23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 241-592399
Offentliggjort
13.12.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Finansministeriets Koncern - Moderniseringsstyrelsen

Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af rengøringsydelser (Rengøringsaftalen)


Finansministeriets Koncern - Moderniseringsstyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Finansministeriets Koncern - Moderniseringsstyrelsen
By: København K
NUTS-kode: DK
Land: Danmark
E-mail: beses@modst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/106109400.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af rengøringsydelser (Rengøringsaftalen)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Moderniseringsstyrelsen udbyder rammeaftalen vedrørende indkøb af rengøringsydelser på vegne af hele staten. Ydelsens nærmere indhold fremgår af punkt II.2.4).

Statslige institutioner bliver ved aftalens ikrafttræden forpligtet til at anvende denne. Institutionerne for forberedende grunduddannelse er forpligtede til at anvende aftalen. En række selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på finansloven, er oprindelige parter i aftalen og kan gøre brug af den. Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale Studier, Institut for Menneskerettigheder samt Grønlands Selvstyre er også oprindelige parter i aftalen og kan gøre brug af den. Disse har ret, men ikke pligt til at anvende aftalen. Forsvarsministeriets ressortområde (Forsvaret) og Rigspolitiet med underliggende institutioner har ret, men ikke pligt til at anvende aftalen. Nærmere oplysninger om partsstatus fremgår af udbudsmaterialet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 550 000 000.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911000
90911300
98300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rengøringsydelser inden for følgende områder:

Rengøringsservices:

— daglig/ugentlig rengøring, herunder eksempelvis rengøring af inventar, bygningsdele og sanitære installationer samt tilknyttede serviceopgaver,

— gulvrengøring,

— periodisk rengøring,

— stationær arbejdsledelse, hvor en ledelsesressource er fast stationeret på den enkelte kundes adresse mv,

— hovedrengøring,

— vinduespolering,

— ekstraordinær rengøringsservice, eksempelvis rengøringsbehov ved særlige arrangementer.

Rengøringsrelaterede ydelser:

— håndværkerrengøring, herunder eksempelvis rengøringsbehov ved ombygning eller andre lignede situationer,

— serviceydelser, herunder eksempelvis påfyldning og rengøring af kaffeautomater, afrydning af mødelokaler og opfyldning af opvaskemaskiner,

— gardinvask,

— persiennerens,

— gulvbehandling, herunder reetablering af polish-behandlede gulve, opskuring af polishbehandlede gulve, reetablering af oliebehandlede gulve, rensning af gulvtæpper, PUR-behandling af gulve, sæbebehandling af gulve og grundig opskuring af gulve mv,

— måtteservice, leje og udskiftning,

— vaskeriservice, herunder vask, leje og håndtering af tekstiler, eksempelvis klude, viskestykker, håndklæder, duge og servietter.

Visse rengøringsydelser vil eventuelt kræve brug af lift, større rengøringsmaskiner mv.

Ovennævnte udgør alene en overordnet beskrivelse af ydelsen. Tildeling af leveringsaftaler baseret på en rammeaftale vil enten ske på baggrund af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættesen fornyet konkurrence (køb direkte på rammeaftalen), eller - i de tilfælde, hvor ikke alle vilkår er fastsat i rammeaftalen - efter at der er iværksætfornyet konkurrence mellem de aktører med hvem, der er indgået rammeaftale med (miniudbud).

Levering skal ske til den enkelte institution efter anvisning fra kunden. Rammeaftalen omfatter ikke levering af ydelser til institutioner beliggende i udlandet, på Grønland eller på Færøerne.

Leverandøren skal kunne levere de dokumenter, der kræves for at understøttestatens fælles indkøbs- og faktureringssystem (i 2019 er det IndFak2, såfremt systemet skifter navn gælder forpligtelsen uændret).

Der vil være krav om, at leverandøren indrapporterer data til Moderniseringsstyrelsen, der detaljeret viser det faktiske salg på rammeaftalen. Nærmere specifikationer for datakrav og format vil fremgår af rammeaftalens bilag 5 og 5A.

Ydelsens nærmere indhold fremgår af hhv. rammeaftalens bilag 1B og udbudsbetingelserne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911000
90911300
98300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rengøringsydelser inden for følgende områder:

Rengøringsservices:

— daglig/ugentlig rengøring, herunder eksempelvis rengøring af inventar, bygningsdele og sanitære installationer samt tilknyttede serviceopgaver,

— gulvrengøring,

— periodisk rengøring,

— stationær arbejdsledelse, hvor en ledelsesressource er fast stationeret på den enkelte kundes adresse mv,

— hovedrengøring,

— vinduespolering,

— ekstraordinær rengøringsservice, eksempelvis rengøringsbehov ved særlige arrangementer.

Rengøringsrelaterede ydelser:

— håndværkerrengøring, herunder eksempelvis rengøringsbehov ved ombygning eller andre lignede situationer,

— serviceydelser, herunder eksempelvis påfyldning og rengøring af kaffeautomater, afrydning af mødelokaler og opfyldning af opvaskemaskiner,

— gardinvask,

— persiennerens,

— gulvbehandling, herunder reetablering af polish-behandlede gulve, opskuring af polishbehandlede gulve, reetablering af oliebehandlede gulve, rensning af gulvtæpper, PUR-behandling af gulve, sæbebehandling af gulve og grundig opskuring af gulve mv,

— måtteservice, leje og udskiftning,

— vaskeriservice, herunder vask, leje og håndtering af tekstiler, eksempelvis klude, viskestykker, håndklæder, duge og servietter.

