23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 044-104526
Offentliggjort
03.03.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Elevatorservice


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina June Jensen
E-mail: cjj@ski.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Elevatorservice

Sagsnr.: 50.75
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI har udbudt en forpligtende rammeaftale vedrørende levering af ydelser og reservedele indenfor servicering, reparationer og eftersyn af elevatorer.

Rammeaftalen var opdelt i 4 geografiske delaftaler med identisk sortiment.

— Delaftale 1 omfatter SKI's kunder beliggende i Region Nord-, Midt- og Syddanmark.

— Delaftale 2 omfatter SKI's kunder beliggende i Region Sjælland samt i Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune.

— Delaftale 3 omfatter SKI's kunder beliggende i Region Hovedstaden (ekskl. Frederiksberg, København, Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune).

— Delaftale 4 omfatter SKI's kunder beliggende i København og Frederiksberg Kommune.

Det fremgår af bilag A, hvem der kunne forpligte sig til at anvende rammeaftalen samt hvornår aftage forpligtelsen indtræder.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 — Region Nord-, Midt- og Syddanmark

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42416000
42417000
42419500
42419510
42419530
42419540
45313000
50750000
50740000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK05
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

I Region Nord-, Midt- og Syddanmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører levering af ydelser og reservedele indenfor servicering, reparationer og eftersyn af elevatorer.

Delaftalens sortiment er identisk med de øvrige delaftaler, men adskiller sig fra de øvrige ved kun at vedrøre levering til SKI's kunder beliggende i Region Nord-, Midt- og Syddanmark.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 — Region Sjælland samt Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42416000
42417000
42419500
42419510
42419530
42419540
45313000
50750000
50740000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

I Region Sjælland samt Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører levering af ydelser og reservedele indenfor servicering, reparationer og eftersyn af elevatorer.

Delaftalens sortiment er identisk med de øvrige delaftaler, men adskiller sig fra de øvrige ved kun at vedrøre levering til SKI's kunder beliggende i Region Sjælland samt Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 — Region Hovedstaden (ekskl. Frederiksberg, København, Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42416000
42417000
42419500
42419510
42419530
42419540
45313000
50750000
50740000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

I Region Hovedstaden (ekskl. Frederiksberg, København, Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune)

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører levering af ydelser og reservedele indenfor servicering, reparationer og eftersyn af elevatorer.

Delaftalens sortiment er identisk med de øvrige delaftaler, men adskiller sig fra de øvrige ved kun at vedrøre levering til SKI's kunder beliggende i Region Hovedstaden (ekskl. Frederiksberg, København, Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune).

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4 — København og Frederiksberg Kommune

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42416000
42417000
42419500
42419510
42419530
42419540
45313000
50750000
50740000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

I København og Frederiksberg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører levering af ydelser og reservedele indenfor servicering, reparationer og eftersyn af elevatorer.

Delaftalens sortiment er identisk med de øvrige delaftaler, men adskiller sig fra de øvrige ved kun at vedrøre levering til SKI's kunder beliggende i København og Frederiksberg Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 226-554514
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 50.75
Delkontraktnr.: Delaftale 2
Betegnelse:

Delaftale 2 — Region Sjælland samt Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Med denne bekendtgørelse annulleres delaftale 2. Annullationen er begrundet i, at ordregiver er blevet opmærksom på fejl i tilbudslisten for delaftale 2, hvilket nødvendiggøre at tilbudslisten på delaftale 2 tilrettes og at delaftale 2 genudbydes selvstændigt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://naevneneshus.dk/start-dinklage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/02/2020

Send til en kollega

0.079