23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 062-149598
Offentliggjort
27.03.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Fjernvarme Fyn Service

Udbud på industrirengøring


Fjernvarme Fyn Service

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fjernvarme Fyn Service
CVR-nummer: 39055775
Postadresse: Havnegade 120
By: Odense C
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristian Sunke
E-mail: krs@fjernvarmefyn.dk
Telefon: +45 20436796

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.fjernvarmefyn.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på industrirengøring

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90913100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fjernvarme Fyn Service A/S har behov for industrirengøring, herunder fejning, skovling, afvaskning, nedspuling, højtryksrensning, støvsugning evt. med livliner, samt drift assistance rundt på Fjernvarme Fyns område. I almindelig dagligt arbejde vil der være mindre behov for mandskab, mens der i perioder kan være kraftigt øget behov. Da man under rengøringen nogle steder vil komme i kontakt med farlige agenser, vil der være skærpede krav til anvendelse af personlige værnemidler. Friskluft udstyr, arbejdslys, overtræksdragter og udgifter hertil, afholdes af leverandør og skal altid være tilgængeligt på matriklen. Ved arbejde i kedler og kanaler skal der medbringes skilletransformer eller lavspændingsudstyr. Der vil være mulighed for at medarbejderne kan blive sat på skiftehold.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Odense C

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fjernvarme Fyn Service A/S har behov for industrirengøring, herunder fejning, skovling, afvaskning, nedspuling, højtryksrensning, støvsugning evt. med livliner, samt drift assistance rundt på Fjernvarme Fyns område. I almindelig dagligt arbejde vil der være mindre behov for mandskab, mens der i perioder kan være kraftigt øget behov. Da man under rengøringen nogle steder vil komme i kontakt med farlige agenser, vil der være skærpede krav til anvendelse af personlige værnemidler. Friskluft udstyr, arbejdslys, overtræksdragter og udgifter hertil, afholdes af leverandør og skal altid være tilgængeligt på matriklen. Ved arbejde i kedler og kanaler skal der medbringes skilletransformer eller lavspændingsudstyr. Der vil være mulighed for at medarbejderne kan blive sat på skiftehold.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 050-119705
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse
Den ordregivende enhed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af den nævnte vejledende periodiske bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud på Industrirengøring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/03/2020
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Voldgiftsinstituttet
By: København
Postnummer: 1306
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/03/2020

Send til en kollega

0.093