23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 009-018085
Offentliggjort
14.01.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/639

Anmodning om deltagelse

Til
27.01.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/639

Udbyder

N1 A/S

Vindere

Valgt leverandør

(06.04.2020)
NKT A/S
Toftegaardsvej 25
4550 Asnæs

Levering af 72 kV højspændingskabler


N1 A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: N1 A/S
CVR-nummer: 25154150
Postadresse: Edison Park 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 6710
Land: Danmark
Kontaktperson: Stephanie Lysgaard
E-mail: stely@n1.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.n1.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/639
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/639
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud af 72 kV højspændingskabler

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31321300
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver ønsker levering af 72 kV højspændingskabler til kendte projekter til levering i Q2-Q4 2020.

Ordregiver vil sideløbende i 2020 udbyde rammeaftale på levering af højspændingskabler, men da denne tidsmæssigt ikke kan nå indgåelse med levering til projektstart i Q2 2020, udbydes højspændingskabler hermed på særskilt kontrakt til levering i perioden Q2-Q4 2020. Udbuddet er opdelt i nedenstående delaftaler:

- Delaftale 1: 72 kV højspændingskabler – 630 mm2

- Delaftale 2: 72 kV højspændingskabler – 1000 mm2

- Delaftale 3: 72 kV højspændingskabler – 800 mm2

Opdelingen i delaftaler er lavet i forhold til at sikre den nødvendige produktionskapacitet samt levering til projektstart.

Krav til kabeltyperne er nærmere beskrevet i bilag B, kravspecifikation.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

 

Ordregiver tildeler kontrakterne til de leverandører, der for ordregiver giver det samlet set økonomiske mest fordelagtige tilbud for alle 3 delaftaler ved tildelingskriteriet pris.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

72 kV højspændingskabler - 630 mm2

 

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31321300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver ønsker levering af 72 kV højspændingskabler til kendte projekter til Q2-Q4 2020.

Udbuddet omfatter en samlet volumen på inkl. option på: 72 kV højspændingskabler – 630 mm2 = 55 000 meter.

Det er et krav, at vindende leverandør på delaftale 1 kan levere første levering af kabler juni 2020 og herefter løbende leveringer frem til Q4 2020 jf. bilag A, kontraktudkast.

Der er ingen begrænsninger for antallet af delaftaler tilbudsgiver kan få tildelt. Tilbudsgiver kan således få tildelt alle 3 delaftaler, såfremt tilbudsgiver har afgivet det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til afsnit 14.1 i udbudsbetingelserne. Ansøger kan søge om prækvalifikation til alle 3 delaftaler, men skal ved tilbudsafgivelse angive i bilag C, tilbudsliste, hvilke delaftaler tilbudsgiver faktisk kan løfte. Ordregiver vil herefter tildele kontrakterne til de leverandører, der for ordregiver giver det samlet set økonomiske mest fordelagtige tilbud for alle 3 delaftaler ved tildelingskriteriet pris.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/01/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis flere end ovenstående antal leverandører opfylder betingelserne for deltagelse pr. delaftale, udvælges de ansøgere, der i lyset af den konkrete udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer.

I forbindelse med udvælgelsen vil ordregiver herunder lægge vægt på erfaring med følgende referenceområder:

- Leverancer der indeholder den udbudte type af kabel til forsyningsvirksomheder til det skandinaviske marked eller tilsvarende klimatiske markeder,

- Antallet meter leverede kabler.

Ansøger kan maksimalt angive seks (6) referencer pr. delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en underleverandør.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de seks (6) nyeste angivne referencer i anmodningen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver ønsker option på levering af ekstra meter 72 kV højspændingskabler jf. bilag C, tilbudsliste.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

72 kV højspændingskabler - 1 000 mm2

 

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31321300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver ønsker levering af 72 kV højspændingskabler til kendte projekter til Q2-Q4 2020.

Udbuddet omfatter en samlet volumen på inkl. option på: 72 kV højspændingskabler – 1 000 mm2 = 120 000 meter.

Det er et krav, at vindende leverandør på delaftale 2 kan levere første levering af kabler juni 2020 og herefter løbende leveringer frem til Q4 2020 jf. bilag A, kontraktudkast.

Der er ingen begrænsninger for antallet af delaftaler tilbudsgiver kan få tildelt. Tilbudsgiver kan således få tildelt alle 3 delaftaler, såfremt tilbudsgiver har afgivet det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til afsnit 14.1 i udbudsbetingelserne. Ansøger kan søge om prækvalifikation til alle 3 delaftaler, men skal ved tilbudsafgivelse angive i bilag C, tilbudsliste, hvilke delaftaler tilbudsgiver faktisk kan løfte. Ordregiver vil herefter tildele kontrakterne til de leverandører, der for ordregiver giver det samlet set økonomiske mest fordelagtige tilbud for alle 3 delaftaler ved tildelingskriteriet pris.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/03/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis flere end ovenstående antal leverandører opfylder betingelserne for deltagelse pr. delaftale, udvælges de ansøgere, der i lyset af den konkrete udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer.

