23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
10.02.2014
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
http://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=15004

Indlevering af tilbud

Til
03.03.2014 Kl. 12:00

Addresse
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Njalsgade 13, receptionen
2300 København S

Udbyder

Københavns Kommune

Spildevandsplanlægning


Københavns Kommune

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiveren at indhente tilbud vedrørende assistance til spildevandsplanlægning i Københavns Kommune i perioden 2014-2017.

Kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen (bilag A), hvor også optioner på yderligere ydelser er beskrevet, mens Ordregiverens krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag B).

Kontrakten udbydes for en periode frem til 31.12.2015 med option på forlængelse i op til 2 år.

Opgavens økonomiske omfang vurderes til ca. 300.000 kr. pr. år.

Udbudsmaterialet er tillige tilgængelig på www.kk.dk/udbud, hvor evt. rettelsesblade og spørgsmål/svar tillige vil blive gjort tilgængelige.

Deadline: 03-03-2014 kl. 12.00

Tildelingskriterier: Økonomisk mest fordelagtige bud

Uddybning af tildelingskriterier:
Pris: Tilbudsgiver skal angive timepriser for sit tilbud i danske kroner (DKK) eksklusive moms og udfylde samtlige poster i Tilbudsformularen (bilag C).
Timepriserne vægtes med 30 %, heraf vægtes senioringeniører med 50 %, junioringeniør med 30 % og teknisk assistent med 20 %.
Der lægges vægt på en lav timepris.

Virksomhedens referencer: Tilbudsgiver skal vedlægge referencer for lignende opgaver, som virksomheden har gennemført.
Tilbudsgiver skal vedlægges CV for andre relevante personer, som skal udføre opgaven.
Virksomhedens referencer og CV (for andre relevante personer) vægtes med 20 %.
Der lægges vægt på at virksomheden har erfaring med at udføre de opgaver som er anført i kravspecifikationen i bilag A.

Nøglepersons referencer: Tilbudsgiver skal vedlægge referencer for nøglepersonens erfaring med procesfacilitering fra lignende projekter, som er anført i kravspecifikationen i bilag A
Tilbudsgiver skal vedlægge CV for den/de nøglepersoner, som skal udføre opgaven.
Nøglepersons referencer og CV vægtes med 50 %.
Der lægges vægt på at nøglepersonen/nøglepersonerne har erfaring med de opgaver som er anført i kravspecifikationen i bilag A.

Personlige forhold:
- Tilbudsgiver skal vedlægge tro og love erklæring vedrørende gæld til det offentlige på over kr. 100.000, hvilket kan ske ved anvendelse af den som bilag D vedlagte formular.
Erklæringen må ikke være ældre end 1 måned regnet fra tilbudsfristen.

CPV kode:
90492000-2 - Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling
90000000-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

SMV venligt: Ja
Kontaktperson: Sølvi Dam Joensen, E-mail: bc01@tmf.kk.dk, telefon: +45 40483776

Send til en kollega

0.062