23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 247-608166
Offentliggjort
23.12.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://www.byggeweb.dk

Anmodning om deltagelse

Til
27.01.2020 Kl. 10:00

Udbyder

Boligforeningen SØBO, afd. 35 Bülowsvej, Dybbøl

Opdateringer

Annullering
(31.01.2020)

Udbuddet af entreprise 8 VVS-entreprisen er annulleret. Årsag hertil er manglende antal af ansøgere, ved udbuddets ansøgningsfrist var der modtaget en ansøgning. VVS-entreprisen genudbydes snarest, som et offentligt udbud.

Fag-/storentreprise - Bülowsvej afd. 35, Sønderborg


Boligforeningen SØBO, afd. 35 Bülowsvej, Dybbøl

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligforeningen SØBO, afd. 35 Bülowsvej, Dybbøl
Postadresse: Sundmarkvej 14
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Peter Hollænder
E-mail: hph@soebo.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.soebo.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Kuben Management A/S
Postadresse: Jupitervej 1
By: Kolding
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Lodberg Jensen
E-mail: calj@kubenman.dk
Telefon: +45 79381392

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kubenman.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af fag-/storentreprise - Bülowsvej afd. 35, Sønderborg

 

Sagsnr.: 13528-02
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opførelse af 50 almene boliger på Bülowsvej, Sønderborg.

Boligerne opføres som henholdsvis etageboliger i 4 etager (38 boliger), og som rækkehuse (12 boliger).

Det samlede boligareal er på 5 300 m2. Hertil kommer kældre og depotrum.

Byggeriet udføres bæredygtigt og vil blive DGNB Guld certificeret

Boligerne opføres med betonelement bagmure og teglstensfacader.

Tage udføres som flade tage med tagpapdækning. Rækkehuse endvidere med sedumtag.

Hver bolig får altan eller terrasse.

Området anlægges med grønne og indbydende opholdsarealer. P-pladser udføres i græsbelægningssten.

Arbejderne udbydes i storentrepriserne:

1) Råhusentreprisen (jord, kloak, belægning, beton, betonelementer, murer, stål og elevator);

2) Tagdækningsentreprisen (indbudt licitation);

3) Tømrer-snedkerentreprisen (indbudt licitation);

4) Vindues- og dørentreprisen (indbudt licitation);

5) Inventarentreprisen;

6) Malerentreprisen (indbudt licitation);

7) El-entreprisen;

8) VVS-entreprisen;

9) Ventilationsentreprisen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise 1 - Råhusentreprisen

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

 

Bülowsvej, 6400 Sønderborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Jordarbejder i forbindelse med håndtering af grund, herunder etablering af intern vej, p-pladser og stier m.v. Der sås endvidere græs og plantes hække.

Spildevands- og regnvandsinstallationer.

Belægningsarbejder på interne veje, p-pladser, stier og terrasser, m.v.

Betonarbejder i forbindelse med fundering, kældervægge, terrændæk m.v.

Betonelementer, herunder, beton bagvægge, lejlighedskel, etagedæk, tagdæk, altaner og altan-gange.

Præfabrikerede badekabiner.

Murerarbejder, herunder letbetonblokke, skalmure, gulvslidlag på eps-beton, gulvklinker m.v.

Stålarbejder i forbindelse med bærende stålbeslag, samt altan- og altangangsværn m.v.

Levering og montering af 2 stk. personelevatorer, en med 4 stop og en med 5 stop.

Diverse arbejder, såsom byggepladsdrift, skurby, stilladser m.v.

Ca. 30 000 000-35 000 000 DKK ekskl. moms.

Byggeriet opføres iht. lov om almene boliger m.v. lovbekendtgørelse nr. 103 af den 11.2.2011.

Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgode se dette krav.

Projektet skal DGNB Guld certificeres, og entreprenøren skal indgå som aktiv medspiller på at opnå certificeringen i byggefase, samt ved opfyldelse af dokumentationskrav.

Byggeperiode ca. 18 mdr. med forventet byggestart juni 2020.

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.byggeweb.dk TN011482A

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelse blandt egnede ansøgere

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 bedst egnede. Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge vægt på:

De oplyste referencers relevans i forhold til lignende opgaver som den udbudte. Referenceprojekter med stor lighed af den udbudte opgave vægtes højere end andre referencer. Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Med lignende opgaver menes:

- Nybyggeri af almene boliger,

- Udført tilsvarende entreprise som der søges prækvalifikation på,

- Udført i fag-/storentreprise,

- DGNB certificeret byggeri,

- Bæredygtig byggeri.

