23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 065-155653
Offentliggjort
01.04.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Guldborgsund Kommune

Kontrakt om rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund kommune


Guldborgsund Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Kommune
CVR-nummer: 2918 8599
Postadresse: PARKVEJ 37
By: Nykøbing Falster
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Inga Chiang Kejs
E-mail: kommunen@guldborgsund.dk
Telefon: +45 54731000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://WWW.GULDBORGSUND.DK

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/65802

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund kommune

Sagsnr.: 19/43538
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Guldborgsund kommune udbyder "Kontrakt om rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund kommune, delområde 4, 5 og 10". Hvert delområde udbydes som en delkontrakt, og tilbudsgivere kan give tilbud på 1, 2 eller alle 3 delområder.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud iht. udbudsloven, jf. lov 1564 af 15. december 2015.

Udbuddet er et genudbud af Guldborgsund kommunes "Udbud vedrørende rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund kommune, delområde 4, 5 og 10" jf. bekendtgørelsen 2019/S 182-443681.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 36 335 020.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kontrakt om rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund kommune

Delkontraktnr.: 4, 5 og 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90900000
90911000
90911100
90911200
90919200
90919300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Guldborgsund kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Guldborgsund kommune udbyder "Kontrakt om rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund kommune, delområde 4, 5 og 10". Hvert delområde udbydes som en delkontrakt, og tilbudsgivere kan give tilbud på 1, 2 eller alle 3 delkontrakter.

Delkontrakt for delområde 4 omfatter 10 kommunale institutioner/lokaliteter i følgende områder:

- 4850 Stubbekøbing

- 4871 Horbelev

- 4800 Nykøbing F.

Delkontrakt for delområde 5 omfatter 14 kommunale institutioner/lokaliteter i følgende områder:

- 4840 Nørre Alslev

- 4863 Eskilstrup.

Delkontrakt for delområde 10 omfatter 22 kommunale institutioner/lokaliteter i følgende område:

- 4800 Nykøbing F.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 008-013931
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kontrakt om rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delkontrakt for delområde 4 - Kontrakt om rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
13/03/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ISS Facility Services A/S
CVR-nummer: 14 40 60 42
Postadresse: Gyngemose Parkvej 50
By: Søborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2860
Land: Danmark
E-mail: Lotte.wilde@dk.issworld.com
Telefon: +45 38171717

Internetadresse: http://www.dk.issworld.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 7 347 312.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delkontrakt for delområde 5 - udbud - kontrakt om rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
13/03/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ISS Facility Services A/S
CVR-nummer: 14 40 60 42
Postadresse: Gyngemose Parkvej 50
By: Søborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2860
Land: Danmark
E-mail: Lotte.wilde@dk.issworld.com
Telefon: +45 38171717

Internetadresse: http://www.dk.issworld.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 31 115 424.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delkontrakt for delområde 10 - udbud - kontrakt om rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
13/03/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Forenede Service A/S
CVR-nummer: 11394914
Postadresse: Buddingevej 312
By: Søborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2860
Land: Danmark
E-mail: cst@forenede.dk
Telefon: +45 39555643
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 36 335 020.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) for at deltage i udbudsproceduren. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

Ordregiver vurderer, hvorvidt ESPD’ et indeholder oplysninger om forhold, som kan føre til, at tilbudsgiver udelukkes af udbudsproceduren.

Obligatoriske udelukkelsesgrunde:

Ordregiver skal udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Loven kan findes på www.retsinformation.dk

Frivillige udelukkelsesgrunde:

Ordregiver vil endvidere udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver, jf. udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2:

— Er erklæret konkurs

— Er under insolvens- eller likvidationsbehandling

— Får sine aktiver administreret af en kurator eller af retten

— Er under tvangsakkord

— Har fået sin erhvervsvirksomhed indstillet

— Er omfattet af en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiver er hjemmehørende.

Denne udelukkelsesbestemmelse kan bringes i anvendelse, såfremt blot én af betingelserne er opfyldt.

Unormalt lavt tilbud

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at såfremt ordregiver konkret vurderer, at et tilbud er unormalt lavt, har ordregiver pligt til at anmode tilbudsgiver om at redegøre for de priser og omkostninger, der indgår i tilbuddet.

Ordregiver har ret, men ikke pligt, til at afvise et konkret tilbud, fordi det er unormalt lavt, og tilbudsgiver ikke kan redegøre for de priser og omkostninger, der indgår i tilbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/03/2020

Send til en kollega

0.094