I forbindelse med udvælgelsen vil ordregiver herunder lægge vægt på erfaring med følgende referenceområder:

- Leverancer der indeholder den udbudte type af kabel til forsyningsvirksomheder til det skandinaviske marked eller tilsvarende klimatiske markeder,

- Antallet meter leverede kabler.

Ansøger kan maksimalt angive seks (6) referencer pr. delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en underleverandør.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de seks (6) nyeste angivne referencer i anmodningen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver ønsker option på levering af ekstra meter 72 kV højspændingskabler jf. bilag C, tilbudsliste.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

72 kV højspændingskabler - 800 mm2

 

Delkontraktnr.: Delaftale 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31321300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver ønsker levering af 72 kV højspændingskabler til kendte projekter til Q2-Q4 2020.

Udbuddet omfatter en samlet volumen på inkl. option på: 72 kV højspændingskabler – 800 mm2 = 55 000 meter.

Det er et krav, at vindende leverandør på delaftale 3 kan levere første levering af kabler august 2020 og herefter løbende leveringer frem til Q4 2020 jf. bilag A, kontraktudkast.

Der er ingen begrænsninger for antallet af delaftaler tilbudsgiver kan få tildelt. Tilbudsgiver kan således få tildelt alle 3 delaftaler, såfremt tilbudsgiver har afgivet det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til afsnit 14.1 i udbudsbetingelserne. Ansøger kan søge om prækvalifikation til alle 3 delaftaler, men skal ved tilbudsafgivelse angive i bilag C, tilbudsliste, hvilke delaftaler tilbudsgiver faktisk kan løfte. Ordregiver vil herefter tildele kontrakterne til de leverandører, der for ordregiver giver det samlet set økonomiske mest fordelagtige tilbud for alle 3 delaftaler ved tildelingskriteriet pris.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/03/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis flere end ovenstående antal leverandører opfylder betingelserne for deltagelse pr. delaftale, udvælges de ansøgere, der i lyset af den konkrete udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer.

I forbindelse med udvælgelsen vil ordregiver herunder lægge vægt på erfaring med følgende referenceområder:

- Leverancer der indeholder den udbudte type af kabel til forsyningsvirksomheder til det skandinaviske marked eller tilsvarende klimatiske markeder,

- Antallet meter leverede kabler.

Ansøger kan maksimalt angive seks (6) referencer pr. delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en underleverandør.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de seks (6) nyeste angivne referencer i anmodningen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver ønsker option på levering af ekstra meter 72 kV højspændingskabler jf. bilag C, tilbudsliste.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse egenkapital og soliditetsgrad for hvert af de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav at:

- Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår,

- Ansøger har en soliditetsgrad på minimum 20% for de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse mindst tre (3) sammenlignelige referencer inden for de seneste tre (3) år pr. delaftale.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst tre (3) sammenlignelige referencer inden for de seneste tre (3) år pr. delaftale.

Ansøger skal oplyse følgende pr. reference:

- Modtager af leverancen herunder gerne oplysning om virksomhedstype,

- Beskrivelse af leverancen, omfang og typer samt antal meter leveret. Eksempelvis oplysninger om leverancen er udført i henhold til en rammeaftale eller en enkeltstående levering samt ca. økonomisk omfang af leverancen,

- Angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen.

Referencerne skal dokumentere ansøgers betydeligste leverancer inden for højspændingskabler – 72 kV, til det skandinaviske marked eller tilsvarende klimatiske markeder.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en

mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed, samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren

sammen med andre. Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der

måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure. Der skal oplyses navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation.

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III. Ansøger skal bekræfte,

at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136, jf. implementeringsbek. § 10. Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, jf. implementeringsbek. § 10. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III og IV skal afgives for hver deltager. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være den samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle deltagere, er anmodningen ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B, del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C) og del IV. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Såfremt den økonomiske aktør har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B, del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C) og del IV. Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning men samtidig indgår som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Baserer en ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal ansøgeren medsende en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige kapacitet. Ansøgning skal

afleveres elektronisk på TrueTender. I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud inklusive bilag afleveres på dansk. Eventuelle bilag omfattende tekniske specifikationer, herunder produktdatablade eller lignende må dog gerne være på engelsk, såfremt original dokumentationen ikke foreligger på dansk. For at modtage yderligere information om dette udbud og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation skal ansøgere registrere sig på TrueTender. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på baggrund af det foreløbige tilbud uden gennemførelse af forhandlinger.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen;

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2020

Send til en kollega

0.094