Der vil blive lagt vægt på at sikre en optimal konkurrencesituation, idet der ønskes sammensat et felt af tilbudsgivere, der udviser variation i blandt andet tilbudsgivernes størrelse. På den baggrund og med udgangspunkt i referencerne vil de 5 ansøgere, der anses for at være bedst egnede til at løfte opgaven, blive prækvalificerede.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise 5 - Inventarentreprisen

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

 

Bülowsvej, 6400 Sønderborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering og montering af køkkener og garderobeskabe m.v. i alle boliger.

Ca. 2 100 000-2 700 000 DKK ekskl. moms.

Byggeriet opføres iht. lov om almene boliger m.v. lovbekendtgørelse nr. 103 af den 11.2.2011.

Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til Entreprenøren med henblik på at til gode se dette krav.

Projektet skal DGNB Guld certificeres, og entreprenøren skal indgå som aktiv medspiller på at opnå certificeringen i byggefase, samt ved opfyldelse af dokumentationskrav.

Byggeperiode ca. 18 mdr. med forventet byggestart juni 2020.

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.byggeweb.dk TN011482A

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelse blandt egnede ansøgere

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 bedst egnede. Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge vægt på:

De oplyste referencers relevans i forhold til lignende opgaver som den udbudte. Referenceprojekter med stor lighed af den udbudte opgave vægtes højere end andre referencer. Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Med lignende opgaver menes:

- Nybyggeri af almene boliger,

- Udført tilsvarende entreprise som der søges prækvalifikation på,

- Udført i fag-/storentreprise,

- DGNB certificeret byggeri,

- Bæredygtig byggeri.

Der vil blive lagt vægt på at sikre en optimal konkurrencesituation, idet der ønskes sammensat et felt af tilbudsgivere, der udviser variation i blandt andet tilbudsgivernes størrelse. På den baggrund og med udgangspunkt i referencerne vil de 5 ansøgere, der anses for at være bedst egnede til at løfte opgaven, blive prækvalificerede.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

7 - El-entreprisen

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

 

Bülowsvej, 6400 Sønderborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Stikledninger.

Udførelse af elinstallationer, herunder også svagstrømsinstallationer i boligerne, samt i kælder-rum.

Udvendig udføres belysning i form af væglamper, samt parklamper og pullerter i terræn.

Der udføres endvidere solcelleanlæg.

Ca. 1 800 000 - 2 200 000 DKK ekskl. moms.

Byggeriet opføres iht. lov om almene boliger m.v. lovbekendtgørelse nr. 103 af den 11.2.2011.

Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at til gode se dette krav.

Projektet skal DGNB Guld certificeres, og entreprenøren skal indgå som aktiv medspiller på at opnå certificeringen i byggefase, samt ved opfyldelse af dokumentationskrav.

Byggeperiode ca. 18 mdr. med forventet byggestart juni 2020.

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.byggeweb.dk TN011482A

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelse blandt egnede ansøgere

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 bedst egnede. Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge vægt på:

De oplyste referencers relevans i forhold til lignende opgaver som den udbudte. Referenceprojekter med stor lighed af den udbudte opgave vægtes højere end andre referencer. Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Med lignende opgaver menes:

- Nybyggeri af almene boliger,

- Udført tilsvarende entreprise som der søges prækvalifikation på,

- Udført i fag-/storentreprise,

- DGNB certificeret byggeri,

- Bæredygtig byggeri.

Der vil blive lagt vægt på at sikre en optimal konkurrencesituation, idet der ønskes sammensat et felt af tilbudsgivere, der udviser variation i blandt andet tilbudsgivernes størrelse. På den baggrund og med udgangspunkt i referencerne vil de 5 ansøgere, der anses for at være bedst egnede til at løfte opgaven, blive prækvalificerede.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

8 - VVS-entreprisen

 

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

 

Bülowsvej, 6400 Sønderborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udførelse af fjernvarmeunit i hver bolig (unit leveres af Fjernvarmeselskabet).

Stikledninger for vand fremføres til alle boliger.

Råhusentreprenøren leverer og monterer præ-fabrikerede badekabiner. VVS-entreprenøren tilslutter disse med vand, varme og afløb.

Der udføres gulvvarme i alle rum i boligerne. I kældre udføres radiatoranlæg.

Ca. 2 400 000 - 2 900 000 DKK ekskl. moms.

Byggeriet opføres iht. lov om almene boliger m.v. lovbekendtgørelse nr. 103 af den 11.2.2011.

Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at til gode se dette krav.

Projektet skal DGNB Guld certificeres, og entreprenøren skal indgå som aktiv medspiller på at opnå certificeringen i byggefase, samt ved opfyldelse af dokumentationskrav.

Byggeperiode ca. 18 mdr. med forventet byggestart juni 2020.