Visse rengøringsydelser vil eventuelt kræve brug af lift, større rengøringsmaskiner mv.

Ovennævnte udgør alene en overordnet beskrivelse af ydelsen. Tildeling af leveringsaftaler baseret på en rammeaftale vil enten ske på baggrund af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættesen fornyet konkurrence (køb direkte på rammeaftalen), eller - i de tilfælde, hvor ikke alle vilkår er fastsat i rammeaftalen - efter at der er iværksætfornyet konkurrence mellem de aktører med hvem, der er indgået rammeaftale med (miniudbud).

Levering skal ske til den enkelte institution efter anvisning fra kunden. Rammeaftalen omfatter ikke levering af ydelser til institutioner beliggende i udlandet, på Grønland eller på Færøerne.

Leverandøren skal kunne levere de dokumenter, der kræves for at understøttestatens fælles indkøbs- og faktureringssystem (i 2019 er det IndFak2, såfremt systemet skifter navn gælder forpligtelsen uændret).

Der vil være krav om, at leverandøren indrapporterer data til Moderniseringsstyrelsen, der detaljeret viser det faktiske salg på rammeaftalen. Nærmere specifikationer for datakrav og format vil fremgår af rammeaftalens bilag 5 og 5A.

Ydelsens nærmere indhold fremgår af hhv. rammeaftalens bilag 1B og udbudsbetingelserne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911000
90911300
98300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rengøringsydelser inden for følgende områder:

Rengøringsservices:

— daglig/ugentlig rengøring, herunder eksempelvis rengøring af inventar, bygningsdele og sanitære installationer samt tilknyttede serviceopgaver,

— gulvrengøring,

— periodisk rengøring,

— stationær arbejdsledelse, hvor en ledelsesressource er fast stationeret på den enkelte kundes adresse mv,

— hovedrengøring,

— vinduespolering,

— ekstraordinær rengøringsservice, eksempelvis rengøringsbehov ved særlige arrangementer.

Rengøringsrelaterede ydelser:

— håndværkerrengøring, herunder eksempelvis rengøringsbehov ved ombygning eller andre lignede situationer,

— serviceydelser, herunder eksempelvis påfyldning og rengøring af kaffeautomater, afrydning af mødelokaler og opfyldning af opvaskemaskiner,

— gardinvask,

— persiennerens,

— gulvbehandling, herunder reetablering af polish-behandlede gulve, opskuring af polishbehandlede gulve, reetablering af oliebehandlede gulve, rensning af gulvtæpper, PUR-behandling af gulve, sæbebehandling af gulve og grundig opskuring af gulve mv,

— måtteservice, leje og udskiftning,

— vaskeriservice, herunder vask, leje og håndtering af tekstiler, eksempelvis klude, viskestykker, håndklæder, duge og servietter.

Visse rengøringsydelser vil eventuelt kræve brug af lift, større rengøringsmaskiner mv.

Ovennævnte udgør alene en overordnet beskrivelse af ydelsen. Tildeling af leveringsaftaler baseret på en rammeaftale vil enten ske på baggrund af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættesen fornyet konkurrence (køb direkte på rammeaftalen), eller - i de tilfælde, hvor ikke alle vilkår er fastsat i rammeaftalen - efter at der er iværksætfornyet konkurrence mellem de aktører med hvem, der er indgået rammeaftale med (miniudbud).

Levering skal ske til den enkelte institution efter anvisning fra kunden. Rammeaftalen omfatter ikke levering af ydelser til institutioner beliggende i udlandet, på Grønland eller på Færøerne.

Leverandøren skal kunne levere de dokumenter, der kræves for at understøttestatens fælles indkøbs- og faktureringssystem (i 2019 er det IndFak2, såfremt systemet skifter navn gælder forpligtelsen uændret).

Der vil være krav om, at leverandøren indrapporterer data til Moderniseringsstyrelsen, der detaljeret viser det faktiske salg på rammeaftalen. Nærmere specifikationer for datakrav og format vil fremgår af rammeaftalens bilag 5 og 5A.

Ydelsens nærmere indhold fremgår af hhv. rammeaftalens bilag 1B og udbudsbetingelserne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 11
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rengoering.com A/S
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 400 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 11
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Kongsvang Cleaning & Facility A/S
By: Åbyhøj
NUTS-kode: DK04
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 400 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 11
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Servicefirmaet Renell A/S
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 400 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 11
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: KN Rengøring
By: Pandrup
NUTS-kode: DK05
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 400 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rengoering.com A/S
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 85 000 000.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Kongsvang Cleaning & Facility A/S
By: Åbyhøj
NUTS-kode: DK04
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 85 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: KN Rengøring
By: Pandrup
NUTS-kode: DK05
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 85 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rengoering.com A/S
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 65 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Kongsvang Cleaning & Facility A/S
By: Åbyhøj
NUTS-kode: DK04
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 65 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: KN Rengøring
By: Pandrup
NUTS-kode: DK05
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 65 000 000.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/12/2019

Send til en kollega

0.078