23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 064-153099
Offentliggjort
31.03.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland

Analyse af store pakker af pesticidanalyser indenfor jordforureningslovens område


Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: LB@regionsjaelland.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 7100
Land: Danmark
E-mail: LB@regionsjaelland.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsyddanmark.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4180
Land: Danmark
E-mail: LB@regionsjaelland.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9220
Land: Danmark
E-mail: LB@regionsjaelland.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 3400
Land: Danmark
E-mail: LB@regionsjaelland.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionh.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af analyse af store pakker af pesticidanalyser indenfor jordforureningslovens område

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71900000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland planlægger i 2020 at gennemføre EU-udbud af analyse af store pakker af pesticidanalyser indenfor jordforureningslovens område.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71900000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland planlægger i 2020 at gennemføre EU-udbud af analyse af store pakker af pesticidanalyser indenfor jordforureningslovens område. I den forbindelse inviteres alle interesserede aktører til markedsdialog med henblik på udarbejdelse af et markedskonformt og hensigtsmæssigt udbudsmateriale. Markedsdialogen såvel som udbuddet vil være opdelt i vand og jord, således at der i markedsdialogen kan afgives input til pesticidanalyser i vand, i jord eller begge dele. Markedsdialogen gennemføres på skriftligt grundlag, således at regionerne udsender skemaer med de ønskede analyseparametre i jord- og vandprøver, som de interesserede aktører opfordres til at udfylde blandt andet omhandlende mulige analyser, leveringstider, detektionsgrænser og måleusikkerheder. Aktørerne får også mulighed for at give andre input til regionerne, som aktørerne finder relevante. Skemaerne forventes udsendt til deltagerne senest 8. april 2020 og eftersendes til tilmeldte efter denne dato. Skemaerne samt eventuel andet materiale bedes være kontaktpersonen i hænde 29. april 2020. Såfremt der er behov for individuel opfølgning på de indsendte skemaer forventes denne at finde sted som telefonmøde 4. maj 2020 fra kl. 13.00. Tilmelding til markedsdialogen skal ske til Lisbeth Bergman på LB@regionsjaelland.dk snarest muligt.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Efter den fælles markedsdialog vil der blive gennemført 5 separate udbud, ét fra hver region.

Markedsdialogmaterialet fås ved henvendelse til Lisbeth Bergman på LB@regionsjaelland.dk

 

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
19/05/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2020

Send til en kollega

0.063