23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 248-616417
Offentliggjort
24.12.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

Opgradering af varmecentral


Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fjernvarmecentralen Avedøre Holme
CVR-nummer: 22340417
Postadresse: Nordholmen 1-3
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørgen Morsing
E-mail: jm@avedore-holme.dk
Telefon: +45 36493890

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://avedore-holme.dk/fjernvarmecentralen-avedoere-holme/

I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Opgradering af varmecentral

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45259900
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Totalentreprisen omfatter i hovedtræk demontage og bortskaffelse af den eksisterende kedel 4 med tilhørende udstyr, levering, montering og idriftsættelse af 1 stk. ny gasfyret kedel med en ydelse på 10 MW, udskiftning eller, som option, ombygning til naturgas af 4 stk. eksisterende brændere på de 2 øvrige kedler herunder nedrivning og bortskaffelse af katalysatoranlæg og øvrige overflødige anlægskomponenter samt retablering af 2. vendekammer på de 2 blivende eksisterende kedler.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Totalentreprisen omfatter i hovedtræk demontage og bortskaffelse af den eksisterende kedel 4 med tilhørende udstyr, levering, montering og idriftsættelse af 1 stk. ny gasfyret kedel med en ydelse på 10 MW, udskiftning eller, som option, ombygning til naturgas af 4 stk. eksisterende brændere på de 2 øvrige kedler herunder nedrivning og bortskaffelse af katalysatoranlæg og øvrige overflødige anlægskomponenter samt retablering af 2. vendekammer på de 2 blivende eksisterende kedler.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Da anlægssummen er under tærskelværdien for bygge- og anlægsarbejder er der gennemført et underhåndsudbud, idet at ordregiver er et offentligretlig organ.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Opgradering af varmecentral

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage i henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2019

Send til en kollega

0.079