23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 032-075221
Offentliggjort
14.02.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
24.03.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5dce9e12-ecfe-4503-8943-273a88ddd703/homepage

Udbyder

Svendborg Kommune

Opdateringer

Annullering
(26.02.2020)

Udbud af telte, borde, bænke, gulve mm til Landsstævnet 2021


Svendborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
CVR-nummer: 29189730
Postadresse: Ramsherred 5
By: Svendborg
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Alice Overgaard
E-mail: alice.overgaard@svendborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.svendborg.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5dce9e12-ecfe-4503-8943-273a88ddd703/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5dce9e12-ecfe-4503-8943-273a88ddd703/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5dce9e12-ecfe-4503-8943-273a88ddd703/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af telte, borde, bænke, gulve mm til Landsstævnet 2021

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
79000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Svendborg Kommune skal i perioden 1. – 4.7.2021 være værtsby for DGI Landsstævne 2021 (L2021). Der skal i forbindelse med afvikling af Landsstævnet tilvejebringes et antal telte mv., borde og bænke til brug ved idrætsaktiviteter, fanzoner, bespisningsområder og underholdningsområder mv.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79952000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

5700 Svendborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Svendborg Kommune skal i perioden 1. – 4.7.2021 være værtsby for DGI Landsstævne 2021 (L2021). Der skal i forbindelse med afvikling af Landsstævnet tilvejebringes et antal telte mv., borde og bænke til brug ved idrætsaktiviteter, fanzoner, bespisningsområder og underholdningsområder mv.

Det drejer sig om leverancer på ca. 30 forskellige adresser rundt omkring i Svendborg. Teltene mv. skal leveres driftsklare, og fejl og mangler skal være udbedret, på aftalt position:

1) Søndag den 27.6.2021 kl. 12:00 for materiel vedrørende driftsperiode;

2) Mandag den 28.6.2021 kl. 12:00 for materiel vedrørende driftsperiode.

Leverancen kan påbegyndes fra torsdag den 24.6.2021 kl. 08:00, for langt de fleste områder. I særlige tilfælde kan der aftales en tidligere dato. Alle telte mm. skal være fjernet fra pladserne senest onsdag den 7.7.2021 kl. 15:00. På enkelte pladser, som vil blive defineret nærmere, vil der være krav om at de skal være ryddet mandag den 5.7.2021 kl. 15:00.

Der holdes informationsmøde/besigtigelse af visse af områderne den 11/3 kl. 12:00-15:00 på ryttervej 70, 1 sal. Tilmelding skal ske igennem Ethics.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 08/07/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der sættes krav om, at der indenfor de sidste 3 regnskabsår har været følgende:

1) en positiv egenkapital;

2) en omsætning på 2 500 000 årligt.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Seneste 3 årsrapporter.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Der stilles krav om, at tilbudsgiver fremsender 3 referencer fra arbejdet med sammenlignelige opgaver, der er igangværende eller afsluttet inden for 3 år fra tilbudsfristen,

- Med sammenlignelige opgaver forstås, erfaringer med opsætning, drift og nedtagning af en lignende mængde telte ved større events. Der er ligeledes krav om, at tilbudsgiver i den pågældende reference har haft det fulde ansvar for udførelsen af opgaver, herunder det fulde juridiske ansvar.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Dokumentationskravet er et stykke papir, hvor referencerne er angivet og beskrevet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/03/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/03/2020
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2020

Send til en kollega

0.079