tilbudsgiveren er blevet udvalgt til at kunne afgive tilbud på mere end en rammeaftale. Der er i udbudsbetingelserne nærmere redegjort for, hvordan kontrakten tildeles.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale om bygningsinspektørydelser - inspektorat 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter arkitekt- og ingeniørarbejder i forbindelse med:

1) Teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning ved gennemførelse af byggeopgaver;

2) Gennemførelse af vedligeholdstilsyn (bygningssyn);

3) Statens konsulent i kirkesager (Kirkekonsulentordningen).

De omfattede bygninger og kirker i Inspektorat I fremgår af inspektoratslisten i udbudsmaterialet. Ud over Slots- og Kulturstyrelsen er følgende statslige ordregivere (bygherrer) som med udbydende omfattet af rammeaftalen med lige mulighed for at trække på rammeaftalen og på grundlag heraf indgå konkrete honoraraftaler med den vindende tilbudsgiver:

1) Kulturministeriets kulturejendomme;

2) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse;

3) Kirkeministeriet;

4) Undervisningsministeriet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Opganisation og kompetencer / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 25
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Bygherren har i kontraktperioden option på at forhøje kontrakten på op til 25% af den oprindelige forventede maksimale kontraktsum for hele kontraktperioden.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det samlede udbudsmateriale kan findes på udbudsportalen www.rib-software.dk/udbudsportal - udbudswebben har titlen TN735142A.

Der gøres særligt opmærksom på, at en tilbudsgiver kun kan blive tildelt én rammeaftale, uagtet at tilbudsgiveren er blevet udvalgt til at kunne afgive tilbud på mere end en rammeaftale. Der er i udbudsbetingelserne nærmere redegjort for, hvordan kontrakten tildeles.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale om Bygningsinspektørydelser - Inspektorat 4

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter arkitekt- og ingeniørarbejder i forbindelse med:

1) Teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning ved gennemførelse af byggeopgaver;

2) Gennemførelse af vedligeholdstilsyn (bygningssyn);

3) Statens konsulent i kirkesager (Kirkekonsulentordningen).

De omfattede bygninger og kirker i Inspektorat I fremgår af inspektoratslisten i udbudsmaterialet. Ud over Slots- og Kulturstyrelsen er følgende statslige ordregivere (bygherrer) som med udbydende omfattet af rammeaftalen med lige mulighed for at trække på rammeaftalen og på grundlag heraf indgå konkrete honoraraftaler med den vindende tilbudsgiver:

1) Kulturministeriets kulturejendomme;

2) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse;

3) Kirkeministeriet;

4) Undervisningsministeriet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Opganisation og kompetencer / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 25
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Bygherren har i kontraktperioden option på at forhøje kontrakten på op til 25% af den oprindelige forventede maksimale kontraktsum for hele kontraktperioden.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det samlede udbudsmateriale kan findes på udbudsportalen www.rib-software.dk/udbudsportal - Udbudswebben har titlen TN735142A.

Der gøres særligt opmærksom på, at en tilbudsgiver kun kan blive tildelt én rammeaftale, uagtet at tilbudsgiveren er blevet udvalgt til at kunne afgive tilbud på mere end en rammeaftale. Der er i udbudsbetingelserne nærmere redegjort for, hvordan kontrakten tildeles.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 193-468864
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale om bygningsinspektørydelser - Inspektorat 1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Rammeaftale om bygningsinspektørydelser - Inspektorat 2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Rammeaftale om bygningsinspektørydelser - Inspektorat 3

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Rammeaftale om bygningsinspektørydelser - Inspektorat 4

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at annullere udbudsprocessen med henblik på at genudbyde rammeaftalerne hurtigst muligt. Genudbuddet vil omfatte yderligere interesserede offentlige myndigheder, som vil få mulighed for at trække på ordningen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud://

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/12/2019

Send til en kollega

0.078