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.byggeweb.dk TN011482A

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelse blandt egnede ansøgere

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 bedst egnede. Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge vægt på:

De oplyste referencers relevans i forhold til lignende opgaver som den udbudte. Referenceprojekter med stor lighed af den udbudte opgave vægtes højere end andre referencer. Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Med lignende opgaver menes:

- Nybyggeri af almene boliger,

- Udført tilsvarende entreprise som der søges prækvalifikation på,

- Udført i fag-/storentreprise,

- DGNB certificeret byggeri,

- Bæredygtig byggeri.

Der vil blive lagt vægt på at sikre en optimal konkurrencesituation, idet der ønskes sammensat et felt af tilbudsgivere, der udviser variation i blandt andet tilbudsgivernes størrelse. På den baggrund og med udgangspunkt i referencerne vil de 5 ansøgere, der anses for at være bedst egnede til at løfte opgaven, blive prækvalificerede.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

9 - Ventilationsentreprisen

 

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

 

Bülowsvej, 6400 Sønderborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering og montering af små decentrale balancerede genvindingsanlæg i hver bolig.

Kanalfremføring udføres med flexkanaler indbygget i gulve.

Ca. 1 900 000 - 2 300 000 DKK ekskl. moms.

Byggeriet opføres iht. lov om almene boliger m.v. lovbekendtgørelse nr. 103 af den 11.2.2011.

Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at til gode se dette krav.

Projektet skal DGNB Guld certificeres, og entreprenøren skal indgå som aktiv medspiller på at opnå certificeringen i byggefase, samt ved opfyldelse af dokumentationskrav.

Byggeperiode ca. 18 mdr. med forventet byggestart juni 2020.

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.byggeweb.dk TN011482A

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelse blandt egnede ansøgere.

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 bedst egnede. Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge vægt på:

De oplyste referencers relevans i forhold til lignende opgaver som den udbudte. Referenceprojekter med stor lighed af den udbudte opgave vægtes højere end andre referencer. Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Med lignende opgaver menes:

- Nybyggeri af almene boliger,

- Udført tilsvarende entreprise som der søges prækvalifikation på,

- Udført i fag-/storentreprise,

- DGNB certificeret byggeri,

- Bæredygtig byggeri.

Der vil blive lagt vægt på at sikre en optimal konkurrencesituation, idet der ønskes sammensat et felt af tilbudsgivere, der udviser variation i blandt andet tilbudsgivernes størrelse. På den baggrund og med udgangspunkt i referencerne vil de 5 ansøgere, der anses for at være bedst egnede til at løfte opgaven, blive prækvalificerede.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Økonomisk og finansiel kapacitet og tilhørende mindstekrav:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for det senest afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:

— Samlet omsætning,

— Soliditetsgrad,

— Egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet for de 3 seneste afsluttede regnskabsår:

Entreprise 1 - Råhusentreprisen:

— Samlet omsætning min. 70 000 000 DKK,

— Soliditetsgrad 15%,

— Egenkapital min. 5 000 000 DKK.

Entreprise 5 - Inventarentreprisen:

— Samlet omsætning min. 5 000 000 DKK,

— Soliditetsgrad 15%,

— Egenkapital min. 1 000 000 DKK.

Entreprise 7 - Elentreprisen:

— Samlet omsætning min. 4 000 000 DKK,

— Soliditetsgrad 15%,

— Egenkapital min. 1 000 000 DKK.

Entreprise 8 - VVS-entreprisen:

— Samlet omsætning min. 6 000 000 DKK,

— Soliditetsgrad 15%,

— Egenkapital min. 1 000 000 DKK.

Entreprise 9 - Ventilationsentreprisen:

— Samlet omsætning min. 4 500 000 DKK,

— Soliditetsgrad 15%,

— Egenkapital min. 1 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Teknisk og faglig kapacitet og tilhørende mindstekrav:

Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste lignende opgaver, som tilbudsgiver helt eller delvist har udført i de seneste 5 år med angivelse af:

- Kort beskrivelse af opgaven, herunder angivelse af entrepriseform, nybyggeri/ ombygning/ renovering, etagemeter, type af byggeri (benyttelse) og ansøgers rolle i projektet,

- Kontraktsum,

- Udførelsestidsperiode,

- Ordregiver.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er ikke mindstekrav til referenceprojekter. Referenceprojekter vil blive anvendt til udvælgelse blandt egnede ansøgere, som angivet under II.2.9.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Aftalegrundlag almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB18 med fravigelser, tilføjelser og uddybninger.

Kontrakten er betinget af, at bygherren opnår endeligt støttetilsagn på baggrund af godkendt skema B-ansøgning, da kontrakten omhandler støttet byggeri.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/01/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav.

Yderligere vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.(loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde forbeslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3 stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/12/2019

Send til en kollega

0.094